Sindrom razdražljivega črevesja in akupunktura

Updated: Mar 1


Tradicionalna kitajska medicina lahko ljudem, ki trpijo za IBS, ponudi veliko načinov pomoči, rezultati pa so zelo zadovoljivi.

Kaj je sindrom razdražljivega črevesja (v nadaljevanju IBS)?

Sindrom razdražljivega črevesja je zelo pogosta črevesna motnja. Vključuje bolečine v trebuhu s spremembami v navadah črevesja. IBS je opisan kot "funkcionalna" bolezen - črevesje ne deluje ustrezno, čeprav ni odkritih nobenih strukturnih poškodb.

IBS ni strukturni problem, kar pomeni, da ni anatomskih sprememb, niti ni biokemične ali infektivne narave. Po pregledu črevesja zdravnik običajno ne najde napak, vnetja ali očitnih znakov bolezni v nasprotju z ulceroznim kolitisom ali vnetno črevesno boleznijo, s katero se IBS pogosto zamenjuje. Vnetni vzorci vključujejo krvavenje v blatu, fizične poškodbe debelega črevesa, rak ali druge resne črevesne vzorce. 2-3 krat več žensk kot moških je prizadetih s to boleznijo, povprečna starost ob pojavu bolezni pa je med 20. in 40. letom starosti.

Kaj lahko povzroči IBS?

V konvencionalni medicini natančen vzrok ni znan, poznani so le nekateri dejavniki, ki sprožijo njegov začetek, med drugim:

 • stres, depresija in tesnoba

 • okužba prebavil

 • zastrupitev s hrano

 • določena hrana in pijača (npr. alkohol, kofein)

 • laktozna intoleranca

 • prehitro ali preobilno prehranjevanje

 • nekatera zdravila

 • menstrualni ciklus

 • genetski dejavniki

Simptomi IBS

Ljudje z IBS imajo stalne ali ponavljajoče se bolečine ali nelagodja v trebuhu, ki jih povzroča gibanje črevesja. Nekateri bolniki z IBS so nagnjeni k zaprtju, drugi k driski. Pri velikem številu ljudi z IBS pa se obdobja driske in zaprtja izmenjujeta. Drugi simptomi lahko vključujejo:

 • neredne navade črevesja

 • tekoče blato

 • zaprtje

 • izmenjavanje zaprtja in driske

 • težave s krči v trebuhu

 • plini in napenjanje

 • neredno boleče odvajanje blata, suho in trdo blato.

 • sluz v blatu

Kako lahko pomaga TKM

IBS je zelo odziven na kitajsko medicino (akupunktura, zelišča, prehranski nasveti in nasveti za način življenja), zahvaljujoč celostnemu in celovitemu razumevanju našega telesa. Medtem ko konvencionalna medicina gleda na simptom od blizu in skuša najti osnovni vzrok, tradicionalna kitajska medicina gleda na telo kot celoto. Vsak simptom se obravnava v povezavi z vsemi drugimi simptomi, ki se pojavljajo. Cilj izvajalca TKM je oceniti celotno sestavo pacienta - upoštevajoč fiziološke in psihološke vidike.

Razumevanje IBS-a s stališča TKM​

V kitajski medicini lahko IBS povzročijo motnje želodca, vranice, jeter, ledvic in debelega črevesja. IBS je zapletena bolezen in ima pogosto kombinacijo vzorcev, ki so odgovorni za nastalo neravnovesje. Nekateri skupni vzorci, povezani z IBS, vključujejo:

 • Pomanjkanje želodčne energije Qi: to se pogosto izraža v utrujenosti in diareji, ki je hujša, ko so ljudje preobremenjeni. Te simptome pogosto spremlja tudi bolečina v zgornjem delu trebuha, ki jo je mogoče olajšati s pritiskom na boleče področje. Bolniki imajo lahko tudi težave s plini, napihnjenostjo in prebavnimi motnjami.

 • Presežek mrzlega v telesu: pogosta vodena driska je še bolj intenzivna zlasti po surovi hrani in mrzli hrani. Bolniki s tovrstnimi težavami imajo običajno hladne okončine in šibek imunski sistem. Ženske imajo lahko še nereden menstrualni cikel, moški pa nizek libido in neaktivne spermije.

 • Stagnacija jetrne energije Qi: bolniki imajo lahko blato v obliki kroglic in bolečine zaradi napihnjenosti, zlasti na področju pod rebri. Poleg tega jih lahko muči še nespečnost, slabost, spahovanje ali težave z želodčno kislino. Simptome lahko sproži ali poslabša stres.

 • Vlaga-vročina v debelem črevesju: Glavni simptom je driska z občutkom nujnega odvajanja in bolečina v obliki krčev. Driska je pogosto intenzivna in rumene barve, z močnim vonjem ter pekočim občutkom. Lahko jo spremljajo hemoroidi.

Zdravljenje IBS-ja s TKM

IBS je očitno zapletena bolezen. Njegove številne manifestacije zahtevajo različne terapevtske pristope v TKM. Vzorci neravnovesja v telesu, ki smo jih opisali zgoraj, se lahko pojavijo tudi v kombinaciji, zato je potrebno ustrezno prilagoditi zdravljenje. Pri vsakem težjem primeru IBS je terapija TKM prilagojena posamezniku, prav tako so pacientu prilagojeni tudi klasični kitajski zeliščni recepti.

Zdravljenje v kombinaciji s kitajsko zeliščno medicino in akupunkturo stremi k odpravljanju osnovnega vzroka za stanje IBS, tako, da razbremeni stres, povrne telo v ravnovesje, izboljša delovanje črevesja, poveča odpornost imunskega sistema (proti infekcijam) in izboljša splošno zdravje. Kliknite tukaj, če želite izvedeti več o naših resničnih in uspešnih primerih (Več kmalu).

Prehrana in sindrom razdražljivega črevesja

Izogibanje hrani, ki ustvarja notranjo vlažnost in škoduje vranici, je ključnega pomena pri okrevanju od IBS-ja. V primeru neravnovesja v vranici bi neustrezna prehrana vsebovala: surovo zelenjavo in sokove; sadje in sadne sokove; mrzlo oz. ledeno vodo in pijačo; mrzle sladice; ocvrto in mastno hrano; močno predelana hrana; belo moko in sladkor. Kliknite tukaj za vodič po prehranski terapiji.

Prevod: Tanja Topić

Vir fotografij: internet

---------------------------------------------------------------------

Traditional Chinese Medicine has a lot to offer for patients suffering from IBS and the results are very satisfactory.

What is Irritable Bowel Syndrome (IBS)?

Irritable Bowel Syndrome is a very common intestinal disorder. It involves abdominal pain with changes in bowel habits. IBS is described as a ‘functional’ illness — the intestines aren’t functioning appropriately although there is no structural damage found through diagnostic testing.

IBS is not a structural problem, meaning there is no anatomical change, nor is it biochemical or infectious in nature. Upon examination of the bowel, the doctor usually finds nothing wrong, no inflammation, and no evident signs of disease unlike in ulcerative colitis or inflammatory bowel disease, which IBS is often confused with. The inflammatory patterns would include bleeding in the stools, physical damage to the colon, cancer or other serious bowel patterns. Women are affected about 2-3 times more than men, with the average age of onset being between 20 and 40.

What can cause IBS?

The exact cause of the illness is not known under conventional medicine, but certain factors are known to trigger its onset, including:

 • Stress, depression and anxiety

 • Gastrointestinal infection

 • Food poisoning

 • Certain foods and drinks (e.g. alcohol, caffeine)

 • Lactose intolerance

 • Eating too quickly or too much

 • Some medication

 • Menstrual cycle

 • Genetic factors

Symptoms of IBS

People with IBS have continuous or recurrent abdominal pain or discomforts that are relieved by a bowel movement. Some people with IBS have constipation, others have diarrhoea . Many people with IBS alternate between periods of constipation and diarrhoea. Other symptoms may include:

 • Irregular bowel habits

 • Loose stools

 • Constipation

 • Alternating diarrhea and constipation

 • Cramping

 • Gas and bloating

 • Infrequent stools that are hard and painful

 • Mucus in the stools

How TCM may help

IBS is very responsive to Chinese medicine (acupuncture, herbs, diet and lifestyle recommendations) thanks to its comprehensive and holistic understanding of our body. Whereas conventional medicine looks closely at a symptom and tries to find an underlying cause, Traditional Chinese Medicine looks at the body as a whole. Each symptom is looked at in relationship to all other presenting symptoms. The goal of the TCM practitioner is to assess the entire constitution of the patient — considering both physiological and psychological aspects.

TCM understanding on IBS

In Chinese medicine, the malfunction of Stomach, Spleen, Liver, Kidney, and Large Intestine can all cause IBS. IBS is a complicated disease, and often has a combination of patterns responsible for the resulting imbalance. Some of the common patterns associated with IBS include:

 • Stomach Qi deficiency: Common manifestations are fatigue and diarrhoea which is worse when they are overexerting themselves. This is often accompanied by upper abdominal pain which may be relieved by pressing over the painful area. Patients may also have gas and bloating and indigestion.

 • Excess Cold: Frequent watery diarrhea usually worsen after food especially cold and raw one. Patients usually have cold extremities and weak immunity. Female patients could also have menstruation irregularity while male could have low libido and inactive sperm.

 • Liver Qi stagnation: Patient may have pellet shaped stools and distending pain, particularly in the area below the ribs. There may also be insomnia, nausea, belching or acid reflux. Symptoms can be triggered or aggravated by stress.

 • Damp-Heat in the large intestine: Diarrhea with a sense of urgency or abdominal cramping are key symptoms. The diarrhea is commonly yellow and explosive with a strong odour and a sensation of burning. It could be be accompanied by hemorrhoids.

TCM treatment for IBS

IBS is clearly a complicated illness. Its many manifestations require very different treatment approaches in TCM. The patterns of disharmony mentioned above may even appear in combination and treatment must be adjusted accordingly. In any severe case of IBS, TCM treatment will be customised for the individual and classical herbal recipes will be modified for the patient.

Treatment with Chinese Herbal Medicine and Acupuncture combined for IBS aims to eliminate the underlying cause of the condition by relieving stress, bringing the body into balance, improving bowel function, increasing immunity against infection, and promoting health in general. Click here to learn about our real and successful cases.

Diet and Irritable Bowel Syndrome

Avoiding foods that create Internal Dampness and cause Spleen damage is crucial in the recovery of IBS. Inappropriate foods with Spleen imbalances would include raw vegetables and juices; fruit and fruit juices; iced water and iced drinks; frozen desserts; fried foods and greasy foods; highly processed foods; white flour and sugar. Click here for appropriate food therapy guidelines.

#IBS

Informacije
Storitve

064 259 185 | info@akupunkturatkm.com 
PE Novo mesto: Ulica talcev 9, 8000 Novo mesto
PE Ljubljana: Tacenska cesta 135a, 1000 Ljubljana

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

© 2017 by HKG izobraževanje in svetovanje, Ka Pik Cheng, s.p.