top of page
  • Aku Energija

Koronavirus: ali lahko tradicionalna kitajska medicina pomaga pri boju proti tej bolezni?

Updated: Mar 3, 2020V nedavno objavljenem članku na WeChat javnem profilu za zdravstvene novice je Tang Ying, direktorica okrajne bolnišnice v provinci Henan, opisala, kako poskrbi, da so njihovi zdravniki varni pred koronavirusom s pomočjo kitajske medicine.Administrativno osebje, ki ni v neposrednem stiku s pacienti, uživa juho iz suhega ingverja s sladkim korenom. Zdravniki, ki delajo na klinikah za vročinska stanja, naj bi dodajali tudi Guizhi Tang - formulo, ki temelji na cimetu - ter prav tako Fuling, gobo, ter Bai Zhu, zelišče, ki je pogosto rabljeno v zdravilih tradicionalne kitajske medicine (TKM) zaradi domnevnih koristnih učinkov, ki segajo vse krepitve imunskega sistema do krepitve delovanja vranice.


Tokrat v prvih bojnih vrstah proti novemu koronavirusu kitajska medicina ne sme manjkati,’ je zapisala Tang.


Njen tradicionalni pristop se sklada z vladnimi predlogi glede lajšanja simptomov virusa. Nasvet, ki ga je prejšnji teden objavil National Health Commission, vključuje dopolnilne sestavine, ki jih običajno uporabljajo izvajalci kitajske medicine skupaj s farmacevtskimi zdravili.


Še vedno ne poznamo zdravljenja za bolezen, ki so jo najprej odkrili v Wuhanu v centralnem delu Kitajske in se je nato razširila v 25 držav po svetu. Ker ni rešitve, ki bi ustrezala vsem, se nekateri zdravniki in posamezniki zatekajo k tradicionalni kitajski medicini, kar neti debate o učinkovitosti in varnosti teh zdravil.


Ali TKM deluje?

‘Tu obstaja napetost med tem, kar je odkrito v eni medicini in kar je odkrito v naši,’’ je za DW povedala Shelley Ochs, izvajalka TKM v Pekingu. Ochsova, ki je doktorirala na kitajski akademiji za znanosti kitajske medicine (China Academy of Chinese Medical Sciences) je povedala, da imajo strokovnjaki, izurjeni v TKM, drugačen način obravnave, ko pride do identificiranja, kurative in preventive pred boleznijo.The Health Commission predvsem promovira tradicionalno medicino potem, ko je bila l. 2003 uporabljena po izbruhu SARS-a pri pacientih, ki so doživeli propadanje kosti zaradi stranskih učinkov rabe steroidov.


Zahodnjaški skepticizem

Predlogi The Chinese Health Commission glede rabe sestavin tradicionalne kitajske medicine so se pojavili v času, ko so široko razširjene napačne informacije in nepreverjena zdravila za koronavirus. Organizacija WHO je poskusila zatreti lažna zdravila, kot npr. tista, ki so krožila po internetu, češ da česen in sezamovo olje nudita zaščito proti virusu.Ming Lei, profesor na oddelku za farmakologijo na univerzi Oxford, je rekel, da so učinki tradicionalne kitajske medicine prepoznani na njegovem področju, ko pride do preučevanih spojin za nova zdravila. Vendar časovnica kaže, da je nerealistično ustvarjati nova farmacevtska zdravila s temi sestavinami. ‘Komponente bi lahko bile uporabne, vendar bi razvoj zdravila trajal predolgo,’ je rekel Lei.


Mešanje in kombiniranje

Kljub razlikam v pristopih kitajske in zahodne medicine, je Ochsova rekla, da ni neobičajna tandemska raba obeh oblik; tradicionalna kitajska medicina je na Kitajskem vključena v številne javne bolnišnice, prav tako pa so zdravniki na kitajskem izučeni tudi v zahodni medicini. Glede na to, da še ni ultimativnega zdravila, Ochsova vidi kot dobro možnost obliko mešanega pristopa za lajšanje simptomov koronavirusa glede na njihovo resnost.


Oschova polaga upanje v zdravstvene koristi TKM tudi s prakso pri svoji družini: za ‘vlaženje’ pljuč (krepitev pljučnega sistema, op. prev.) pijejo hruškov sok, za zdrav prebavni sistem uživajo kondži in jemljejo Yu Ping Feng San, zeliščno formulo za podporo imunskega sistema ob prvem pojavu simptomov prehlada.


Vendar je Ochsova rekla, da informacije išče tudi pri študijah primerov z namenom, da se o bolezni in njenih pojavnih oblikah nauči še več. ‘Res bi rada upoštevala vse to, kar vemo o poteku bolezni,’ je rekla, kjer je še opomnila, da raba tradicionalne medicine še ne pomeni zanemarjanje znanosti, ki se pojavlja na ostalih področjih. ‘S tem bi svojemu pacientu naredila le slabo uslugo.’


Celotni članek lahko najdete na naslednji povezavi:


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Coronavirus: Can Traditional Chinese Medicine help fight the disease?


In a recent article published on a public WeChat account for medical news, Tang Ying, the director of a county-level hospital in Henan province, describes how she's keeping her doctors safe from the coronavirus by giving them Chinese medicine.Administrative staff who aren't directly in contact with patients take dried ginger soup with licorice. Doctors who are working in the fever clinics should add Guizhi Tang — a cinnamon-based formula — as well as Fuling, a fungus, and Bai Zhu, an herb often used in Traditional Chinese Medicine (TCM) remedies for its assumed benefits ranging from immune support to strengthening spleen function.


"This time at the front of the battlefield against the new coronavirus, Chinese medicine must not be absent," Tang wrote.


Her traditional approach is in line with the Chinese Government's recommendations for treating symptoms of the virus. Advice published by the National Health Commission last week includes supplementing ingredients commonly used by Chinese medicine practitioners with western medications.


There is still no known treatment for the disease, which was first identified in Wuhan in central China, and has spread to 25 other countries around the world. Without a one-size-fits-all solution, some doctors and individuals are turning to traditional Chinese medicine, sparking debates about the effectiveness and safety of these remedies.


Does TCM work?

"There is this tension between what's identified in one medicine and what's identified in ours," Shelley Ochs, a TCM practitioner in Beijing, told DW. Ochs, who received her Ph.D. from the China Academy of Chinese Medical Sciences, said professionals trained in TCM have a different set of considerations when it comes to identifying, fighting, and preventing disease.


The Health Commission is promoting traditional medicine after it was used during the SARS outbreak in 2003 for patients who suffered bone deterioration due to the aftereffects of steroid use.


Western skepticism

The Chinese Health Commission's recommendations for utilizing traditional ingredients also come at a time when misinformation and unverified cures for the coronavirus are widespread. The WHO has tried to stomp down on false remedies, like those circulating online that claim garlic and sesame oil offer protection against the virus.Ming Lei, a professor in the Department of Pharmacology at Oxford University, said the benefits of traditional Chinese medicine are recognized in his field when it comes to mining ingredients for new medications. But the timeline for treating the novel coronavirus makes acquiring new pharmaceuticals with these ingredients unrealistic. "Components could be useful but they take a long time to develop," Lei said.


Mixing and matching

Despite divergent approaches between Chinese and western medicine, Ochs said it's not uncommon for the two forms to be used in tandem; Traditional medicine is integrated into many public hospitals in China, and TCM doctors in China are trained in western medicine. Given there's no definitive cure yet, Ochs sees a mixed approach as a good option for treating the symptoms of the coronavirus, depending on their severity.


Ochs has faith in the health benefits of TCM for her family; They are drinking pear juice to moisten the lungs, eating congee to keep the digestive system healthy, and taking Yu Ping Feng San, an herbal formula for immune support, at the first sign of a cold.But Ochs said she's also seeking information from specific case studies to learn more about the disease and how it manifests. "I really would take into account what we know about the course of illness," she said, noting that using traditional medicine doesn't mean she is ignoring science emerging from other fields. "You'd be doing your patient a disservice."


Full article is available at:

628 views

Comments


bottom of page