Komentarji na forumu

Neplodnost
In Žensko zdravje
Aku Energija
30. apr. 2018
Tradicionalna kitajska medicina se zelo zanaša na osebni pristop. Da lahko postavimo diagnozo, je potreben človeški stik, da vas lahko pregledamo, povonjamo, preverimo utrip in dobimo dodatne informacije. Zato le glede na podane informacije od nas ne bi bilo odgovorno in natančno ocenjevati možnosti za uspešno nosečnost. Kljub temu pa je naša dolžnost, da vam podamo odkrito mnenje. Glede na vaše informacije se nedvomno zdi, da bi bil to težek primer. 1) Pari navadno poskusijo IVF, ko so v poznih 20. ali 30. letih, zato bi 6-letno poskušanje lahko pomenilo, da sta stara več kot 35 let. 2) Tako jajčeca kot spermiji niso kakovostni. 3) Kronično patološko stanje spolnega organa. Ustvarjanje otroka je zelo podobno vrtnarjenju. Ko so letni čas, zemlja in stanje primerni, bo vrt uspeval sam od sebe. V nasprotnem primeru semena ne bodo zrastla, ne glede na to, koliko gnojila ali visokotehnoloških pripomočkov uporabimo. Kakovost jajčec ter spermijev je neposreden prikaz ravni energije določenega človeka. Zato bi vama namesto siljenja telesa, naj odda več energije za spočetje (kar je zelo pogosto pri pacientih IVF, ki lahko zaradi postopka zbolijo, in sicer med njegovih izvajanjem ali po njem), priporočila, da najprej poskrbita za svoje zdravje. Z zdravljenjem TKM poskušamo nahraniti telo z bistveno energijo ter očistiti strupe. Veliko ljudi ima posledično več energije in se ne počuti več tako nelagodno. Ko se izboljša splošno zdravje, so tudi možnosti za uspešen poskus spočetja večje.
0
0
Težave z nosom, alergije
In Težave z dihali
Aku Energija
04. dec. 2017
Vaš nos se tako enostavno zamaši, ker se vaš pljučni sistem ne more učinkovito boriti proti vnetjem in se očistiti. Pri srbečici in alergični reakciji gre pravzaprav za vaš imunski sistem, ki se poskuša boriti, a mu to slabo uspeva, ker je vaša splošna energija šibka. Predstavljajte si tako: najboljši vojak lahko ubije točno določeno tarčo, slab vojak pa bo streljal na slepo in povzročil veliko nepotrebne kolateralne škode. Temu teorija TKM pravi nenadzorovana ognjena energija. Antihistamini nekako zavirajo ognjeno energijo, a težava s šibkostjo pri tem ostaja nerešena. Zdravljenje TKM z akupunkturo in zeliščnimi dodatki učinkovito pomaga pri boju proti vnetju in ponovno zgradi vaš sistem. Poiščite pomoč, preden vaše zelo zaradi ponavljajočih se vnetij postane še šibkejše ali preden uporabite preveč zdravil, ki zavirajo. _________________________ Your Lung system fails to fight the infection and clean up efficiently that is why your nose is blocked so easily. The itchiness and allergic reaction is actually your immune system trying to fight but they fight very poorly because your general energy is weak. Imagine that the best army can kill precisely on a target but a poor soldier will shoot blindly causing so much unnecessary collateral damages. The TCM theory call them uncontrolled fire energy. The antihistamine will somehow suppress the fire energy but the weakness issue is still remind unsolved. TCM treatment, acupuncture and herbal supplement, will assist you to fight off infection more efficiently and rebuild your system. Seek help early before your body get further weaken by recurring infection or overuse of suppressive medication.
0
0
Bronhiolitis
In Zdravje otrok
Aku Energija
04. dec. 2017
Pediatrični bronhitis je pomembno zdraviti, ko so simptomi mirni. Bronhitis se razvije, ker je naš pljučni sistem prešibek, da bi očistil zunanje patogene in se boril proti njim. Pomagamo lahko pri nežnejši obliki vnetja (saj je za resnejšo obliko potrebna hospitalizacija, česar mi kot ambulantni center ne moremo obravnavati). Če telesu pomagamo, da se lahko učinkoviteje bori, tako prihrani energijo, ki jo lahko kasneje porabi za popravilo sistema. Predstavljajte si, da bi mesto neprestano napadali, pri tem pa bi umirali moški in ženske, zato na koncu ne bi ostal nihče, ki bi lahko mesto ponovno zgradil. Pomoč, ki jo telo dobi z zelišči TKM, je kot dodatna sila in orožje za boj v vojni in ponovno grajenje mesta. Akupunktura v tem primeru ne pride v poštev, saj otroke prestraši, obstaja pa pediatrična masaža, ki jo lahko izvajate doma. Otroci na splošno bolje okrevajo in se hitreje pozdravijo kot odrasli. Obravnavali smo že 70-letnico s hudimi pljučnimi simptomi, ki je potrebovala našo pomoč. Če se je pozdravila ona, obstaja zelo velika možnost, da se lahko tudi vaš sin. Sami si lahko pomagate tudi tako, da pazite na prehrano. Absolutno prepovedani izdelki so čokolada, med ter hladna in surova hrana, medtem ko je potrebno občutno zmanjšati vnos mlečnih izdelkov, sladkarij in sadja. __________________________ For pediatric bronchiolitis, it is important to do curative work when symptoms are calm. Bronchiolitis develop because our Lung system is too weak to clean up and fight off external pathogens. We will assist in milder form of infection (the severe form will require hospitalization and it is impossible for us, an outpatient center, to handle). By assisting the body to fight more efficiently, the system save its energy which later can be used to repair the system. Imagine if a city is constantly under attack, and the men and women all die in the defending war then no one are left to rebuild the city. The help from TCM herbs is like new manpower and weapons for fighting the war and rebuilding. Acupuncture will not be considered as it is too scary for children, There are some pediatric massage that you can perform at home though. In general, children recovers and heals better than adults. There was a 70 year old lady with severe pulmonary symptoms and get controlled with our help. If she can, there is a very high chance that your son can too. And help yourself by watching the diet too. Chocolate, honey, cold and raw food are an absolute NO while diary, sweet and fruits should be significantly reduced.
0
0
blaga hipotonija
In Zdravje otrok
Aku Energija
04. dec. 2017
Gre za zaskrbljujočo situacijo, ki potrebuje multidisciplinarno strokovno pomoč. Menim, da bi pri posebnem izobraževanju in pomoči pri govoru lahko pomagali usposobljeni strokovnjaki na tem področju. TKM bi lahko v vašem primeru pomagala bolj pri zagotavljanju notranje energije, ki je primanjkuje za rast. Vsak izmed nas se rodi z notranjo energijo, ki ji pravimo bistvo ledvičnega sistema. Je kot energija semena ali jajčni rumenjak. Odvisno od potreb raste v skladu z vnaprej določenim načrtom. Iz določenih razlogov se nekateri ljudje rodijo s šibkejšo energijo, TKM pa jo lahko kasneje napolni do neke mere. Punčka, stara 19 mesecev, že lahko jemlje zeliščne pripravke, saj je to starost našega najmlajšega pacienta. Pri takšni starosti bodo zelišča delovala nežno in bodo večinoma zgolj krepila energijo. Morda so energetski kanali zamašeni, kar povzroča šibek dotok energije, vendar bo postopek čiščenja v prvem letu prekinjen, dokler ne postane močnejša. ________________ It is a concerning situation that requires multidisciplinary professional assistance. For the opinion on specific education and speech needs, there should be experts who can be helpful and skillful. For the role of TCM, it would be more about providing internal energy which is lacking for the growth. Each of us are born with intrinsic energy, we call it Kidney system essence. It is like the energy in a seed or in the egg yolk.. Given the necessary condition, it will grow according to the pre-programmed blueprint. For some reasons, some people are born with weaker energy. What TCM can do is to fill it up to certain extend. 19 months girl is ready for herbal supplement already, it is about the age of our youngest client. For such a young age, herbs will be gentle and work mostly just for strengthening energy. There might be some blockage on energy channels causing the weak supply of energy, but for the first one year of treatment, the cleaning process will be on hold until she is a bit stronger.
0
0
Migrena
In Drugo
Aku Energija
04. dec. 2017
A study published in the medical journal JAMA Internal Medicine said acupuncture may be helpful in reducing the frequency of migraines and preventing attacks. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2603492 In my practice, I use a combination of acupuncture and herbs because it is both more practical and cost-efficient. The protocol at the above mentioned study was "treatment at five times a week" which is almost impossible in Slovenia. What I will do is acupuncture once per week or 2 weeks with herbal supplement at home everyday. The migraine will not stop completely right the way but usually the intensity and frequency of attacks slowly reduce over the first 3 months. Then when the migraine is more manageable, we can further reduce the frequency of acupuncture or simply use herbal medicine to eradicate the deeper root of problem. This will take another 6-12 months. The time frame does not exactly sound miraculous or attractive but this is my honest advice. It takes time for a real change. And I am quite confident to say that, all of my previous clients with migraine, as long as they are patient enough (that means not stopping within 8 visits) have different degrees of improvement. Migraine is a severe form of energy imbalance. The head region get more excitement energy than it actually needs while the calming energy is not enough. It can be induced by a flu, stress or food, whatever that causes "fire energy" to congest our head. The root of cause is deep congestion of Liver system.
0
0
Kronova bolezen
In Prebavni sistem
Aku Energija
28. nov. 2017
Glede na teorijo TKM Kronova bolezen ne izvira iz črevesja, temveč iz več sistemov, kot so jetrni, vranični in zelo verjetno tudi ledvični (da lahko zagotovo potrdim, kateri sistemi so vpleteni, moram izvesti diagnostiko utripa). Kot pri številnih kroničnih vnetnih boleznih, gre tudi pri tem za neuravnoteženo ognjeno energijo. Preveč nenadzorovane ognjene energije kuri navadno tkivo, medtem ko bi ga navadna ognjena energija morala braniti pred tujimi napadi. Če ta tip ognjene energije dobi svoj sistem in podporo drugih tipov energije, se bodo ti spremenili v raka. Razmere lahko primerjamo z vojaki, ki so najprej uporniki, nato pa ustanovijo svojo vojsko in začnejo vojno, v kateri ropajo zemljo in vire. Da bi preprečili raka, se moramo takoj znebiti odvečne ognjene energije in očistiti lokacijo, kjer se nabira. Svetovala bi vam, da v svojo prehrano ne vključujete preveč sadja, saj telo zaradi njega shranjuje energijo, namesto da bi jo očistilo (tisto sadje, ki bi lahko telo očistilo, tega ne stori vedno na pravem mestu. Limona je na primer zelo močno čistilo, a povzroči preveč kolateralne škode). Zelenjava je primerna, če je kuhana. Izogibajte se mastni in sladki hrane. V zapletenih primerih paciente prosim, naj naredijo dnevnik prehrane, da preverim faktorje tveganja. ______________________________ In the understanding of TCM, Crohn's disease is not originated from the intestine but multiple systems like Liver, Spleen and very likely Kidney ( I need to do pulse diagnostic to confirm the exact system involved). In general, just like many chronic inflammatory diseases, it is the imbalance of fire energy. Too much out-of-control fire energy is burning down the normal tissues while the normal fire energy should be working as defense force against foreign attacks. If this kind of fire energy also get their own system for other types of energy support, they will turn into cancer. It is like at first some soldiers become rebels and later they form their own army and start a war robbing for land and resources. To prevent cancer, the first thing we must do right now is to clean out the extra fire energy and the location where those extra energy is congested. I would not suggest too much fruits in your diet because by nature, fruits tend to make our body storing energy instead of cleaning them out (those which can do the cleaning jobs do not always clean the right place. Like the lemon, it is strong at cleaning but also causing too much collateral damages). Vegetables are fine as long as they are cooked. You should avoid greasy food and sweet. For a complicated case like this, I usually ask clients to do a food diary to check for the risk factors.
0
0
Sindrom razdražljivega črevesja
In Prebavni sistem
Aku Energija
28. nov. 2017
V Sloveniji sem se soočila z nekaj pacienti s sindromom razdražljivega črevesja. Rezultati so zelo spodbudni, saj so vsi primeri sindroma pod nadzorom. Včasih se pojavijo rahle iritacije, če so pacienti preutrujeni ali so kaj takšnega pojedli, vendar je na splošno stanje veliko bolj znosno. Sindrom razdražljivega črevesja po teoriji TKM večinoma povzročata dva glavna vzroka: 1) preveč odpadkov v črevesju ali 2) zelo šibke prebavne funkcije. Blato je pri teh dveh stanjih različno – pri prvem je mastno in močnih vonjav, medtem ko gre pri drugem predvsem za neprebavljene delce. Čeprav se lahko stanji pojavita samostojno, se pacienti s sindromom razdražljivega črevesja ponavadi soočajo z obema. Zaradi teh težav je lahko zdravljenje v začetnem stanju malce oteženo, a takoj ko se odpravi neravnotežje, sledijo očitno olajšanje in spremembe. ___________________ There are a couple of IBS patients that I have seen in Slovenia. The result is very encouraging because basically they are all controlled. Sometimes they do get slight irritation if they are too tired or by some food but in general the condition is much more bearable. The IBS mostly caused by 2 main reasons under the TCM theory: 1) too much waste in the intestine or 2) very weak digestive functions. The stool from these two conditions are different, one is greasy and smelly while the other is more towards undigestied pieces. These two can happen alone but usually for IBS patients, it is mixed. That is why at the beginning stage of treatment, this complication will make a rough start. But once the imbalance is slowly regulated, noticeable relief and changes will come.
0
0
Zdravljenje paničnih napadov
In Duševna stanja
Aku Energija
27. nov. 2017
Panični napad je nenadno silno pomanjkanje zaloge energije. Na splošno imamo na voljo razpoložljivo energijo in energijo, ki je shranjena. Ko smo pod stresom, bi moralo biti naše telo sposobno pretvoriti shranjeno energijo v razpoložljivo. Telo pacientov, ki trpijo za napadi panike, ima težave z mehanizmom za pretvarjanje energije ali nizko ravnjo shranjene energije, zato ti pacienti ne obvladujejo potrebe po energiji. Vaše razmere lahko pozdravimo tako, da začnemo dovajati razpoložljivo energijo, da bo lahko telo obvladovalo dnevne potrebe. Naslednji korak je napolnitev zaloge energije, ki pa jo ponavadi spremlja čiščenje globlje ravni sistemov. Če sistemov ne očistimo, preden začnemo shranjevati energijo, ravnamo enako, kot če bi v omaro postavili blatno zimsko opremo – povzroči lahko tudi druge težave. ---------------------- Panic attack is a sudden intense shortage of energy supply. We have some disposable type of energy and storage type of energy. In the situation of stress, our body should be able to transform our storage to disposable energy. For patients suffer from panic attacks, their body either have problem is the energy transformation mechanism or low storage of energy so they cannot cope with the demand of energy. To treat the situation like yours, we start with filling up with disposable energy to handle the daily demand. Next step is to fill up the energy storage but they usually accompany with cleaning the deeper level of the systems. If you do not clean up the before storing, it is like putting you dirty and muddy winter gear into your wardrobe and it could cause other problems.
0
0

Aku Energija

Sodelavec
Dodatna dejanja