Boljša stopnja preživetja pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, ki uživajo predpisane formule

Updated: Dec 26, 2019


Poudarjeno: pacienti z diagnozo kronične ledvične bolezni, ki so prejeli predpisana kitajska zelišča brez aristolohične kisline še pred začetkom zdravljenja z eritropoietinom, so imeli manjše tveganje za smrt kot tisti, ki tega niso bili deležni.

Kronična ledvična bolezen (KLB) je običajna kronična bolezen z oceno globalne statisitke v pojavu med