top of page
  • Aku Energija

Boljša stopnja preživetja pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, ki uživajo predpisane formule

Updated: Dec 26, 2019


Poudarjeno: pacienti z diagnozo kronične ledvične bolezni, ki so prejeli predpisana kitajska zelišča brez aristolohične kisline še pred začetkom zdravljenja z eritropoietinom, so imeli manjše tveganje za smrt kot tisti, ki tega niso bili deležni.

Kronična ledvična bolezen (KLB) je običajna kronična bolezen z oceno globalne statisitke v pojavu med 8-16 % prebivalstva. KLB je prav tako eden izmed glavnih razlogov, ki prispevajo k zvišanju svetovne statistike smrtnosti. Najvišja pogostost pojava KLB ter končne ledvične odpovedi (KLO) je statistično zabeležena na Tajvanu kjer je tudi raba kitajske zeliščne medicine (KZM) zelo priljubljena. Prejšnje raziskave so pokazale, da so kitajske zeliščne mešanice, ki vsebujejo aristoholična kislino (AK) za ljudi kancerogeno substanco, povezane z akutno odpovedjo ledvic in karcinomom sečil. Raziskava velikega obsega preiskovanih ljudi je prav tako pokazala, da je uživanje katerikolih zdravil KZM povezano s pojavom KLB na Tajvanu. Kakorkoli, v nedavno objavljeni študiji primer-kontrola so rezultati pokazali, da je pojav KLB bil znatno manjši pri pacientih, ki so prejeli predpisana zdravila KZM, ne pa pri pacientih, ki so uživali nepredpisana KZM zdravila. Še več, nekatera izmed splošno predpisanih zdravil KZM, kot so Astragalus membranaceus (huang qi), Angelica sinensis (dong quai) in Rheum palmatum (da huang, rabarbarina korenina) so pokazala, da posedujejo zaščitne učinke ledvičnega tkiva.

V celoti je v raziskavi na Tajvanu med letom 2000 in 2008 sodelovalo 13 864 ljud. Opažen trend med različnimi skupinami s predpisanimi zdravili brez aristolohične kisline je bil statistično precejšnejši. Odkritja raziskave so v nadaljnjem še pokazale, da je bila za skupino z zdravili KZM na recept brez aristolohične kisline pred diagnozo s KLB stopnja preživetja znano višja kot za tiste, ki zdravil nikoli niso prejeli ali tiste, katerim so bila predpisana KZM zdravila brez aristoholične kisline samo pred diagnozo KLB (p<0,001).

V primerjavi s sodelujočimi brez KLB sta bila pojav kardiovaskularnih dogodkov in tveganje za smrtnost višja med pacienti s KLB. Zato je indentifikacija možnih zdravljenj, ki lahko zaustavijo napredovanje KLB, pomembna pri preventivi visoke smrtnosti med pacienti s KLB.

Na Tajvanu, v skladu z enotnimi formulami KZM, ki jih zagotavljajo tajvanski izvajalci KZM, je večina predpisanih zelišč KZM sestavljenih formul. KZM formule pogosto vsebujejo sestavine KZM, ki na ledvice delujejo zaščitno, kot so Astragalus membranaceus, Angelica sinensis in Rheum palmatum. Za ta KZM zdravila so odkrili, da inhibirajo ledvično tubulointersticijsko fibrozo, zvišajo proizvajanje dušikovega oksida in ublažijo ledvično intersticijsko fibrozo ter nižje vrednosti serumskega holesterola, dušika v krvi in sečnini, kreatinina, oksidativnega stresa in profibrotičnih dejavnikov, kar zmanjšuje nefritis in ledvično nekrozo.