Zdravljenje kapi s TKM: pregled z dokazi podprte medicine

Updated: Feb 28, 2021


Številni sploh niso seznanjeni s TKM ali so glede nje skeptični. Žal tudi znotraj kitajske družbe nekateri ljudje verjamejo, da ni kitajska medicina nič več kot primitivno vraževerje. Najpomembneje pa je, da ne verjamejo, da lahko TKM pomaga pri zdravljenju. Kljub temu pa so nekateri posamezniki, ki izkusijo ali so priča zdravilni moči TKM, zelo prepričani, da gre pri TKM za „pravo zdravljenje“. Odnos do TKM je med zdravniki in laiki različen, vse od slepega verjetja do druge strani, ki vse izjemno zanika.

Z dokazi podprta medicina je definirana kot natančna, jasna in razumna uporaba najboljših dokazov, na voljo v dani situaciji, za odločanje o negi posameznega pacienta. Praksa z dokazi podprte medicine pomeni integracijo individualnih kliničnih strokovnih znanj z najboljšimi zunanjimi kliničnimi dokazi, pridobljenimi s sistematičnim raziskovanjem. V dveh desetletjih od pojava gibanja z dokazi podprte medicine je to povzročilo spremembo paradigme, ki je postala standard moderne zdravstvene prakse, ki jo je povzdignila na višjo raven in jo naredila natančnejšo, učinkovitejšo in varnejšo.

Kljub vedno večji prisotnosti uporabe TKM in zanimanja za njene terapevtske koristi po vsem svetu, se temeljna težava, zaradi katere je zahodnjaška medicina ne priznava in ne vključuje v splošni zdravstveni sistem, skriva v pomanjkanju dokazov z vidika z dokazi podprte medicine. Da bi se lahko TKM znanstveno uporabljala za paciente, ki bi lahko imeli od nje koristi, mora dokazati svojo učinkovitost in varnost z metodami, ki jih uporablja splošna medicina, kar pomeni, da morajo ti biti skladni z medicino, podprto z dokazi.

Oglejmo si, kakšne koristi prinaša TKM pacientom, ki so doživeli kap.

Ali akupunktura in terapije, povezane z njo, dodatno koristijo pacientom z motnjo pri požiranju, ki so utrpeli kap in prejemajo običajno konvencionalno nego?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18646136

  • Udeleženci: 66 pacientov z motnjo pri požiranju v 30 dneh po ishemični ali hemoragični kapi (povprečna starost: 62,1 let, starostni obseg: od 41 do 79 let, odstotek moških: 62 %).

  • Posredovanje: Ročna in elektroakupunktura na lasišču, vratu in/ali telesu (tretmaji po 30 minut dnevno, 7 dni. Potrebni 3 tretmaji v dvodnevnih intervalih).

  • Rezultati: V primerjavi z običajnimi tretmaji je dodatno zdravljenje z akupunkturo in terapijami, povezanimi z njo, znatno povečalo obseg zaznanih izboljšanj simptomov.

Ali ročna ali elektroakupunktura koristita odraslim invalidnim pacientom, ki so doživeli kap?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20167912

  • Udeleženci: 5650 odraslih pacientov (> 18 let) z invalidnostjo zaradi ishemične ali hemoragične kapi v akutnem stanju (1 mesec po kapi) ali z invalidnostjo zaradi kapi (0,8 to 24 let po kapi). Med 53 poskusi jih je bilo 42 izvedenih na celinski Kitajski, 6 v Evropi, 4 v Združenih državah Amerike, 1 v Hong Kongu in 3 na Tajvanu.

  • Posredovanje: Ročna ali elektroakupunktura na lasišču, vratu in/ali telesu (povprečno trajanje zdravljenja: 4,5 tedne, vse od 2 do 10 tednov).

  • Rezultati: V primerjavi z zdravljenjem brez akupunkture ali z lažno akupunkturo je osnovno zdravljenje z akupunkturo pokazalo znatno izboljšanje pri rehabilitaciji (pridobljeno razmerje obetov (pridobljeno RO): 4,33, 95 % interval zaupanja: od 3,09 do 6,08). Izboljšanje pri rehabilitaciji je bilo veliko pri pacientih na celinski Kitajski (pridobljeno RO: 4,49, 95 % interval zaupanja: od 3,16 do 6,39), a ne tako veliko pri pacientih izven celinske Kitajske (pridobljeno RO: 3,33, 95 % interval zaupanja: od 0,75 do 14,88). Določeni dejavniki lahko vplivajo na približek učinka, vključno z državo izvora, ročna akupunktura v primerjavi z elektroakupunkturo, uporaba navideznega nadzora in poročanje o naključnosti.

Ali je kombinacija predpisanih zelišč in zdravljenja s tradicionalno kitajsko medicino (TKM) učinkovita pri zdravljenju po ishemični kapi?