Razumevanje depresije in tesnobe v TKM

Updated: Feb 28, 2021


Teorija petih elementov vključuje tudi 5 energij, ki niso fizične narave in so povezane oz. pripadajo našim petim sistemom.

  • Ogenj: sistem srca in Shen (temeljna nadzorna energija).

  • Kovina: sistem pljuč in Po (stabilnost).

  • Voda: sistem ledvic in Zhi (odločnost).

  • Zemlja: sistem vranice in Yin (intelektualno razmišljanje).

  • Les: sistem jeter in Hun (duša).

Primer klinične depresije je običajno zapleten in večsistemski problem: