top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Kako s TKM olajšati "alergijo na gluten"?

Updated: Dec 1, 2023

Kaj je gluten? Kako pogosta je alergija na gluten?

Gluten je beljakovina, ki jo najdemo v žitih, kot so pšenica, ječmen in rž. Nekateri ljudje so alergični na pšenico, kar pa ni isto kot alergija na gluten. Pri alergiji na gluten gre za zavajajoč izraz, ki ga pogosto zamenjujemo z alergijo na pšenico ali včasih celo s celiakijo. Alergija na gluten sploh ne obstaja, obstaja pa bolezensko stanje, ki mu pravimo celiakija. Gre za prebavno motnjo, ki je lahko nevarna, če je ne diagnosticiramo ali zdravimo.

Pri intoleranci na gluten ne gre za alergijo, trenutno pa tudi ni testov za pravilno diagnozo. Posamezniki z določenimi simptomi se morajo testirati za celiakijo, a le redki ljudje z intoleranco na gluten imajo to bolezen. Intoleranca na gluten se ne pokaže na testu za alergije in ni stanje, pri katerem bi vam zdravnik za alergije lahko pomagal. Obstaja veliko ljudi, ki se označijo za „alergične“ na gluten in žal omejijo svojo prehrano, ne da bi se posvetovali s specialistom. Ljudje, ki imajo intoleranco na gluten, bi morali obiskati svojega splošnega zdravnika ali gastroenterologa, če so zaskrbljeni glede celiakije. [Preberi več: Nehajte kriviti za zdravstvene težave gluten, saj je lahko dober za vas] [Preberi več: Hrano je potrebno skuhati – tradicionalna kitajska medicina pojasni prebavni sistem]

Kako razumeti intoleranco na gluten?

Tako celiakija kot glutenska preobčutljivost, ki ni celiakija (angl. Non-Celiac Gluten Sensitivity – NCGS), sta težavi z istim izvorom – pomanjkanje vranične energije. Če poznamo normalne funkcije vranice, lahko enostavno pojasnimo simptome intolerance na gluten.

 1. Vranica je odgovorna za transformacijo in transportacijo Vranica (ki sodeluje z želodcem) je odgovorna za dovod, predelavo ter distribucijo hranil iz hrane in pijače. Želodec in vranica vzameta ta hranila ter ustvarita energijo qi in kri, ki sta vitalni snovi za vse telesne funkcije in ohranjanje primernega zdravja. Če transformacija in transportacija delujeta normalno, je energija qi močna, prebava gladka, telo pa navlaženo. V nasprotnem primeru je energija qi šibka in nimamo veliko apetita, prebava je počasna, blato pa tekoče in vodeno. [Preberi več: Riž - izvor energije qi]

 2. Vranica podpira mišice in okončine Vranica je odgovorna za dovajanje hranil v mišice ter tkiva. Če je šibka, se mišice in okončine ne krepijo in postanejo šibke ter utrujene.

 3. Vranica uravnava kri Vranica je odgovorna za čiščenje krvi in pomoč pri proizvajanju krvi, pri čemer uporablja ledvično bistvo. Če je qi v vranici šibek, je oseba slabokrvna, enostavno se ji bodo pojavile modrice in/ali bo imela težave s krvavenjem.

Pogosti znaki intolerance na gluten, razloženi s teorijo TKM

Zdravljenje s TKM

Gre za zelo zapleten postopek, ki se vedno začne s prilagoditvijo prehrane. [Preberi več: TKM prehranski nasveti]

Individualno zdravljenje zajema akupunkturo, kitajska zelišča, moksibustijo itd. Za oceno vašega stanja vas prosimo, da kontaktirate našo ordinacijo.

 

How TCM relieves “Gluten allergy”

What is gluten? How common is gluten allergy?

Gluten is a protein found in grains, such as wheat, barley, and rye. Some people are allergic to wheat, but that is not the same as a gluten allergy. Gluten allergy is a misleading term commonly confused with wheat allergy, or sometimes celiac disease. There is no such thing as a gluten allergy, but there is a condition called Celiac Disease. Celiac Disease is a digestive condition that is potentially serious if not diagnosed or treated.

A gluten intolerance is not an allergy, and there are currently no tests for accurate diagnosis. People with certain symptoms might need to be tested for celiac disease, but few people with gluten intolerance have celiac disease. Gluten intolerance is not an indication for allergy testing and is not a condition where an allergist could offer help. There are many people who label themselves as “allergic” to gluten, and unfortunately limit their diet without having seen a specialist. People with gluten intolerance should be seen by their primary care provider or referred to a gastroenterologist if there is concern about celiac disease. [Read more: Stop blaming gluten health problems for it could be good for you] [Read more: Cook your food - digestive system explained in Traditional Chinese medicine]

How does TCM understand gluten intolerance?

Celiac disease and Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS) are problems sharing with a same origin--- Spleen deficiency. When we understand the normal Spleen functions and the symptoms of gluten intolerance could be easily explained.

 1. The Spleen Is Responsible For Transformation and Transportation The Spleen (working together with Stomach) is responsible for the intake, processing and distribution of nutrients extracted from food and drink. The Stomach and Spleen takes these nutrients and creates Qi and Blood, both vital substances for all the body’s functions and maintaining proper health. If transformation and transportation is functioning properly, the Qi is strong, digestion is smooth and the body is kept moist. When malfunctioning, the Qi is weak, the appetite is poor, digestion is sluggish and the stools are loose and watery. [Read more: Rice- the origin of Qi energy]

 2. The Spleen supports Muscles and Limbs The Spleen is responsible for circulating nutrients to the muscles and tissues. If the Spleen is weak, then the muscles and limbs are not nourished and become weak and tired.

 3. The Spleen regulates blood The Spleen is responsible for purifying the Blood and assist the Blood manufacturing using the Kidney essence.If Spleen Qi is weak, a person will be anemic, bruise easily, and/or will have bleeding problems.

The Common Signs of Gluten Intolerance explained with TCM theory

 • Bloating - Qi stagnation resulted from weak Stomach and Spleen function

 • Diarrhea, Constipation and Smelly Feces - Poor transformation of food

 • Abdominal Pain - Congestion of toxin result from weak circulation of Spleen energy

 • Feeling Tired - Insufficient energy transformation from food

 • Skin Problems (Psoriasis, Alopecia areata, Chronic urticaria) - Accumulation of phlegm due to weak transportation function of Spleen

 • Depression and Anxiety - Insufficient energy support to the Heart system because the Spleen fails to transformate and transport (Read more here)

 • Unexplained Weight Loss - Spleen fails to make muscles

 • Iron-Deficiency Anemia - Spleen and Kidney are not manufacturing good blood cells

 • Autoimmune Disorders - Liver stagnation due to poor transportation of energy support by Spleen

 • Joint and Muscle Pain - Toxin accumulation in Spleen and Liver

 • Leg or Arm Numbness - Poor circulation

 • Brain Fog - Weak energy support plus accumulation of phlegm

Management by TCM

It is a very complicated process that always starts with adjustment of diet. [Read more: TCM Dietary Advice]

Individualized treatment involves the use of acupuncture, Chinese herbs, moxibustion, etc. Please contact our ordination for an assessment.

コメント


bottom of page