top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Preprečevanje kapi s kitajsko medicino

Updated: Jul 10, 2021

Fundacija Heart and Stroke navaja, da kap zajema naslednjih 5 znakov:

1. Šibkost, nenadna izguba moči ali nenadna otrplost obraza, roke ali noge, čeprav le začasna.

2. Težave z govorom – nenadne težave pri govoru ali razumevanju ali nenadna zmedenost, čeprav le začasna.

3. Glavobol – nenaden hud in nenavaden glavobol.

4. Težave z vidom – nenadne težave z vidom, čeprav le začasne.

5. Vrtoglavica – nenadna izguba ravnotežja, ki jo spremlja katerikoli zgoraj omenjeni znak.

Moje mnenje o preprečevanju kapi je, da gre že za pozen stadij, če se pojavijo katerikoli zgornji simptomi, zato ste takrat že na tankem ledu. Nihče ne zanika, da lahko zgodnje zaznavanje teh znakov pomaga pri zgodnjem posredovanju, ki navadno zajema antikoagulantna zdravila, s pomočjo katerih krvni strdek razpade, ali operacijo, s katero se zaustavi krvavenje, kar znatno izboljša stopnjo preživelih pacientov. A vendar zakaj ne bi sami preprečili, da sploh zaidete na ta tanek led?

Bodite pozorni na predhodne znake

Nekaj izmed pogostih zdravstvenih težav, ki povečujejo tveganje za kap, je:

povečan krvni tlak, visoka raven holesterola v krvi, debelost, sladkorna bolezen, atrijska fibrilacija, karotidna bolezen, kajenje. Vsa navedena stanja je predlagalo ameriško združenje za preprečevanje kapi (American Stroke Association). Sama bi dodala še kronično zaprtje, delavce, ki delajo v nočnih izmenah, ter pogosto omrtvičenost ali ščemenje v rokah in stopalih.

Pri osebah s povečanim krvnim tlakom, visoko ravnjo holesterola v krvi, sladkorno boleznijo itd. zdravila le zatirajo kemične markerje. Koristna so pri obvladovanju stanja, saj delno upočasnjujejo napredek, a storite lahko več kot le to. TKM verjame, da obstajajo notranje energije, ki uravnavajo normalne funkcije našega telesa. Če povrnete te energije, se bodo oslabljene funkcije izboljšale ali začele celo ponovno delovati normalno.

Pacienti s sladkorno boleznijo tipa II lahko raven sladkorja v krvi na primer uravnavajo sami, dokler se mehanizem ne pokvari. Opazili smo, da številni pacienti povečujejo dozo zdravil in kasneje tudi injekcij inzulina ter tudi dozo inzulina. A zakaj vaše izločanje inzulina sploh ne deluje? Obstaja način, kako povrniti normalne notranje funkcije, namesto da se moramo vse bolj zanašati na zunanje posredovanje?

Odločite se za zdravje

TKM verjame, da je zdravljenje bolezni, ki se je že pojavila, slab pristop. Najboljše zdravljenje bi moralo biti preprečevanje bolezni. Za doseganje tega se moramo neprestano vzdrževati in dosegati optimalno ravnotežje, se napolniti s koristnimi energijami ali pomiriti naše misli. Zato je najboljše preprečevanje kapi vračanje k osnovnim korakom za splošno zdravje in resno zdravljenje nenormalnih pojavov v vašem telesu, pa naj bodo še tako majhni.

Dobronamerna opozorila

Zame kot izvajalko kitajske medicine je učinkovita komunikacija s pacienti vedno izziv, zlasti ko jim moram sporočiti slabe novice. Včasih je lahko težava, da vem kaj preveč ali kaj izvem prehitro. Ko pridejo ljudje k meni, včasih kažejo znake, da se v njih dogaja nekaj zelo resnega, a se tega ne zavedajo. Zato je lahko ključ do njihovega dolgoročnega zdravja, da jim to sporočim in jih prepričam. Številni so še vedno prepričani, da lahko znanstveni pristop, kot so kemični rezultati in slike različnih naprav, pravilno pokaže stanje v telesu. Zanima me, ali bodo šli na krvni test, da vidijo, ali so lačni, in na CT možganov, da ugotovijo, ali potrebujejo spanec, ter ali bodo izpolnili desetstranski vprašalnik, da bodo ugotovili, ali naj se z določeno osebo poročijo. Če jim oseba le po pregledu jezika ali merjenju srčnega utripa pove, da so izpostavljeni tveganju za kap, ga imajo za čudaka ali prevaranta.

Na spodnji povezavi je zgodba, ki sem jo našla, o zdravniku TKM, ki je pri pacientu zaznal zgodnje znake kapi, a ga ta ni jemal resno. Seveda ne morem biti prepričana, da je ta zgodba 100-odstotno resnična, a lahko z gotovostjo trdim, da pacienti našega opozorila ne jemljejo preveč resno in tako škodujejo sami sebi.

https://neurochangers.com/2013/04/22/stroke-prevention-in-chinese-medicine-because-knowing-is-half-the-battle/

Naslednjič bomo govorili o samem zdravljenju kapi v različnih stadijih.

Prevod: Klara Lubej

Vir fotografije: internet

_________________________________________

Stroke Prevention by Chinese Medicine

According to the Heart and Stroke Foundation, the 5 signs of stroke include:

1. Weakness, sudden loss of strength or sudden numbness in the face, arm or leg, even if temporary.

2. Trouble speaking – Sudden difficulty speaking or understanding or sudden confusion, even if temporary.

3. Headache – Sudden severe and unusual headache

4. Vision problems. – Sudden trouble with vision, even if temporary

5. Dizziness – Sudden loss of balance, especially with any of the above signs

However, if you ask me for opinion on Stroke prevention, I would say that once you find the above symptoms, it is already a late stage because you are already standing on the thin ice. There is no deny that early detection of those signs could help you to get early intervention, usually anticoagulation medication to dissolve the blood clot or a surgery in time to stop the bleeding, which significantly improve the survival rate of stroke patients. But why not preventing yourself stepping on this thin ice at the first place?

Watch out for preliminary indicators

Here are a few common health condition that will increase the risk of stroke:

Hypertension, High blood cholesterol, Obesity, Diabetes, Atrial fibrillation, Carotid Artery Disease, Smokers, these are suggested by the American Stroke Association. I will also add Chronic constipation, night shifts workers and frequent numbness or tingling sensation of hand and feet.

For those we having Hypertension, High blood cholesterol, Diabetes and so on, chemical medication is only suppressing the chemical markers. It does bring benefits in managing the condition by slowing down part of the progression but you can do more than this. TCM believes that there some some intrinsic energies regulating the normal functions of our body. By restoring those energies, the impaired functions will be improved or even return to normal.

For example, type II diabetes patients can handle blood sugar by themselves normally until the mechanism broke down. We have seen many patients keep increasing the dosage of medication and later on the injection of insulin, then again, increasing dosage of insulin. But why your own insulin secreting is not working at the first place? Is there a way to restore the intrinsic normal function instead of increasingly rely on external intervention?

Decide for health

The TCM theory believes that “treating a sickness already present” is a bad approach. The best healing should be “treating sickness from happening”. To do so, we must always be aware of maintaining and achieving the optimal balance, fill up ourselves with useful energies and calm our mind. So I will say the best stroke prevention, is indeed returning to the basic steps for general health and treat the abnormal condition of your body, however small, seriously.

Warnings with good intentions

As a practicing Chinese medicine doctor, it is always challenging to communicate with patients effectively, especially at the time when we have to bring the bad news. Sometimes knowing too much and too early could be a problem. When people come to you, showing signs that something is going very wrong without the person realizing it, then delivering the message and convincing them could be the key of their long term benefit. Most people still think that only scientific approach like chemical results and imaging by machines can accurately tell the condition of their body. I wonder if they will do a blood test to see if they are hungry or scan their brain to determine if they need to sleep or have a 10 pages questionnaire to find out if they should marry someone. Anyway, if a person tell them a risk of having a stroke just by checking their tongue and pulse, they probably think that he is a lunatic or a fraud.

Here is a story I found online about a TCM doctor detecting early stroke symptoms but the patients did not take it seriously. Of course I cannot tell if the story is 100% true, but I am just so sure that patients do not take our warning very serious and end up harming their own selves.

https://neurochangers.com/2013/04/22/stroke-prevention-in-chinese-medicine-because-knowing-is-half-the-battle/

Next time we will take about the actual treatment of stroke at different stages.

60 views

Comments


bottom of page