Razvoj akupunkture v Avstraliji: 1. delSkoraj eden izmed desetih Avstralcev je že prejel akupunkturno zdravljenje pri akupunkturistu in/ali zdravniku na zasebnih klinikah. Večina avstralskih zdravstvenih zavarovalnic ponuja rabat za akupunkturo. V avstralski zvezni državi Viktorija so zakonsko sprejeli pravila glede akupunkture. S strani Registracijskega odbora za kitajsko medicino je bilo uradno priznanih šest dodiplomskih programov, nekateri so bili uradno potrjeni tudi s strani Avstralske zveze za akupunkturo in kitajsko medicino. Prav tako so bile v Avstraliji izvedene številne klinične raziskave glede učinkov akupunkture na alergijski rinitis, bolečine in žensko zdravje. Nedavni tamkajšnji razvoj akupunkture prikazuje, da se skozi zadostno in primerno vrednotenje le-ta počasi začenja vključevati v običajno zdravstveno oskrbo.


Avtorji in ustanova

Charlie Xue*, Anthony Zhang, Angela Yang, Shuiqing Zhang, David Story

World Health Organisation Collaborating Centre for Traditional Medicine, Discipline of Chinese Medicine, School of Health Sciences, RMIT University, Bundoora,

Victoria

3083,Australia


Ozadje

Zgodovinske začetke akupunkture v Avstraliji lahko zasledimo v 1850-ih, ko so prišli prvi kitajski imigranti kot delovna sila na nahajališčih zlata [1]. Zdaj je akupunktura s strani splošne javnosti smatrana za eno izmed najbolj priljubljenih oblik komplementarnega zdravljenja in alternativne medicine (CAM) [2].V Avstraliji so bile prisotne tako rekoč štiri razvojne stopnje akupunkture.


  1. Obdobje samoupravljanja (1850-1960): Akupunktura je bila oblika nenadzorovane zdravstvene oskrbe.

  2. Obdobje profesionalnega razvoja (1970-1980): ustanovljena so bila akupunkturna združenja z namenom promocije akupunkturnega poklica in lajšanja kliničnih praks.

  3. Obdobje vzpostavitve standardov (1990-ta): univerze in zasebni kolidži so začeli ponujati urjenja za akupunkturiste. Akupunktura je v Avstraliji postala uveljavljena modaliteta CAM-a [3].

  4. Obdobje vzpostavljanja predpisov (od 2000 naprej): praksa akupunkture je postala subjekt obvezne registracije v zvezni državi Viktorija, Avstralija kot je zahteval Zakon o registraciji kitajske medicine 2000 [4], tega pa je nadomestil Zakon o registraciji zdravstvenih profesij 2005 [5].


Tu smo poudarili nedavne razvojne dosežke akupunkture v Avstraliji v smislu kliničnih praks, izobraževanja, raziskav in predpisov in ilustrirali, kako je akupunktura vključena v običajno vsakodnevno avstralsko zdravstveno oskrbo.


Uporabniki in izvajalci akupunkture v Avstraliji


L. 2005 je nacionalna raziskava na reprezentativni populaciji 1067 odraslih glede CAM-a pokazala, da se je skoraj eden izmed desetih (9,2%) Avstralcev v obdobju preteklih 12 mesecev poslužil akupunkturne storitve [2]. Vsako leto so Avstralci opravili deset milijonov obiskov akupunkturistov. Raziskava je prav tako prišla do sklepa, da so uporabniki akupunkture verjetneje rojeni v Avstraliji, dosegli terciarno izobrazbo, so pod okriljem zasebne zdravstvene zavarovalnice in živijo v zveznih državah New South Wales, Viktorija in Queensland [6]. Akupunkturo lahko nudi tako akupunkturist kot splošni zdravnik, ki je za to seveda izurjen. Anketa iz l. 2004, ki je bila izvedena na 636 izvajalcih zdravniških dejavnosti, je pokazala, da je akupunktura smatrana za eno izmed treh najbolj priljubljenih oblik CAM, ki jo uporabljajo tudi sami [7]. Skoraj en izmed petih (18%) splošnih zdravnikov je izvajal akupunkturo kot del primarne nudene oskrbe in 76% zdravnikov je napotilo svoje paciente akupunkturistu vsaj enkrat na mesec [7]. Glede na drugo raziskavo, ki je bila izvedena v Avstraliji na 220 porodničarjih in babicah, jih preko 70% le-teh obravnava akupunkturo kot koristno in varno za rabo med nosečnostjo [8]. Preko treh preteklih desetletij je bilo ustanovljeno veliko število združenj kitajske medicine in akupunkture, med katerimi je največja Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association (AACMA) s preko 1400 člani [9].


Izvirni članek in vire lahko najdete na naslednji povezavi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684102/prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet