top of page
  • Aku Energija

Učinki akupunkturnega zdravljenja na simptome fibromialgije, serotonin in ravni substance P


Skupina raziskovalcev s številnih turških institucij, vključno z ministrstva za zdravje in ostalih dveh univerz, je izvedla raziskavo z namenom, da bi ugotovili, kako bi lahko akupunktura pomagala pri fibromialgiji.

Pred branjem vsebine in rezultatov raziskave pa si najprej preberite razlago nekaterih pomembnejših terminov:

  • Fibromialgija (FM) je motnja, za katero je značilna široko razširjena mišično-skeletna bolečina, ki jo spremljajo utrujenost in težave s spanjem, spominom ter razpoloženjem. Raziskovalci verjamejo, da fibromialgija okrepi bolečine z vplivom na način procesiranja signalov bolečin v možganih..

  • Serotonin je nevrotransmiter (snov, ki je nujna za prenos živčnih signalov). Poznan je predvsem kot snov za občutke sreče, ki prispeva k vsesplošnemu dobremu počutju in sreči. Njegova dejanska biološka funkcija je zapletena in večplastna, ki oblikuje številne miselne procese, kot so zaznavanje, nagrajevanje, učenje, spomin, in fiziološke procese.

  • Snov P(SP) je pomemben del prvotnega telesnega odziva na grožnjo, vključno z doživljanjem bolečine, vnetja za zaščito in ostalih sprememb počutja. Pogosto se stopnjuje, številnokrat znatno pri pacientih s fibromialgijo.

  • Randomizirano pomeni, da so vsi preučevani osebki naključno razdeljeni v skupine, tako da raziskava ne more razvrstiti posameznikov tako, da bi bil nekdo bolj ali manj dovzeten za zdravljenje glede na osebno pristranskost raziskovalcev.

  • Lažna akupunktura je običajna oblika navidezne akupunkture za primerjavo z učinki prave akupunkture.

  • Placebo je nedejavna substanca ali zdravljenje, ki je oblikovano tako, da nima terapevtske vrednosti.

Izvedena raziskava je bila snovana v obliki randomiziranega kontroliranega kliničnega poskusa. 75 žensk s fibromialgijo je bilo naključno porazdeljenih v tri skupine za različne oblike akupunkture: pravo, lažno in simulirano akupunkturo (oblika placeba). Zdravljenja so izvajali dvakrat tedensko v obdobju štirih tednov. Ravni serotonina in substance P v krvi so bile izmerjene pred in po osmih obravnavah. Paciente so nato klinično ocenili s številnimi testi in vprašalniki, da bi dobili neko kvantitativno meritev sprememb glede na stanje pred zdravljenjem, po zadnjem zdravljenju in po enem ter treh mesecih po zaključku vseh zdravljenj.