Opazovanje/ Observation

Updated: Feb 28


Opazovanje

Opazovanje sestoji iz pregleda in opazovanja pacienta. Zdravilec dobi vtis o pacientu, takoj ko ta vstopi v sobo. »Shen« v tradicionalni kitajski medicini pomeni virtualnost življenja. Če je nekdo zdrav in vesel, se nam zdi, da skorajda »sije«. Seveda vemo, da ljudje ne sijemo tako kot sonce, zagotovo pa obstaja določena vrsta energije, ki jo oddajamo, ko smo zdravi in se dobro počutimo. Po drugi strani pa pokažemo drugačen patološki videz ali držo, ko nas nekaj boli, smo depresivni, živčni ali imamo kakšne druge težave.

Napredna oblika opazovanja je zelo podobna prerokovanju, ki je bolj ali manj opuščeno v sklopu uradnega usposabljanja na univerzah. Ko opazujemo obliko, subtilna znamenja na očeh, nosu, obrazu itd., lahko prepoznamo osebnost človeka in težnjo k določeni bolezni.

----------------

Observation

Observation is done by both observing and examining the patients. As soon as a patient walk into the consultation room, the practitioner immediately gets an impression of the person. “Shen” in TCM theory mean the virtuality of a living. If someone is healthy and happy, they are almost like “shining”. Of course we know that humans do not actually shine like the sun, but there are definitely certain type of vibe that we emit when we are in a good shape. On the other hand, if we are in pain, depressed, anxious or any other problem, we will also show certain pathological look or posture.

An advanced form of observation is very similar to fortune telling which is more or less be abandoned by formal training in universities. By observing the shape and subtle marks of the eyes, nose, face and etc, some might be able to tell the personality of a person and the tendency of certain disease.

#OsnoveTKMTKMbasis

64 views
Informacije
Storitve

064 259 185 | info@akupunkturatkm.com 
PE Novo mesto: Ulica talcev 9, 8000 Novo mesto
PE Ljubljana: Tacenska cesta 135a, 1000 Ljubljana

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2017 by HKG izobraževanje in svetovanje, Ka Pik Cheng, s.p.