7 korakov do zmanjšanja pitja kave

Updated: Dec 26, 2019


Tako kot katerakoli vprašanja o zdravju ali prehrani, je tudi uživanje kave lahko sporno vprašanje. Medtem ko zagovorniki pitja kave pravijo, da je kava bogata z antioksidanti, spodbuja delovanje možganov, ima zaščitno funkcijo delovanja jeter, pa nasprotniki zagovarjajo mnenje, da je kava slaba za vas, saj vodi v težave s prebavili, spanjem, nervoznostjo, tesnobo, nerednimi srčnimi utripi ali čezmerno uriniranje, itd.

Tradicionalna kitajska medicina (TKM) ponuja odličen vpogled v njeno klasifikacijo zelišč/hrane in njihov odnos do človeške specifične sestave. To nam omogoča nov pogled na razumevanje kave kot nadomestek zdravilnih zelišč/hrane in pomaga ugotoviti, kako jo najkoristneje uporabiti za vsakega posameznika. Z razliko od večine sistemov prehranskih prepričanj, TKM na hrano ne gleda kot dobro ali slabo. Hrana ni nikoli črno ali bela težava ampak dinamično ravnovesje, ki ustreza potrebam posameznika.

Kava ima naravo yang energije. Narejena je iz praženih semen, ki stimulirajo moč in vznemirjenje. Ljudem, ki trpijo zaradi tesnobe, aritmije in nespečnosti, v terminologiji TKM primanjkljaj yin energije ali presežek yang energije, ni priporočljivo pitje kave. Splošno soglasje izvajalcev TKM je, da kava izčrpa esenco ledvic. Esenca ledvic (jing) je izvorna življenjska energija. Določa osnovno konstitucijo, moč in vitalnost posameznika. Količinsko je večinoma fiksna, določena ob rojstvu: ne more se dodajati, lahko se le ohranja in porablja počasneje. Torej dejstvo, da kava izčrpuje to življenjsko esenco je nekaj na kar moramo biti pozorni. Ledvice in nadledvične žleze so tesno povezane. Funkcija nadledvičnih žlez v TKM spada pod sistem jeter. Medtem ko ledvični sistem dela na zalogi in pomiritvi, sistem jeter dela na moči in kontroli energije. Prekomerno stimuliranje ledvičnega sistema se kaže v energijskem dolgu. To je razlaga TKM o izčrpanju nadledvičnih žlez zaradi uživanja kave.

Tukaj je 7 korakov, do zmanjšanja pitja kave

 1. Veste zakaj Če občasno uživate v skodelici kave, zaradi njenega aromatičnega vonja in sprostitve, potem je to popolnoma v redu. Kakorkoli, če pa ne morete delati ne da bi spili 3 kave dnevno, potem pa nekaj ne deluje pravilno. V tem primeru pa se morate osredotočiti na težavo in najti rešitev.

 2. Veste kakšno je stanje Začnite z analiziranje vašega uživanje kave in vnosa kofeina. Kava, gazirana pijača, energijski napitki so očiten vir, medtem ko čokolada, žvečilni gumiji in celo zdravila brez recepta, imajo lahko enak vpliv.

 3. Zmanjšujte postopoma, naredite plan Uživanje kave je tako navada kot odvisnost. Nenadno prenehanje lahko povzroči hujše udarce in čustvene travme. Opuščanje pitja kave lahko moti dnevne funkcije. Motnje vključujejo glavobole, motnje v koncentraciji, razdražljivost, znake depresije ali celo simptome podobne gripi. Vedno začnite z realnim planom in ga izvajajte z dobro disciplino. Za sprejetje vsake nove navade je potrebnih približno 60 dni. Začnite z urnikom pitja kave in zmanjšajte uživanje kave za 20% tedensko. Kdaj se vam lahko zgodi, da dosežete točki, ki vam ne dovoljuje nadaljnjo zmanjševanje pitja kave. Ne skrbite, ostanite na trenutnem vnosu kofeina ali se pomaknite eno stopnjo nazaj in ponovno poskusite kakšen teden kasneje.

 4. Kavo razredčite z več vode Enostaven in postopen način kako začeti zmanjševati količinski vnos kofeina je dodajanje vroče vode v skodelico kave. To vam omogoča, da spijete enako število skodelic na dan, hkrati pa niste izpostavljeni stresu zaradi nenadne spremembe navad. Če vam voden okus ne odgovarja, pa dodajte v tem času več mleka ali smetane, da dosežete enak učinek.

 5. Poiščite alternative

 • Jutro: riževa juha

Naši možgani za svoje gorivo v glavnem uporabljajo glukozo, enostavno obliko sladkorja. In seveda, naši možgani porabijo več energije kot večina ostalih delov našega telesa. Ampak bodite previdni, niso vsi sladkorji enako koristni za nas. Po teoriji TKM, bogati in gosti sladkorji iz sladkarij in sladic ustvarjajo vlago v našem telesu, kar pa upočasni cirkulacijo. Raje si privoščite skodelico tople riževe juhe. Vsebuje hiter, lahek in naraven sladkor, ki spodbuja možgane in krepi vaše mišice.

 • Poldan: majhna pest rozinov ali oreščkov

Zelo podobno kot riževa juha, rozini vsebujejo velike količine naravnega in enostavnega sladkorja, ki spodbuja delovanje možganov. Dobra stvar je tudi, da jih je enostavno shranjevati, saj jih imate lahko v majhnem kozarčku, kar v vaši pisarni. Dodajte še majhno pest oreščkov kot so orehi ali mandljev. Pomagajo pri negovanju naših možganov in nam dajejo občutek sitosti.

 • Ostale pijače: črn čaj, čaj iz ginsenga

Če imate občutek, da morate spiti nekaj, poskusite črn čaj. Za boljšo spodbudo energije pa poskusite čaj iz ginsenga. Kaj pa zeleni čaj? Zavedajte se, da zeleni čaj na splošno vpliva mrzlo na naše telo in bolj obremeni naš želodčni sistem. Potemtakem ni najbolj primeren za dvig energije.

6. Ostanite osredotočeni in produktivni na zdrav način

 • Nežno raztezanje

Vsakih 45 min se vstanite in malo pohodite naokoli. Naredite raztezne vaje vsaki 2 uri. Vzele vam bodo le 5-10 minut, rezultat pa bo seveda boljša produktivnost.

 • Masaža oči in glave

Stvar, ki jo kava naredi je, požene kri v možgane. To pa lahko naredite tudi vi, z obema rokama. Ob in po tem se boste počutili dobro, pa še brezplačno je.

 • Zeliščni dodatki, predpisani s strani usposobljenega izvajalca TKM

nergije. Če pa imate prekomerno porabo energije ali šibek sistem, pa bi morali poiskati pomoč in dodatno podporo. TKM verjame, da je naše telo miniaturni ekosistem. Običajno smo lahko samozadostni pri proizvodnji e

7. Pridobite energijo iz pravilne prehrane

Zagotovite si stabilno oskrbo energije z rednimi kuhanimi obroki. Ne pozabite, da bi morala dobra in redna hrana zagotoviti vso potrebno energijo tekom dneva. Če imate določeno dieto, pa vam kljub vsem prednostim in koristim, ki naj bi jih prinašala, ne daje dovolj energije za delo ter ne morete funkcionirati brez kave, potem konec koncev ni tako zdrava.

Preberite več v našem vodiču o prehrani.

 

7 steps to cut down on coffee consumption

Just like any health or diet topic, coffee is a debatable question whether it is good or bad. While the pro-side say that it is rich in antioxidants, increased brain function, and protective function in the liver, the opposite side would argue that it's bad for you because it leads to gastrointestinal problems, trouble sleeping, nervousness, anxiety, irregular heartbeat or excessive urination, etc.

Traditional Chinese Medicine (TCM) offers great insight in its classification of herbs/food and their relation to people's specific constitution. This allows us a new way to look at coffee as a medicinal herb/food remedy and figure out the most beneficial way to apply it to an individual. Unlike most dietary belief systems, TCM doesn't view foods as either good or bad. Food is never a black and white issue but a dynamic balance that fit a personal need.

Coffee is yang in nature. It is made by roosted seeds that stimulate power and excitement. People who suffer from anxiety, arrhythmia, and insomnia, in the TCM term the Yin deficiency or excess yang energy, are not suitable for coffee. The general consensus by TCM practitioners is that coffee depletes Kidney essence. Kidney essence (jing) is the life origin energy. It determines one’s basic constitution, strength, and vitality of an individual. It is mostly fixed in quantity, determined at birth: it cannot be added to, only conserved and used up more slowly. So the fact that coffee depletes this vital essence is something to be aware of. The Kidneys and the adrenals have a very close relationship. The function of adrenal glands is categorized under the Liver system in TCM. While the Kidney works for the storage and calming, the Liver works for the power and control of energy. Over stimulation of Kidney result in energy debt. This is the TCM explanation of adrenal exhaustion caused from coffee.

Here are the 7 steps to Cut Down on Coffee Consumption

 1. Kwon why If you occasional enjoy a cup of coffee for its aromatic fragrance and delightful relaxation, it is totally fine. However, if you cannot work without drinking 3 coffees per day, something is not doing right. It is the time that you should address to the problem and find solutions.

 2. Know where you are standing Start with analyzing your coffee and caffeine intake. Coffee, soda, energy drinks are obvious sources while chocolate, gum and even over-the-counter medications could bring the effects too.

 3. Cut down gradually, make a plan Coffee consumption is both a habit and an addiction. Abrupt cutdown could result in severe setback and emotional trauma. Coffee withdrawal symptoms can interfere with day-to-day functions that includes severe headaches, difficulty concentrating, irritability, depressed mood or even flu-like symptoms. Always start with a realistic plan and execute with discipline. Each new habit takes roughly 60 days to form. So start with a coffee diary and cut down 20% every week. Sometimes you would reach a plateau from allowing you to cut down further. Don’t worry, stay at the same or previous level and try a few weeks later.

 4. Dilute the coffee with extra water An easy and gradual way to begin cutting down coffee consumption is by adding hot water to your coffee. This will allow you to drink the same number of cups per day, so you won't be subjected to the stress of a sudden change in habit. If the watered down taste isn't any good for you, leave more room for milk or cream to get the same effect.