top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura kot varčnejša oblika za zdravljenje pacientov in za zdravstvene ustanove

Updated: Dec 26, 2019


Raziskava, ki je bila izvedena v ZK, je pokazala, da je akupunktura stroškovno učinkovit način za blaženje bolečin z nizko stopnjo tveganja za paciente.

Ozadje

Na kliniki St Albans že od 2008 nudi akupunkturo skupina, ki jo vodijo medicinske sestre. Financira jo komisija znotraj Nacionalne zdravstvene službe, sicer poizkusno, za paciente z osteoartritisom kolena, ki bi jih sicer napotili ortopedskemu zdravniku.

Cilj

Ocena stanja pacientov, ki so bili del oskrbe z akupunkturo v prvem letu izvedbe in rezultatov vse do konca 2010.

Metode

Ocena oskrbe je bila narejena na podlagi podatkov o pacientih iz napotitvenega centra, vključno z osnovnimi karakteristikami, podatkov o prisotnosti, simptomov na podlagi MYOMP (vprašalnik za samoevaluacijo zdravstvenega stanja, op. prev.), delovanja telesa in rezultatov vsesplošnega počutja ter stanja.

Rezultati

114 pacientom so ponudili akupunkturo, med katerimi jih je bilo 90 ocenjenih na klinikah za akupunkturo. Po enem letu jih je sodelovalo še 41, po dveh letih pa 31 (34%). Rezultati MYMOP so pokazali klinično vidna izboljšanja po 1 mesecu (kar se tiče bolečine, okorelosti in funkcioniranja), to pa se je obdržalo tudi do 2 leti. Rezultati vsesplošnega počutja se niso spremenili.

Zaključek

To je prva ocena klinike za akupunkturo (večposteljne), ki jo vodi skupina medicinskih sester, za paciente z osteoartritisom kolena, kateri je sledila tudi kontrola po 2 letih. Kaže praktičnost nudenja poceni oskrbe z akupunkturo kot alternativo operaciji kolena in uspeh pri zagotavljanju dolgoročnega olajšanja simptomov pri tretjini pacientov. S pomočjo realistične predpostavke je posledica, kar se tiče stroškov za lokalno komisijo, letno nižji strošek za £100 000. Analize občutljivost so predstavljene z rabo različnih predpostavk.

vir fotografij: internet

prevod: Tanja Topić

 

Acupuncture as a cost saving treatment for patients and health institution

Research conducted in the UK shows acupuncture to be a cost-effective way to treat pain with very little risk for the patient.

Background

Acupuncture has been provided in nurse-led group clinics in St Albans since 2008. It is funded by a commissioning group within the National Health Service, on a trial basis, for patients with knee osteoarthritis who would otherwise be referred to an orthopaedic surgeon.

Aim

To evaluate the patients seen in the service's first year of operation and their outcome up to the end of 2010.

Methods

Service evaluation was made of patient data from the referral centre and the acupuncture clinics, including baseline characteristics, attendance data and Measure Yourself Medical Outcome Profile (MYMOP) symptom, function and well-being scores over at least 2 years.

Results

114 patients were offered acupuncture, of whom 90 patients were assessed in the acupuncture clinics. 41 of these were still attending after 1 year and 31 (34%) after 2 years. MYMOP scores showed clinically significant improvements at 1 month for pain , stiffness and function which continued up to 2 years. Well-being scores did not change.

Conclusions

This is the first evaluation of nurse-led group (multibed) acupuncture clinics for patients with knee osteoarthritis to include a 2 year follow-up. It shows the practicability of offering a low-cost acupuncture service as an alternative to knee surgery and the service's success in providing long-term symptom relief in about a third of patients. Using realistic assumptions, the cost consequences for the local commissioning group are an estimated saving of £100 000 a year. Sensitivity analyses are presented using different assumptions.

source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470298/

56 views

Comments


bottom of page