top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura na LI 11 bi lahko zmanjšala srbečico in kožne spremembe zaradi atopičnega dermatitisa

Updated: Feb 22, 2020Dermatitis in ostala s kožo povezana bolezenska stanja se lahko uspešno rešuje s pomočjo akupunkture in/ali zeliščne medicine. Vendar se je do sedaj za preučevanje učinkov resda malo posluževalo znanstvenega pristopa.


Raziskovalci z dermatološkega oddelka Northwestern University v Chicagu so izvedli raziskavo, kjer so ocenjevali učinke rabe preproste akupunkturne točke pri lajšanju srbečice (pruritus) in kožnih sprememb (lihenifikacija) zaradi atopičnega dermatitisa (AD).


Odrasli bolniki z AD so bili naključno porazdeljeni v intervencijsko skupino (deležna akupresure in standardne oskrbe) ali kontrolno skupino (deležna le standardne oskrbe). Osebe v intervencijski skupini so izvajale akupunkturo z akupunkturnimi obliži 1.2mm na LI 11 točki, in sicer s pritiskom nanjo (3 min) trikrat na teden v obdobju 4 tednov. S pomočjo vizualne analogne lestvice (VAL oz. VAS), ocene IGA (Investigator's Global Assessment) in indeksa prizadetosti ekcemskega predela (EASI) so ocenili resnost srbečice in AD relativno glede na začetek in po 4 tednih.


Raziskovalci so odkrili znatne spremembe v akupunkturni skupini, predvsem ozirajoč se na kožne spremembe in srbečico. Večje raziskave so sicer še potrebne za primerjavo rabe akupresurnih obližov in preprostega pritiska na točko s prsti.


Raziskovalci za povzeli, da so osebe, ki so se štiri tedne posluževale akupunkture na točki LI 11, doživele izboljšanje pruritisa in lihenifikacije. Akupunktura bi lahko bila smatrana za preprosto obliko nujenja alternativnega zdravljenja, vendar so za potrditev teh začetnih odkritij potrebne raziskave večjega obsega.


Akupresurna točka Debelo črevo LI 11 (Large Intestine)

Kitajsko ime: Quchi (dobesedni prevod: tolmun na krivini)

Lokacija: ko je komolec pokrčen, se točka nahaja na lateralnem koncu transverzalnega kubitalnega pregiba, na sredini med točko LU 5 in lateralnim epikondilom nadlahtnice.

Indikacije:

 • vse febrilne bolezni, vročina, boleče grlo, malarija

 • hemiplegija, bolečina in motorična oviranost ramena, potenje in bolečina v kolenu

 • glavobol, vrtoglavica, rdečica, otekanje in bolečina v očeh, meglen vid, bolečina v zobu

 • neredne menstruacije, rdečke, ekcem, koprivnica oz. urtikarija, erizipel

 • bolečine v trebuhu, bruhanje, diareja

 • depresivna psihoza in blaznost

 • skrofuloza

prevod: Tanja Topić

vir fotografije: internet

 

Acupressure at LI 11 May Reduce Itching and Skin Changes With Atopic Dermatitis


Dermatitis and other associated skin conditions can be managed with acupuncture and/or herbal medicine with good results. But very little do we use a scientific approach to study the effect. Researchers from the department of dermatology at Northwestern University in Chicago conducted a study evaluating a simple acupressure point to help eliminate itching (pruritus) and skin changes (lichenification) from atopic dermatitis(AD).


Adult patients with AD were randomised to an intervention group (acupressure with standard of care) or a control group (standard of care alone). Subjects in the intervention group performed acupressure using a 1.2 mm acupellet at the LI11 point, applying pressure for 3 min three times per week for 4 weeks. The severity of itching and AD at baseline and at 4 weeks were measured on a visual analogue scale (VAS), the Investigator's Global Assessment (IGA) and the Eczema Area and Severity Index (EASI).

Researchers found significant changes in the acupressure group with regards to skin changes and itching. Larger studies are warranted as are evaluations of the use of acupellets vs. simply stimulating the point with your fingers.


The researchers concluded that subjects using acupressure at LI11 for 4 weeks had improvement in pruritus and lichenification. Acupressure may prove to be an easily administered alternative treatment, but larger-scale studies are needed to confirm these preliminary findings.


Acupoint Large Intestine LI 11

Chinese Name: Quchi (English translation: Pool at the Crook)

Location: With the elbow flexed, the point is on the lateral end of the transverse cubital crease, at midpoint between LU 5 and the lateral epicondyle of the humerus.


Indications:

 • All febrile diseases, fever, sore throat, malaria

 • Hemiplegia, pain and motor impairment of the shoulder, swelling and pain of the knee

 • Headache, dizziness, redness, swelling and pain of the eye, blurring vision, toothache

 • Irregular menstruation, rubella, eczema, urticaria, erysipelas

 • Abdominal pain, vomiting, diarrhea

 • Depressive psychosis and madness

 • Scrofula


163 views

Comments


bottom of page