Diagnostika pulza/Pulse diagnostic

Updated: Feb 28, 2021


Za razliko od drugih zdravilcev, ki se osredotočajo le na konzultacije in diagnostiko jezika, se jaz posvetim diagnostiki pulza, saj sem mnenja, da je slednja najpomembnejši izvor informacij. Informacije in simptomi, ki jih pridobimo od pacientov, so včasih lahko zavajajoči. Zid lahko z lepo barvo poda videz trdnosti, vendar pa je lahko poškodovan znotraj. A ker je realno stanje zidu prekrito z barvo, mi tega ne moremo vedeti. Pulz nam pove več informacij kot samo simptomi, pulz ne laže in ne pozablja stvari. Je realna slika stanja v telesu.