top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Diagnostika pulza/Pulse diagnostic

Updated: Feb 28, 2021


Za razliko od drugih zdravilcev, ki se osredotočajo le na konzultacije in diagnostiko jezika, se jaz posvetim diagnostiki pulza, saj sem mnenja, da je slednja najpomembnejši izvor informacij. Informacije in simptomi, ki jih pridobimo od pacientov, so včasih lahko zavajajoči. Zid lahko z lepo barvo poda videz trdnosti, vendar pa je lahko poškodovan znotraj. A ker je realno stanje zidu prekrito z barvo, mi tega ne moremo vedeti. Pulz nam pove več informacij kot samo simptomi, pulz ne laže in ne pozablja stvari. Je realna slika stanja v telesu.

Pulz na radialni arteriji razdelimo na 9 časovnih razmikov na obeh straneh, zato jih je skupno vsaj 18. Zdravilec položi kazalec, sredinec in prstanec na pulz, nato nežno pritisne, da začuti vrhnji, srednji in globlji del pulza.

Običajno pulz ne sme imeti prevelike moči, tako da vrhnji del ni povezan z nobenim specifičnim sistemom telesa. Med patološkim stanjem, kot je na primer prehlad, je telo napadeno, zato se energija porablja za obrambo pred patogeni. V tem primeru bo pulz to prikazal že v vrhnjem delu. Odvisno od tega, kateri sistem je napaden, se bo »plavajoči pulz« prikazal na povezani lokaciji. Ostale pogoste informacije, ki jih pridobimo, so ritem, oblika, volumen/polnost in moč. Diagnostika pulza je najboljša in s tem tudi najtežja spretnost, ki jo zdravilec lahko pridobi.

-------------------

Pulse diagnostic

Unlike many other practitioners who rely mostly on interviewing and tongue observation, I find the pulse indeed is the most important source of information. Symptoms and information from patients can be misleading sometimes. For example, a wall looks good when you put nice and strong paint on top but it could be damaged inside. However, the pulse tells information more than symptoms and it does not lie or forget things. It is a true reflection of situation inside the body.

We divide the pulse on the radial artery into 9 sessions on both sides so there are at least 18 sessions to look into. The practitioner place the index, middle and ring finger on the pulse, then press gently to reach the superficial, middle and deep level.

Normally the pulse should not overflow so the superficial level is not directly related to a specific system. During a pathological condition, for example a “cold”, the body is being attacked so energy get stimulated and fight back the pathogens. In this time, pulse will show on superficial. Depending on which system is attacked, the “floating pulse” will show on the related location.

Other common information to look into are the rhythm, shape, richness and strength. Pulse diagnostics is the most powerful and understandably the most difficult skills to master.


191 views

Comments


bottom of page