Faze življenja po Konfuciju

Updated: Nov 22, 2021

Učenje brez prestanka v skladu s konfucijanskimi prepričanji pomeni, da si v vseh življenjskih obdobjih prizadevamo za moralno popolno življenje in da se razvijemo v krepostnega človeka. Po Konfuciju je razlog za učenje obogatitev življenja in značaja.

Učenje v konfucijanskem smislu se razume in izvaja kot učenje zaradi učenja samega – v nasprotju z učenjem zaradi pridobivanja koristi. Šteje se, da je učenje zaradi pridobivanja koristi značilno za konkurenčno usmerjeno, industrializirano dojemanje današnjih zahodnih držav v kontekstu globalizacije, v njem pa so poudarjeni preživetje, konkurenca, posebne »trde« veščine in povezave s trgom.

Iskanje védenja je iskanje nravstvene popolnosti (Ren 仁) inTao (道) človeka, kar je način, kako ljudje delujejo v harmoniji z naravo. Vloga izobraževanja in neprestanega učenja je zagotoviti dostop do razvijanja uravnoteženega značaja, kar v konfucijanskem smislu pomeni stanje nravstvene popolnosti ali Ren. Povedano drugačne: potencial, da bi spoznali Ren, se pravi Tao človeka in sposobnost za de