Raziskava je pokazala korist akupunkture pri zdravljenju migrene

Updated: Dec 26, 2019


Poskus iz splošne prakse [1], ki je vključeval 400 ljudi, trpečih za migreno, je proučeval učinek 12 terapij individualizirane akupunkture v obdobju treh mesecev in učinek običajnega zdravljenja.

Odkrili so, da je bil po enem letu znatno večji napredek, kar se tiče simptomov glavobola, pri 34% udeležencev akupunkture v primerjavi z deležem le 16% udeležencev standardnega zdravljenja. To se je pokazalo v letnem povprečju dni z glavoboli, kjer je bilo 22 dni manj. Če primerjamo rezultate s skupino s standardnim zdravljenjem, je skupina z akupunkturo zaužila 15%