top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Mešanica kitajskih zelišč pomaga pri spodbujanju popuščajočega srca, potrjuje visokokakovostna študi

Updated: Dec 26, 2019


Raziskava, ki je bila objavljena v Journal of the American College of Cardiology (Reviji ameriške fakultete za kardiologijo), je odkrila, da je formula kitajskega zeliščarstva učinkovita pri obravnavanju kroničnega srčnega popuščanja (CHF). Raziskava podaja visokokakovostne dokaze, da so kapsule Qili Qiangxin vidneje učinkovitejše kot je placebo pri zmanjševanju ravni plazme NT-proBNP pri pacientih s CHF.

B-tip natriuretični peptid (BNP) in N-terminal pro B-tip natriuretični peptid (NT-proBNP) sta spojini, ki sta proizvedeni v srcu in sproščeni, ko je srce stisnjeno in dela trdo, da potiska kri po telesu. Testi za BNP in NT-proBNP merijo njuni ravni v krvi z namenom, da zaznajo in ocenijo srčno popuščanje.

Študija je bila multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s paralelno skupino in nadzorovana s placebom. Testiranci so prejeli 4 kapsule Qili Qiangxin 3-krat na dan v obdobju 12 tednov. Formula sestoji iz 11 kitajskih zeliščnih učinkovin: astragali radix, ginseng radix et rhizoma, aconiti lateralis radix preparata, Salvia miltiorrhiza radix et rhizoma, semen descurainiae lepidii, alismatis rhizoma, polygonati odorati rhizoma, cinnamomi ramulus, carthami flos, periploca cortex, and citri reticulatae pericarpium.

Vidneje je več pacientov (48 %), ki so jemali kapsule Qili Qiangxin, izpolnilo kriterije za vsaj 30 % zmanjšanje ravni N-terminal pro-B-tip natriuretičnega peptida (NT-proBNP) v 12 tednih v primerjavi z 32%, P<0.001 pri tistih, ki so bili na placebu.

Skupina TKM je prav tako imela nižjo raven mešanih srčnih dogodkov s 4,5 % v primerjavi z 11 % pri tistih s placebom (P=0,008), kot so poročali v raziskavi, ki je bila objavljena na spletu v Journal of the American College of Cardiology.

Celotni članek lahko najdete tukaj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23747768

prevod: Tanja Topić

 

Chinese Herb Mix Helps Boost Failing Hearts, high quality study confirms

A study published in the Journal of the American College of Cardiology found that Chinese herbal medicine formula is effective in treating chronic heart failure (CHF). The study gives high quality evidence that compared to placebo, Qili Qiangxin capsule is significantly more effective in reducing plasma NT-proBNP level among CHF patients.

B-type natriuretic peptide (BNP) and N-terminal pro b-type natriuretic peptide (NT-proBNP) are substances that are produced in the heart and released when the heart is stretched and working hard to pump blood. Tests for BNP and NT-proBNP measure their levels in the blood in order to detect and evaluate heart failure.

It was a multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study. Subject received 4 Qili Qiangxin capsules 3 times a day for 12 weeks. The formula consists of 11 Chinese herbal medicines: astragali radix, ginseng radix et rhizoma, aconiti lateralis radix preparata, Salvia miltiorrhiza radix et rhizoma, semen descurainiae lepidii, alismatis rhizoma, polygonati odorati rhizoma, cinnamomi ramulus, carthami flos, periploca cortex, and citri reticulatae pericarpium.

Significantly more patients taking qili qiangxin capsules met the criterion of at least a 30% reduction in N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) at 12 weeks, compared with those on placebo (48% versus 32%, P<0.001).

The traditional Chinese medicine group also had a lower rate of composite cardiac events compared with placebo (4.5% versus 11%, P=0.008), they reported in the study published online in the Journal of the American College of Cardiology.

Fulltext: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23747768

236 views

Comments


bottom of page