top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Alergije na hrano pri otrocih in kako jih lahko TKM odpravi

Updated: Feb 28, 2021


Starši otrok z alergijami na hrano so tisti, ki se trudijo in uravnavajo več anafilaktičnih alergij svojih otrok. Mnogi ljudje trpijo ob obrokih, saj imajo težave z različnimi živili, vse od mleka, jajc, oreščkov, lupinarjev do številnih drugih stvari. Starši se neprestano bojijo, da se bodo njihovi otroci slučajno dotaknili ali pojedli alergen, ki bi jim lahko ogrozil življenje. Tudi otroci z alergijami pogosto živijo z istimi strahovi.

Zakaj obstaja toliko novih alergij? Zakaj naši otroci ne prerastejo svojih alergij? Zakaj postajajo alergije na hrano tako prodorne, ogrožajoče ter strašljivo nepredvidljive? In kar je najpomembnejše: zakaj ne morejo zdravniki pozdraviti alergij na hrano, s katerimi se spopadajo naši otroci?

Če iščete odgovore na zgornja vprašanja, je dobro posvetiti pozornost tradicionalni kitajski medicini.

Ob energijskih skrajnostih se stvari spreobrnejo.

Da lahko pozdravimo alergije na hrano, je potrebno najprej razumeti, kaj sploh je hrana. Namen hrane ni raniti posameznika, temveč ga krepiti. Modrost TKM nas uči, da več ni vedno bolje. Energije morajo biti na optimalni ravni ter dobro uravnovešene. Preveč je lahko enako težavno kot premalo. Večina alergij na hrano pri otrocih je posledica težav z odvečno energijo. Tako se življenjska energija, ki naj bi nas krepila, iz hrane spremeni v energijo, ki naše življenje ogroža.

Ogromna razlika med sodobno prehransko znanostjo in TKM je način, kako obe veji analizirata hrano. Ko nanjo začnete gledati z novega stališča, lahko morda najdete nove odgovore. Za več informacij o lastnostih hrane s stališča TKM kliknite na naslednjo povezavo.

Kako TKM razume alergije na hrano?

V TKM velja, da v našem telesu obstaja notranji sistem za predelovanje hrane in dodeljevanje energij. Sistem naj bi vedel, katera energija je za nas uporabna, ter jo poslal na pravo mesto, medtem pa naj bi očistil odpadke. Če se sistem pokvari, se pojavijo posebni simptomi.

Najpogostejši znaki in simptomi alergije na hrano so:

 • Ščemenje ali srbenje v ustih – povzroča ju zastoj v jetrih in vranici

 • Izpuščaji, srbečica ali ekcemi – nakazujejo na preveč delujoča jetra

 • Zatekanje ustnic, obraza, jezika, grla ali drugih delov telesa – preveč aktivna jetra in pomanjkanje ledvične energije

 • Sopenje, zamašen nos ali oteženo dihanje – pomanjkanje pljučne energije

 • Bolečine v trebuhu, driska, slabost ali bruhanje – pomanjkanje želodčne in vranične energije

 • Vrtoglavica, omotičnost ali omedlevanje – pomanjkanje energije Qi

Kako TKM zdravi alergije na hrano?

Zdravljenje je prilagojeno vsakemu posamezniku, saj obstaja ogromno vzrokov za oslabljeno prebavo. Kljub temu jih lahko v grobem razdelimo v tri skupine:

1. Šibkost ali pomanjkanje želodčne in vranične energije

V teh primerih sistem nima dovolj energije za predelavo prejete hrane, blato je lahko tudi tekoče ali pa je v njem neprebavljena hrana. Za zdravljenje se uporabljajo močni toniki, kot sta astragalus ali kodonopsis, ki sta vrsti ginsenga.

2. Stagnacija jeter

V to kategorijo sodi veliko avtoimunskih reakcij. Jetrni sistem normalno zagotovi energijo razburjenja in podpira imunske celice. Ko pa ta vojska postane premočna ali podivjana, začne napadati normalne celice, kar povzroči močno vnetje. Zdravljenje se osredotoča na ločevanje mirujoče in zadržane jetrne energije ter odvajanje stresa iz sistema z zelišči, kot sta korenina bele potonike in prerast.

3. Nabiranje sluzi

Temu v TKM pravimo „vlaga“ (jaz pa ji pravim „okužena voda“). Če se hrana v daljšem obdobju ne razgradi primerno, zamaši energijske kanale. Ta patološka energija lahko še nadaljnje onesnaži normalno energijo. V takšnih primerih se za zdravljenje uporabljajo zelišča za čiščenje, odvajanje vlage ter protivnetna zelišča.

Če se zgornji abnormalni faktorji izboljšajo, se bo hrana začela primerno razgrajevati, simptomi intolerance pa bodo izginili.

Prevod: Klara Lubej Vir fotografije: internet

 

Food allergies in Children and how TCM could be a way out

Food allergy parents are those who struggle to manage their children’s multiple anaphylactic allergies. From milk to eggs to nuts to shellfish and everything in between, many people suffer through mealtime. Parents are in constant fear that their children may touch or accidentally ingest an allergen that could be potentially life-threatening. And children with allergies often live their lives with this same fear.

Why are there so many new allergies? Why aren’t our kids outgrowing their allergies? Why are food allergies becoming so pervasive, life threatening and scarily unpredictable? And most importantly: Why can’t our doctors cure our children’s food allergies?

If you are looking for answers of the above questions, it is worth turning your attention into Traditional Chinese medicine.

When energy goes extreme, things turn around.

To cure food allergies, we must first understand what is food. Somehow food is not meant to harm, it’s intended to nourish. The TCM wisdom teaches us that the more is not always the better. Energies need to be at optimal level and well-balanced. Too much is as problematic as too little. Most of the food allergies in Children are problem of energy-overflowing. This is how the life-stantaining energy from food turns into life-threatening one.

A huge difference between modern nutritional science and TCM is the way we analyze food. When you start looking into a new perspective, you may start finding new answers. For more information about properties of food in TCM perspective, please refer to this link.

https://www.akupunkturatkm.com/hrana-in-zelisca

How TCM understand food allergies

TCM believes that inside our body there is an intrinsic system to process food and allocate energies. The system should know what energy is useful to us and put them in a right place while cleaning up the waste. If certain system fails, then specific symptoms will present.

The most common food allergy signs and symptoms include:

 • Tingling or itching in the mouth--- caused by Liver and Spleen congestion

 • Hives, itching or eczema--- indicates overactive liver

 • Swelling of the lips, face, tongue and throat or other parts of the body--- Overactive Liver plus kidney deficiency

 • Wheezing, nasal congestion or trouble breathing--- Lung deficiency

 • Abdominal pain, diarrhea, nausea or vomiting--- Stomach and Spleen deficiency

 • Dizziness, lightheadedness or fainting--- Qi energy deficiency

How TCM manages food allergies

Treatment is individualized for each patient, as the causes of digestive impairment are many. However they can broadly be split into three areas:

1. Weakness or deficiency of Stomach and Spleen

In these cases the system does not have enough energy to process the food it receives, and there may be loose stools or undigested food in the stools. Strong tonics like astragalus or codonopsis, a type of ginseng, are used.

2. Liver Stagnation

Many autoimmune reaction cases fall into this category. The Liver system normally provides the excitement energy and support the immune cells. But when this army is too strong and out of control, it starts to attack normal cells causing excessive inflammation. Treatment focuses on breaking up the stagnant, pent-up energy of the Liver, as well as de-stressing the system with herbs like white paeony root and bupleurum.

3. Mucus accumulation.

This is called “dampness” in TCM (and I call it “polluted water”). If food is not broken down properly over a long period of time, it will congest the energy channel. Worse still, this pathological energy could further pollute the normal energy. For such case, herbs with a cleansing, Dampness-draining and anti-inflammatory effect are used.

If the above abnormal factors are rectified, food will be properly broken down and symptoms of intolerance will disappear.

160 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page