top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Kaj se zgodi, ko spijete preveč vode?

Splošno razširjen zdravstveni predlog priporoča, da na dan spijemo osem kozarcev vode po 250 ml (8 unč), kar skupaj predstavlja nekje 2 litra. To se imenuje pravilo 8×8. Nekateri strokovnjaki menijo, da morate vodo srkati ves dan, tudi ko niste žejni. Vendar to "pravilo" ni podprto z znanstvenimi ugotovitvami - niti uradne smernice Združenega kraljestva ali EU ne določajo, da bi morali piti toliko vode. Pitje velikih količin vode ima namreč zaskrbljujoče stranske učinke.

Kako je sploh prišlo do pravila 8×8?

Zakaj so ljudje verjeli v "pravilo", ko pa ni nobenih dokazov, ki bi potrjevali koristi? Najverjetneje zaradi napačne razlage dveh navodil izpred desetletij.

Leta 1945 je ameriški odbor za hrano in prehrano pri Nacionalnem raziskovalnem svetu svetoval odraslim, naj za vsako priporočeno kalorijo hrane zaužijejo en mililiter tekočine, kar pomeni dva litra za ženske, ki uživajo 2000 kalorij, in dva in pol za moške, ki uživajo 2500 kalorij. To ni vključevalo le vode, temveč tudi večino vrst pijač ter sadje in zelenjavo, ki lahko vsebujejo do 98 % vode.

Leta 1974 je bilo v knjigi Prehrana za dobro zdravje, katere soavtorja sta bila nutricionista Margaret McWilliams in Frederick Stare, priporočeno, da povprečen odrasel človek zaužije od šest do osem kozarcev vode na dan. To lahko vključuje sadje in zelenjavo, kofeinske in brezalkoholne pijače, celo pivo.

Ali vidite trik? Tako imenovano priporočilo je skupna količina tekočine v vseh oblikah, ne le vidna tekočina v kozarcu za pitje. Pravzaprav gre za VSE VRSTE vlage in tekočine, tudi tiste, ki se nahajajo v hrani.

Preveč dobrega?

Prepričanje, da moramo piti več vode, kot je naše telo potrebuje, je lahko nevarno. Preveliko uživanje tekočine lahko postane resno, ko pride do motenj elektrolitov v krvi.

V zadnjem desetletju je bilo v Združenem kraljestvu vsaj 15 primerov športnikov, ki so umrli zaradi prevelike hidracije med športnimi dogodki.

Prekomerna hidracija je prav tako problematična kot dehidracija. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri neželeni učinki in simptomi prekomerne hidracije. [1]

 • Slabost ali bruhanje. Simptomi prekomerne hidracije so lahko podobni simptomom dehidracije. Kadar je v telesu preveč vode, ledvice ne morejo odstraniti odvečne tekočine. Ta se začne nabirati v telesu, kar povzroči slabost, bruhanje in drisko.

 • Utripajoči glavoboli skozi ves dan. Glavoboli lahko pomenijo tako hidracijo kot dehidracijo. Zaradi odvečne vode v telesu se zniža raven soli v telesu, celice pa nabreknejo. Zaradi te nabreklosti se celice povečajo in tiste celice v možganih začnejo pritiskati na lobanjo. Ta pritisk povzroča utripajoč glavobol ter lahko privede do okvare možganov in težav z dihanjem.

 • Razbarvanje dlani, stopal in ustnic. Kadar ste prekomerno hidrirani, boste opazili otekanje ali spremembo barve stopal, dlani in ustnic. Kajti ko nabreknejo celice, nabrekne tudi koža.

 • Šibke mišice, ki so nagnjene h krčem. Ko zaradi pitja prevelike količine vode pade raven elektrolitov, se zmanjša ravnovesje v vašem telesu. Nizka raven elektrolitov v telesu lahko povzroči mišične krče.

 • Utrujenost ali izčrpanost. Zaradi pitja prevelikih količin vode se ledvice preveč naprezajo, da bi odstranile odvečno količino vode. To povzroči hormonsko reakcijo, zaradi katere se počutite preobremenjeno in utrujeno. Če po pitju prevelike količine vode ne morete vstati iz postelje, je to zato, ker vaše ledvice prekomerno delajo.

Koliko naj spijem?

Resnica je takšna: Večini ljudi se ni treba pretirano osredotočati na vnos vode, saj ima telo samodejni signal žeje.

Ni preverjenih smernic glede količine vode, ki jo morate popiti dnevno. Koliko vode potrebuje vaše telo, je odvisno od vaše:

 • telesne dejavnosti

 • podnebja

 • telesne teže

 • spola

Paziti morate na kazalnike hidriranosti telesa:

 • žeja

 • barva urina (bled, čist urin)

 • povečano znojenje (vadba, fizična aktivnost, vroče vreme, suho podnebje)

 • dojenje

 • uživanje slane ali suhe hrane

Zaključek: Opazujte svoje telo in sami presodite!

Konec koncev vam nihče ne more natančno povedati, koliko vode potrebujete. To je odvisno od številnih dejavnikov.

Če želite stvari poenostaviti, te smernice veljajo za večino ljudi:

 • Pijte, ko ste žejni;

 • vsakič pijte majhne količine;

 • med veliko vročino in telesno vadbo ter drugimi omenjenimi indikacijami poskrbite, da pijete toliko, da nadomestite izgubljene ali dodatno potrebne tekočine;

 • jejte vlažno hrano (na primer rezance namesto kruha, enolončnico namesto ocvrtega mesa); [Preberi več: TKM prehranski nasveti]

 • NE pijte hladnih ali ledenih pijač.

 • To je to!


Viri:

 1. https://www.healthline.com/nutrition/how-much-water-should-you-drink-per-day

 

What happens when you drink too much water?

A common health suggestion recommends eight 8-ounce (250 mL) glasses, which equals about 2 liters a day. This is called the 8×8 rule. Some experts believe that you need to sip on water constantly throughout the day, even when you’re not thirsty. That “rule”, however, isn’t backed by scientific findings – nor do UK or EU official guidelines say we should be drinking this much. Indeed, drinking large amounts of water has some alarming side effects.

How did the 8×8 rule came at the first place?

Why people believed in the “rule” when there is no evidence to back up the benefit at the first place? Most likely, it seems, from misinterpretations of two pieces of guidance from decades ago.

In 1945 the US Food and Nutrition Board of the National Research Council advised adults to consume one millilitre of liquid for every recommended calorie of food, which equates to two litres for women on a 2,000-calorie diet and two-and-a-half for men eating 2,500 calories. Not just water, that included most types of drinks – as well as fruits and vegetables, which can contain up to 98% water.

In 1974, the book Nutrition for Good Health, co-authored by nutritionists Margaret McWilliams and Frederick Stare, recommended that the average adult consumes between six to eight glasses of water a day. This can include fruit and veg, caffeinated and soft drinks, even beer.

Do you see the trick? The so called recommandation is a total amount of fluid in all forms, not just the visible liquid in the drinking glass. It actually means ALL KINDS of moisture and fluids, including those found inside the food.

Too much of a good thing?

The belief we need to drink more water than our bodies need can be dangerous. Too much fluid consumption can become serious when it disturb the electrolyte in the blood.

Over the last decade, at least 15 cases of athletes who’ve died from over-hydration during sporting events in the UK.

Overhydration is just as problematic as dehydration. Here are some of the side effects and symptoms of overhydration. [1]

 • Nausea or vomiting. The symptoms of overhydration can look like those of dehydration. When you have too much water in the body, the kidneys can't remove the excess liquid. It starts collecting in the body, leading to nausea, vomiting, and diarrhea.

 • Throbbing headaches all through the day. Headaches can signify both hydration and dehydration. Excess water in the body causes the body's salt levels to go down and the cells to swell. This swelling causes them to grow in size, and those in the brain press against the skull. This pressure causes a throbbing headache and may lead to brain impairment and trouble breathing.

 • Discoloration of the hands, feet, and lips. When you’re overhydrated, you will notice some swelling or discoloration of your feet, hands, and lips. When the cells swell, the skin will also swell.

 • Weak muscles that cramp easily. When the electrolyte levels drop because of drinking too much water, your body balance goes down. Low electrolyte levels in the body can cause muscle spasms and cramping.

 • Tiredness or fatigue. Drinking too much water causes your kidneys to work too hard to remove the excess amount. This creates a hormone reaction that makes you feel stressed and tired. If you can't get out of bed after drinking too much water, it's because your kidneys are overworking.

How much should I drink?

The truth is: Most people don’t need to focus too much on their water intake, as the body has an automatic thirst signal.

There are no verified guidelines for the amount of water you need to drink daily. How much your body needs depends on your:

 • Physical activity levels

 • Climate

 • Body weight

 • Sex

You should watch for Indicators of hydration:

 • Thirst

 • Colour of the urine (pale, clear urine)

 • Increased sweating (exercise, physical activity, hot weather, dry climate)

 • Breastfeeding

 • Consumption of salty or dry food

The conclusion: Observe your body and make the judgement!

At the end of the day, no one can tell you exactly how much water you need. This depends on many factors.

If you want to keep things simple, these guidelines should apply to the majority of people:

 • Drink when you are thirsty;

 • Drink small amounts each time;

 • During high heat and exercise and other mentioned indications, make sure to drink enough to compensate for the lost or extra needed fluids;

 • Eat moistuized food (for example, noodles over bread, stew over deep fried meat) [Read more: TCM Dietary advice]

 • Do NOT drink cold or icey drinks

 • That’s it!


 1. https://www.healthline.com/nutrition/how-much-water-should-you-drink-per-day


154 views

Comments


bottom of page