TKM nasveti za lažje dojenje

Updated: Mar 19, 2020


Je raba kitajske medicine varna med obdobjem dojenja?

To je običajno prvo vprašanje, ki se poraja marsikateri materi - ali je varno? Vprašanje sega preko TKM zelišč, celo preko zdravil in hrane. Res je, da lahko vse, kar pojeste ali popijete, vpliva na vaše notranje ravnovesje in za nekatere izmed substanc, bodisi dobre ali slabe, se izkaže, da se konec koncev pojavijo v materinem mleku. Torej, če se nekdo sprašuje o varnosti TKM zelišč, bi prav tako moral biti pozoren na hrano, ki jo zaužije; ne le zaradi varnosti, temveč tudi zaradi pridobitve potrebne energije za vas in za vašega otroka.

Kitajska zelišča za doječe matere

Večina TKM zelišč je rastlinskih in poredko povzročijo hujše stranske učinke. Izbrana zelišča so tradicionalno predpisana za pospešitev okrevanja po porodu. Običajno so ta zelišča varna za uživanje za vsakega posameznika. Na Kitajskem in v ostalih delih Azije je zelo pogosta raba proizvodov kitajske medicine ali sledenje TKM smernicam in praksam za obdobje dojenja. Pravzaprav je tako, da gre takoj po porodu večina Kitajk skozi posebno 42-dnevno obdobje - ‘’Yuezi’’. V tem času mati še posebej dobro skrbi zase in se prehranjuje po posebni dieti, ki jo bo zaščitila in pospešila njeno okrevanje po naporu nosečnosti in poroda.

Okrevanje po porodu

Po teoriji TKM je materino mleko pretvorjena krvna energija. Kri za dobro cirkulacijo potrebuje močno energijo (poznano kot Qi energija). Verjamejo, da se sam proces nosečnosti odraža v precejšnjem izčrpanju Qi in krvne energije, ker ko ženska rojeva, porabi ogromno energije in izgubi veliko telesnih tekočin. Kitajska zdravila, ki so rabljena za okrepitev zaloge mleka, vsebujejo zelišča, ki pomagajo telesu pri povrnitvi zdrave ravni krvne in Qi energije.

Krepitev imunskega sistema matere in otroka

TKM si s konvencionalno medicino deli podobna prepričanja, ko pride do materinega mleka in njegove lastnosti krepitve imunskega sistema. Namreč mleko vsebuje tudi protitelesa, kar pomeni, da imajo dojenčki, ki se dojijo, dalj časa pasivno odpornost. Gosto rumenkasto mleko (mlezivo), ki nastane v prvih dneh po porodu, je predvsem bogato s protitelesi.

Prezgodaj rojeni dojenčki so izpostavljeni višjemu tveganju za razvoj bolezni, ker njihov imunski sistem ni tako močen in ker preko njih med zadnjim trimesečjem nosečnosti ni uspelo preteči toliko protiteles.

Materino mleko vsebuje veliko protiteles, kar lahko izboljša otrokovo odpornost in zmanjša možnosti tveganja okužbe. Vendar ima tudi to svojo ceno - materino raven energije in sposobnost za proizvajanje protiteles. Pri materah, ki imajo dobro prebavno moč in dobro absorpcijo, se težave s proizvajanjem dobrega kakovostnega mleka ne bodo pojavile. Vendar če je nivo materine energije nizek, se tako količina in kakovost zmanjšata. V svoji ordinaciji pogosto v formulo vključim zelišča za preprečitev običajne gripe in prehlada.

Motnje laktacije

V TKM sta dve kategoriji motenj laktacije, in sicer majhna zaloga mleka in šibek pretok mleka. Do majhne zaloge mleka pride zaradi nezadostne količine Qi energije in slabe oskrbi s krvjo, to pa je povezano s konstitucijo njenega telesa.

Hrana, ki pomaga pri majhni zalogi mleka, zajema rdeče meso, ribe, jajca in kokošje juhe. Za vegetarijance je pomembna prehrana, ki je bogata z beljakovinami, ta pa vsebuje jajca, jogurt, lečo, kvinojo, fižol, oreščke, sojino mleko in tofu.

Akupunktura ali akupresura lahko pomagata pri stimulaciji izločanja prolaktina, ki bo tako stimuliral proizvajanje mleka. Domača akupresura ali moksanje za 5 minut na dan na empirični točki za materino mleko Shaoze - SI1 je odlično za večjo proizvodnjo mleka, tako kot je dobra akupresura na točkah Shanzhong – Ren17 in Jianjing – GB21.

Šibek pretok mleka je posledica stagnacije Qi energije in vlažnosti v telesu, kar preprečuje, da bi se mleko premikalo po žlezah navzdol in ven iz bradavice. To lahko vodi do prenapolnjenosti in napetosti prs, bolečin in otečenost. Huje oviran pretok mleka lahko hitro vodi do mastitisa.

Mastitis je vnetje in okužba tkiva dojk. Prva znaka mastitisa sta rdeč madež na prsih in običajno zamašena žleza. Vnetje se lahko hitro spremeni v okužbo, kjer običajno sledijo tresavica, vročina in simptomi, podobni simptomom običajne gripe. Namesto blaženja vnetja z antibiotiki, TKM verjame, da je pravi način obvladanja situacije povrnitev gladke cirkulacije in razstrupljanje, pri tem pa se zaščiti tako mater kot otroka.

Ključnega pomena sta preprečitev in zgodnje zdravljenje. Ob pojavu prvega znaka rdečega madeža na prsih ali prve zamašene žleze, si rezervirajte termin za zdravljenje.

Če imate vprašanje o dojenju ali kakšnem drugem zdravstvenem stanju, nas prosimo kontaktirajte.

vir fotografij: internet

prevod: Tanja Topić

 

TCM Tips for Easier Breastfeeding

This would be the first question that comes to many mothers’ mind - is it safe? And the question goes beyond TCM herbs, even other medication or food. Indeed, everything that you eat or drink may affect your internal balance and some of those substances, whether good or bad, might turn out to be produced as part of your milk. So if one is questioning the safety of TCM herbs, you might also need to pay attention to food consumption, not just for the safety, but also for acquiring necessary energy for you and your baby.

Chinese herbs for breastfeeding mums

Most TCM herbs are plant-based and rarely causing adverse side effects. Traditionally, selected herbs were prescribed to mothers to promote recovery during the confinement period. These herbs are generally safe for anyone to consume. In China and other parts of Asia, it's extremely common to use Chinese Medicine products or follow TCM practices whilst breastfeeding. In fact, right after birth, most Chinese women would go through a special 42-day period - “Yuezi”. During this period, the mother will pay extra care to herself and have special diet to protect herself and get a prompt recovery from the exhaustion of childbearing and labour.

Recovery after birth

In the TCM theory, breast milk is converted from “blood energy”. Blood needs strong power (also known as ‘Qi’) for a smooth circulation. it is believed that the process of child labour results in strong exhuation of Qi and Blood energy because when you give birth you spend an enormous amount of energy and lose a lot of body fluids. Chinese Medicine that aim to boost milk supply are packed with herbs that help your body regain healthy levels of Blood and Qi.

Immunity boosting for mother and child

TCM share similar beliefs with conventional medicine when it comes to the immunity-boosting ability of breast milk. Breast milk also contains antibodies, which means that babies who are breastfed have passive immunity for longer. The thick yellowish milk (colostrum) produced for the first few days following birth is particularly rich in antibodies.

Premature babies are at higher