top of page
  • Aku Energija

Tvorba krvi z več kot le železom: kako TKM pomaga pri pomanjkanju krvi

Updated: Sep 16, 2022

V kitajski medicini se koncept krvi razlikuje od biomedicinskega razumevanja krvi. Medtem ko se biomedicinski krvni test večinoma osredotoča na strukturno preverjanje in določanje izmerljivega, TKM krvna diagnostika prav tako preverja funkcionalne in nematerialne spremembe v dinamiki delovanja. Torej za osebo z n