top of page
  • Aku Energija

Naravna zdravila za pomoč pri lajšanju tesnobe

Updated: Oct 6, 2023

Tesnoba, ki se jo običajno opisuje kot občutek neustaljenosti, zaskrbljenosti ali strahu, je naš telesno naravni odziv na stres. Kljub vsemu tesnoba ni tako slaba. Pomaga vam pri ozaveščanju nevarnosti, vas motivira k temu, da ostanete organizirani in pripravljeni, in pomaga pri preračunavanju tveganj. Določena tesnoba je normalen del življenja. Vendar ko tesnoba postane vsakodnevna težava, je čas, da odreagirate, preden se nakopiči kot snežna krogla.

Obstaja več ukrepov, ki ljudem pomagajo pri obvladovanju in zmanjšanju tesnobe. Tu je nekaj idej.

Akupresura / akupunktura

Akupunktura temelji na modrosti sistema meridianov, ki je bil preučen in izpopolnjen v o obdobju več kot treh tisoč let kitajske medicine z namenom, da se v telesu vzbudi spremembe. S pritiskanjem na določena mesta po telesu lahko vplivamo na živčni sistem in spodbujamo sproščanje endorfinov v naš krvni obtok, kar zvišuje občutek pomirjenosti. Del telesa, ki je še posebej dober za zniževanje stresa, so ušesa. Ušesa imajo kup živčnih končičev, tako da stimuliranje teh točk z drgnjenjem ušesa in vleko mečic lahko pomaga pri sproščanju vašega telesa. [Preberi več: Pericardium (PC6) - akupresurna točka za slabost in tesnobo] [Preberi več: Globoko sproščanje s TKM - ponovno pridobi notranjo moč za boj proti stresu, tesnobi, depresiji in kronični utrujenosti.]

Eterično olje sivke

Eterično olje sivke je postalo eno izmed najbolj priljubljenih eteričnih olj na svetu zaradi koristi, ki so jih odkrili že 2500 let nazaj. Leta 2013 so v na dokazih utemeljeni raziskavi raziskovalci odkrili, da uživanje 80mg kapsul z eteričnim oljem sivke zmanjšuje tesnobo, motnje v spanju in depresijo. V tej isti raziskavi so rezultati pokazali, da eterično olje sivke ni privedlo do neugodnih stranskih učinkov, interakcij z drugimi zdravili ali simptomov abstinence. Za lajšanje stresa vdihujte 100% čisto eterično olje naravnost iz stekleničke ali pa ga površinsko nanesite za ušesa, na teme in na hrbtni del vratu. Prav tako ga lahko varno kombinirate z eteričnim oljem geranije.

Znižajte vnos sladkorja in procesirane hrane

Preveč sladkorja, sadja in procesirane hrane lahko ustvari zvišanja oz. znižanja krvnega sladkorja tekom dneva, kar lahko vodi do simptomov tesnobe. Ta živila lahko prav tako povzročajo nihanje razpoloženja in spreminjanje nivoja energije, kar potencialno oteži prevzemanje nadzora nad simptomi tesnobe. Živilom kot so piškoti, sladice, gazirane pijače, hitra hrana, ocvrta živila, procesirano meso in ne lokalno/izvensezonsko sadje, se je najbolje izogibati, ko želite olajšati tesnobo. [Preberi več: Zdrava prehrana TKM]

Zeliščna medicina oz. zeliščarstvo

Zeliščna medicina ponuja nešteto število možnosti za lajšanje stresa. Je zelo učinkovita, kajti ko sodelujete z zeliščarjem z licenco, so le-ti sposobni prilagajanja zeliščne formule, da bo ta posamezniku ustrezala. To je pomembno, ker vsak pacient tesnobo doživlja drugače. Npr. ko so nekateri ljudje pod stresom, doživljajo palpitacije v srčnem utripu, čutijo potrebo po kričanju in čistijo po vsakem centimetru hiše, medtem ko drugi ne morejo iz svoje postelje, so jokavi in trpijo za pomanjkanjem motivacije. Kitajska medicina se lahko pohvali z bogato farmakologijo. Uporablja se jo za zdravljenje posameznika, kjer se zdravilo oblikuje ne samo glede na njegove simptome, ampak tudi glede na vzrok za njegove težave. Na Yinovi npr. mešajo zeliščne formule, ki so prilagojene glede na vsakega posameznika. [Preberi več: TKM vs. zahodna medicina] [Preberi več: Vaše telo je ekosistem, ne stroj]

Globoko dihanje

Morda boste opazili, da ko ste pod stresom, vaše dihanje postane bolj plitko. Pravzaprav je eden izmed glavnih simptomov paničnega napada občutek, kot da ne morete dihati. Do tega pride, ker je telo pod vplivom simpatičnega živčnega sistema oz. ‘boj ali beg’ odziva zaradi visokega nivoja kortizola in adrenalina. V stresnih obdobjih zato zelo pomaga, če svoje vdihe poglobite in prav tako počasi in mirno izdihujete. Posluževati se morate dihanja s trebušno prepono, kar pomeni, da se bo ob vdihu trebušna prepona razširila navzdol, kar masira notranje organe in povzroči, da se stanje telesa premakne v parasimpatični način, kjer lahko počivate. Globoko dihanje prav tako aktivira vaš vagusni živec, ki izključi vaš stresni odziv. Ko upočasnite svoje dihanje, se bosta znižala tudi vaš srčni utrip in krvni pritisk. [Preberi več: Koristi taj čija] [Preberi več: Preproste vaje čuječnosti]

 

Natural Remedies to Help Reduce Anxiety

Anxiety, which is usually characterised by feeling unsettled, worried or afraid, is our body’s natural response to stress. Anxiety isn’t all bad, though. It makes you aware of the danger, motivates you to stay organized and prepared, and helps you calculate risks. Some anxiety is a normal part of life. However, when anxiety becomes a daily struggle, it’s time to act before it snowballs.

There are numerous different measures out there to help people manage and reduce anxiety, here are some ideas.

Acupressure/ Acupuncture

Acupressure uses the wisdom of the “meridian system” which has been studied and refined for over three thousand years in Chinese medicine, to invoke changes in the body. By applying pressure to certain areas of the body, we are able to affect the nervous system and encourage the release of endorphins into our bloodstream to increase a sense of calm. One area of the body that is particularly great for reducing stress is the ear. The ears have tons of nerve endings, so stimulating these points by rubbing your ears and pulling on the lobes can help your body relax. [Read more: Pericardium 6 (PC6)- Acupoint for nausea and anxiety] [Read more: Deep relaxation with TCM - regain inner strength to fight stress, anxiety, depression and chronic fatigue.]

Lavender essential oil

With benefits discovered more than 2,500 years ago, the lavender essential oil has become one of the most popular essential oils in the world. In a 2013 evidence-based study, researchers discovered that taking 80mg capsules of lavender essential oil alleviates anxiety, sleep disturbance, and depression. In this same study, results showed the lavender essential oil did not lead to adverse effects, drug interactions, or withdrawal symptoms. To relieve stress, inhale 100% pure lavender essential oil straight from the bottle or apply it topically behind the ears, on the temples, and on the back of the neck. It is also safe to combine lavender essential oil with vetiver oil.

Lower sugar and processed food intake

Excessive sugar, fruits and processed foods can create sugar highs and lows throughout the day, which can lead to symptoms of anxiety. These foods can also cause mood swings and altered energy levels, making it potentially harder to gain control of anxiety symptoms. Foods such as cookies, pastries, soda, fast foods, fried foods, processed meat, and non-local/seasonal fruit may best be avoided when it comes to easing anxiety. [Read more: TCM Dietary advice]

Herbal Medicine

Herbal medicine offers countless options for stress relief. It is very effective because when working with a licensed herbalist, they are able to customize a herbal formula to suit each individual patient, since everyone experiences anxiety differently. For instance, some people when stressed can get palpitations, need to scream, and clean every inch of their house, while others can’t get out of bed, are weepy, and lack all motivation. Chinese medicine has rich pharmacology which is used to treat the individual based not only on their symptoms but also the root cause of their suffering. Here at Yinova, we custom blend herbal formulas, uniquely tailored to each individual patient. [Read more: TCM vs. Western Medicine] [Read more: Your Body as a Garden]

Deep Breathing

You may notice that when you’re stressed, your breaths get more shallow. In fact, one of the main symptoms of a panic attack is feeling like you can’t breathe. This is because the body has shifted to the sympathetic nervous system’s “fight or flight” response due to high levels of cortisol and adrenaline. It’s extremely helpful during stressful times to deepen your inhales and take slow, steady exhales. You want to engage in diaphragmatic breathing, which means the diaphragm will expand downward as you inhale massaging the internal organs, and shifting your nervous shift into a parasympathetic where you can rest. Deep breathing also activates the vagus nerve which turns off your stress response. As you slow your breathing, your heart rate and blood pressure will decrease. [Read more: The benefits of Tai Chi] [Read more: Simple mindfulness exercises]

コメント


bottom of page