top of page
  • Aku Energija

Zdravljenje depresije in SSRI - alternative v kitajski medicini

Updated: Jan 1, 2023

Depresija je multigenski oz. večstranski sindrom. Antidepresivi, ki ciljajo na centralni živčni sistem (CŽS), na samo določeno mesto ali konvencionalni antidepresivi so nezadostni in daleč od idealnega. Tekom let so se razvila zdravljenja za depresijo in tesnobo, kot jih poznamo danes. SSRI-ji (selektivni zaviralec ponovnega privzema serotonina) so relativno nova skupina antidepresivov, ki specifično inhibirajo ponovni privzem serotonina, kar povzroči, da se serotonin na sinaptičnih špranjah dveh komunikacijskih živčnih celic zadrži dalj časa, kar povzroči izboljšanje počutja in razpoloženja.

Tradicionalna kitajska medicina (TKM) je bila zgodovinsko pa vse do danes uporabljena za zdravljenje depresije, predvsem v Aziji. Njena holistična narava s širokim naborom zdravil, ki cilja na več mest, se dobro sklada s terapevtsko idejo sistemske medicine zdravljenja depresije.

Razlogi za izbiro alternativnih naravnih zdravil

Poročani stranski učinki SSRIjev se razpenjanjo vse od blagih do hujših, vključno s slabostjo, povišano stopnjo tesnobe, nespečnostjo, spremembami v apetitu in libidu ter diarejo. Tveganje za pojav nepravilnega srčnega utripa prav tako izhaja iz jemanja SSRIjev skupaj z antihistaminiki. SSRI prav tako vplivajo na nivo krvnega sladkorja, kar pomeni, da bodo pacienti z diabetesom, ki uživajo takšna zdravila, morda morali spremeniti odmerek teh zdravil. Razumem, da moje paciente, ki jemljejo ta zdravila, skrbi glede možnih stranskih učinkov in kako bo jemanje teh zdravil lahko vplivalo na njihovo življenje.

Kako lahko akupunktura naslavlja težave s tesnobo in depresijo?

TKM izvajalci verjamejo, da so težave s telesnim zdravjem povezane s posameznikovim čustvenim stanjem (in obratno). Izvajalci TKM gledajo na čustva kot na celostni vidik funkcij organov, včasih tudi kot vzrok za bolezen.

TKM uvršča čustva v sedem kategorij, kjer je vsako čustvo ustrezno povezano z določenim organom. Na primer, pljuča so običajno povezana z zaskrbljenostjo in s sposobnostjo iti naprej. Med teh sedem čustev spadajo jeza, strah, skrb, zaskrbljenost, pretresenost in žalost.

Ena izmed TKM teorij tesnobe je, da ima lahko oseba v glavi preveč energije, ki se jo imenuje tudi vročina ali energija (qi). Simptomi tesnobe, ki so sorodni tej ideji, vključujejo nespečnost, brzeče misli in pretirano skrb. V tem primeru bi bilo zdravljenje sestavljeno iz vbadanja iglic na različne točke po telesu, kot so prsti, dlani, zapestja, gležnji in stopala, kjer se trudi porazdeliti pacientovo energijo.

Cilj tega je izboljšanje spanca in zmanjšati skrbi. Po drugi strani pa se lahko depresijo opiše kot stagnirajočo energijo v telesu. Ta stagnacija lahko ustvari neravnovesja, ki vodijo do simptomov depresije. Mednje spadajo nesposobnost osredotočenja, melanholija, jeza, utrujenost in pomanjkanje navdiha.

Akupunktura naslavlja te težave z omogočanjem ponovnega učinkovitega gibanja energije, kar uravnovesi organske sisteme in ustvari homeostazo. Ideja je, da ustvarjanje ravnovesja energij osebo bolje opremi. Tako bo oseba lahko obvladala stres in stalna čustva, kar omogoča mirnejše počutje.

Ali lahko preneham z jemanjem zdravil?

TKM terapije lahko pomagajo kot neodvisna zdravljenja, vendar so lahko pogosto uporabljena tudi kot dopolnilna oblika na dokazih utemeljenih zdravljenj. Za karkoli se odločite, se prepričajte in pogovorite s svojim zdravnikom oz. primarnim zdravstvenim oskrbnikom še preden začnete s kakršno novo terapijo za tesnobo ali depresijo. To vam bo pomagalo zagotoviti, da boste prejeli varno, usklajeno in optimalno oskrbo.

Kako dolgo bo trajalo, da občutim rezultate?

Čas zdravljenja je odvisen od pacienta in resnosti njenih ali njegovih simptomov. Nekateri pacienti poročajo o olajšanju simptomov že po prvi akupunkturi. Potem drugi občutijo razliko v obdobju nekaj tednov ali meseca, medtem ko pri tretjih traja tudi po več mesecev dokler se njihovo počutje ne vrne v normalno stanje.prevod: Tanja Topić


 

Treating Depression with Chinese Medicine - Alternative to SSRI’s

Depression is a multigenetic or multifactorial syndrome. The central neuron system (CNS)-orientated, single target, and conventional antidepressants are insufficient and far from ideal. Over the years, treatments for depression and anxiety have evolved into what we know today. SSRIs (selective serotonin reuptake inhibitors) are a relatively new group of antidepressants that specifically inhibit the reuptake of serotonin, causing it to linger longer at the synaptic junction of two communicating nerve cells resulting in improving mood.

Traditional Chinese Medicine (TCM) has historically been used to treat depression up till today, particularly in Asia. Its holistic, multidrug, multitarget nature fits well with the therapeutic idea of systems medicine in depression treatment.

Reason for alternative natural remedies

Reported side effects of SSRIs can range from mild to severe, including nausea, increased anxiety, insomnia, changes in appetite, changes in libido, and diarrhea. The risk of irregular heartbeats also comes from taking an SSRI with antihistamines. SSRIs also have an effect on blood sugar levels, meaning that patients living with diabetes and taking these medications may need to alter their dosage of diabetic medication. I do understand that my patients taking these drugs may be concerned about possible side effects and how taking these medications may affect their lives.

How Can Acupuncture Address Issues with Anxiety and Depression?

TCM practitioners believe that physical health issues are connected to a person’s emotional state (and vice versa). Practitioners of TCM view emotions as an integrated aspect of organ functions, and sometimes the root cause of disease.

TCM classifies emotions into seven categories, with each emotion corresponding to a particular organ. For example, the lungs are commonly linked to grief and the ability to let go. The seven emotions are anger, joy, fear, worry, grief, fright, and sadness.

One TCM theory on anxiety is that a person can have excessive energy, also referred to as heat or energy (qi), in the head. Symptoms of anxiety akin to this idea include insomnia, racing thoughts, and excessive worry. In such a case, the treatment would consist of inserting needles into various points on the body, such as the fingers, hands, wrists, ankles, and feet, in an effort to redistribute the patient’s energy, in order to improve sleep and reduce worry.

Depression, on the other hand, can be described as stagnant energy within the body. This stagnation can create imbalances that lead to symptoms of depression, such as an inability to focus, melancholy, anger, fatigue, and a lack of inspiration. Acupuncture addresses the issue by enabling the energy to move more efficiently, balancing the organ systems and creating homeostasis. The idea is that creating balanced energy better equips a person to manage stress and steady emotions, and enables a more peaceful feeling.

Can I stop taking my medication?

TCM therapies may be helpful as independent treatments, but they can often be used to complement evidence-based treatments as well. Whatever you decide, be sure to talk to your primary care provider before starting any new course of treatment for anxiety or depression. This will help ensure that you receive safe, coordinated, and optimal care.

How Long Will It Take to Feel Results?

Healing time depends on the patient and the severity of his or her symptoms. Some patients report relief after just one session of acupuncture. Others may feel a difference within weeks or a month’s time, while still others might take up to several months to feel back to normal.

Comments


bottom of page