top of page
 • Aku Energija

Za boljši imunski sistem - okrepite svoj Wei Qi

Updated: Jan 16, 2023

V tradicionalni kitajski medicini se telo smatra za lastni mikrosistem oz. lastno ‘kraljestvo’, če smo bolj specifični. V tem kraljestvu ima vsak organ svojo vlogo in dodeljeno funkcijo: srce je vladar, pljuča so kancler za regulacijo, jetra general načrtovanja in odločanja ter tako naprej.

Wei Qi, telesni varovalni ščit

V kitajski medicini se varovalni ščit telesa imenuje Wei Qi, ki ga nadzirajo pljuča. Beseda 衛 “wei” pomeni varuh in 氣”Qi” pomeni moč. Kot pri vsakem kraljestvu ima tudi to obrambni sistem. Pri tej paradigmi je Wei Qi prirojen oklep oz. zaščitna prepreka, ki se nahaja ob zidovih kraljestva oz. tik pod našo kožo. ‘Patogenom’ (kar poznamo kot virusi in bakterije) je vstop preprečen s to intuitivno samoobrambno mrežo. Ko se borba med vami in patogenom vname, se dobesedno vname tudi vaše telo.

To se zgodi, ker je Wei Qi po naravi jang energija (topla, energična). Za dosego zmage pa mora telo poslati na bojišče več Wei Qija.

Wei Qi energija nadzira odpiranje in zapiranje naših por in je negovana z zrakom, ki ga vdihujemo, hrano, ki jo pojemo, in vodo, ki jo popijemo.

To je naša zaščitna plast in nas brani pred okužbami, ki jih povzročijo zunanji patogeni dejavniki. Ko je naša zaščitna qi močna, smo se sposobni braniti pred boleznimi; če je šibka, lahko zbolimo zaradi virusov, gripe ali prehlada. Če je v telesu izjemo pomanjkanje zaščitne qi, lahko bolezen prodre v globlje telesne nivoje in učinkuje na notranje organe. [Preberi še: Kako se z vidika TKM razvijejo virusne okužbe, kot sta gripa in prehlad]

Razumite simptome - znak, da se vaš imunski sistem bori

Obrambna Qi deluje večinoma na področju kože in mišic. Torej, če je telo napadeno s strani sovražnika, je to prva bojna linija. Prvi odgovor je blažji občutek hladu, zategnjenega vratu, težke glave, kar včasih spremlja blažja vročina ali potenje. Do tega pride, ker se energija, ki se običajno nahaja v vašem tkivu, premakne na območje, kjer se odvija boj s patogeni. Če tej liniji obrambe spodleti, bo moralo telo uporabiti močnejše orožje - vnetje ali celo vročino.

Blago potenje med vročino se po TKM smatra kot telesni način izločanja patogena, kjer pore spustijo ‘vsiljivca’ ven. Zato bo akupunkturist in kitajski zeliščar pogosto prej spodbudil vročino kot jo zatrl. Vendar če nekdo izkazuje znatno potenje med prehladom, je to nasprotje od zdravljenja in se smatra kot znak, da je telo zelo šibko, ob čimer se izgubljata ter puščata telesni material in energija.

Okrepite in podprite svoj Wei Qi

V trenutnem predzimskem obdobju, ko je zdravje vašega imunskega sistema in pljuč najobčutljivejše, vas želimo spodbuditi k preventivi. Ta vam bo pomagala zgraditi Wei Qi, ki se bo obnašala kot vaša obramba, ko boste začeli vstopati v ‘Sezono grip in prehladov’.

Tu je 5 nasvetov, ki vam bodo pomagali okrepiti in podpreti vaš Wei Qi:

 • Telovadite. Spodbujajte cirkulacijo in krepite pljučni Qi ter na tak način izzovite potenje, kar vas bo očistilo patogenov še preden bi lahko vstopili na nivoju Wei Qi (koža/mišična plast). Pazite, da izenačite aerobno aktivnost (jang) z jogo, qi gongom, vajami za raztezanje in dihalnimi vajami (jin).

 • Prioritizirajte spanec. Spanec je vreden čas, ko jetra obnavljajo in prečistijo kri. Hkrati je to naš čas poživljanja, kar nam pomaga pri grajenju močnega imunskega sistema, počivanju, sanjanju in obnavljanju. Za preprečitev bolezni je nujnih vsaj 8 ur spanca na noč, kjer greste spat pred 11. uro.

 • Jejte tople obroke in žitarice, da bo Wei Qi cirkuliral. Izogibajte se uživanju hladnega, surovega, težkega, sladkega, saj boste tako telo očistili precej patogenov in stimulirali črevesje, da telo prečisti odpadnih snovi.

 • Akupunktura. Pri krepljenju imunskega sistema vam lahko pomaga razbijanje stagnacije v pljučih/debelem črevesju. Ob tem vam pomaga tudi pri čiščenju patogenov še preden bi lahko prišli do globljih delov telesa. Akupunktura prav tako pomaga pri zmanjšanju stresa in izboljševanju kakovosti spanca.

 • Zeliščni dodatki, kot so goji jagode, ameriški ginseng, sveži ali sušeni gomolji lilije in sveži ingver, vam lahko zagotovijo moč in uporabne snovi za imunski sistem. Za boljši in močnejši učinek razmislite o obisku usposobljenega zeliščarja, ki vam bo predpisal personalizirano zeliščno mešanico.

Vir: Huang Di Nei Jing: “Nei Jing Kingdom Allegory” Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine (Kanon interne medicine Rumenega cesarja)

 

Strengthen your Wei Qi for better immunity

In Traditional Chinese Medicine, the body is thought of as its own microsystem, or more specifically its own “kingdom.” In the kingdom, every organ has a role and an assigned function. The Heart as the Ruler, the Lung as the Chancellor for regulation, the Liver as the General for planning and deliberation, and so forth.

Wei Qi, The Body’s Protective Shield

In Chinese Medicine, the body’s protective shield is called Wei Qi and is controlled by the lungs. The word 衛 “wei” means guard and 氣”Qi” means power. As with any Kingdom, there’s a system of defense.

In this paradigm, Wei Qi is an innate armor or protective barrier that lives at the walls of the kingdom or just under our skin. ‘Pathogens’ (what we now know to be viruses and bacteria) are prevented from entering with this intuitive self-defense network.

When a battle between you and a pathogen heats up, your body literally heats up too. This is because Wei Qi is Yang (warm, energetic) in nature, and in order to win, more Wei Qi is allocated by the body to the battlefield.

Wei Qi energy controls the opening and closing of our pores and is nourished by the air we breath, the food we eat and the water we drink. This is our protective layer and keeps us from being infected by external pathogenic factors.

When our protective qi is strong, we are able to ward off diseases; if it is weakened we can fall ill to viruses/cold/flu and if it is very deficient, the disease may penetrate to deeper levels of the body affecting the internal organs. [Read more: How viral infection like Cold and Flu Develop in the view of Traditional Chinese medicine]

Understand the symptoms, the sign that your immune system is fighting

Defensive Qi works mostly around the skin and muscles so if enemies invade the body, this is the first line of battle. The first response is a slightly chilled feeling, stiff neck, heavy head, sometimes with mild fever or sweating. This is because the energy normally working in your tissue is now moved to engage in the fighting with the pathogens. If this line of defense fails, then the body will need to use strong weapons- inflammations, or even fever.

Mild sweating during a fever is seen in TCM as the body’s way of expelling the pathogen, with the pores letting the “intruder” out. This is why acupuncturists and Chinese herbalists will often encourage a fever rather than suppressing it. However, if one shows heavy sweating during a cold, it is the opposite of healing but rather a sign that the body is very weak that energy and resources are losing and leaking.

Strengthen and support your Wei Qi

During this most sensitive time of immunity and lung health, we want to encourage you to take precautions this pre-Winter season to build up your Wei Qi and act as a defense as we begin to enter “Cold & Flu Season.”

Here are 5 tips to help strengthen and support your Wei Qi:

 • Exercise. Circulate and strengthen Lung Qi and promote sweating to purge pathogens from entering the Wei Qi level (skin/muscle layer). Be sure to balance aerobic activity (yang) with Yoga, qi gong, stretching and breath work (yin).

 • Prioritize sleep. Sleep is a valuable time for the liver to replenish and cleanse the blood. It is our rejuvenation time to help build a strong immunity, dream, rest and restore. At least 8 hours per night and sleep before 11pm is essential for preventing disease.

 • Eat warm meals and grains to circulate Wei Qi. Avoid cold, raw, heavy, sweet food to clear pathogens, and invigorate intestines to clear waste.

 • Acupuncture. Help strengthen immunity by dispersing Lung/Large Intestine stagnation and clear pathogens before they go deeper into the body. Acupuncture also helps to decrease stress and improve sleep.

 • Herbal supplements like goji berry, American ginseng, fresh or dried lily bulbs, and fresh ginger can provide power and useful material for our immunity. For a better and stronger effect, also consider a personalized prescription by a professional herbalist.

Sources: “Nei Jing Kingdom Allegory” Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine by Huang Di Nei Jing

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page