top of page
  • Aku Energija

Kitajska zelišča za boj proti COVID-19Trenutni dokazi sugerirajo, da je kitajska zeliščna medicina učinkovita pri obvladovanju okužb s COVID-19 [1]. Veliko število kitajskih zeliščnih zdravil in ostalih naravnih zdravil se ponaša z določenimi antioksidativnimi, antibiotičnimi in protivirusnimi učinki, zato se lahko uporabljajo za zdravljenje akutnih respiratornih okužb.


Tu je 5 najpogosteje rabljenih zelišč.


1. Korenina sladkega korena (Gancao, Radix Glycyrrhizae) je tradicionalno rabljena za usklajevanje lastnosti številnih učinkovin, kar zmanjša verjetnost za možne neugodne učinke in toksičnost. Prav tako je široko rabljena za reševanje težav s sluzjo, ki se nabira v respiratornem sistemu, in lajšanje kašlja. Gliciretinska kislina, učinkovina v sladkem korenu (Gancao, Radix Glycyrrhizae), ima močan učinek zaviranja kašlja in učinek izčiščevanja sluzi. Gliciretinska kislina in glicirizin prav tako pomagata pri zniževanju telesne temperature.


2. Korenina bajkalske čeladnice (Huangqin, Radix Scutellariae Baicalensis) lahko iz telesa prečisti vročino in glede na teorijo tradicionalne kitajske medicine (TKM) zmanjša količino ognja, s čimer se lajšajo vročina, okužbe zgornjega respiratornega trakta in kašelj s prisotno rumenkasto sluzjo. Baicalin in baicalein, aktivni učinkovini korenine bajkalske čeladnice (Huangqin, Radix Scutellariae Baicalensis), lahko inhibirata delovanje številnih virusov in bakterij, s čimer se ublaži vnetje.


3. Korenika Pinellie (Banxia, Rhizoma Pinelliae Tematae) je tradicionalno rabljena za odstranjevanje vlažnosti (po TKM) iz telesa, ki je povezana s sluzjo. Glede na farmakologijo, vsebuje aktivno učinkovino forzitozid, ki se ponaša z znatnima učinkom zaviranja kašlja in izčiščevanja sluzi.


4. Plod forzicije (Lianqiao, Fructus Forsythiae Suspensae) lahko glede na TKM teorijo prečisti iz telesa vročino in toksine. Lahko inhibira širok nabor virusov, vključno z virusom influence A, človeškim citomegalovirusom, virusom encefalitisa B, respiratornim sincicijskim virusom ter virusom herpesa simplexa, in inhibira delovanje bakterij, vključno z E.coli, zlatim stafilokokom (staphylococcus aureus), salmonella typhi, escherichia coli, na številna zdravila odporno acinetobacter baumannii, in stafilokokus epidermidis [2].


5. Marelična koščica (Kuxingren, Semen Armeniacae Amarum) je lahko rabljena za lajšanje kašlja in astme ter sproščanje črevesja, s tem pa se lajša kašelj, astmo, težek občutek v prsnem košu, zaprtje in izčiščuje sluz. Glavna aktivna učinkovina je amigdalin, katere učinek je lajšanje kašlja in izčiščevanje sluzi.


Raziskava je predlagala, da kitajska zeliščna medicina lahko izboljša simptome, zniža število huje bolnih pacientov, skrajša obdobje visoke telesne temperature in obdobje bolnišnične oskrbe ter izboljša sliko pljuč, hkrati pa ima tudi protivirusne učinke in učinek inhibiranja vnetnega odziva ob zdravljenju okužbe s COVID-19. Kitajska zeliščna medicina bi se lahko smatrala za možnost zdravljenja pacientov v tako blagem kot kritičnem stanju bolezni.


Reference:


1. Xiong X, Wang P, Su K, Cho WC, Xing Y. Chinese herbal medicine for coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Jul 2]. Pharmacol Res. 2020;160:105056. doi:10.1016/j.phrs.2020.105056

2. Shi Y., Wang X.P., Bai J.Q., Long K.H. Study on the pharmacological action of antibacterial and antiviral by Forsythia Fruit (Lianqiao, Fructus Forsythiae Suspensae) Mod. Chin. Med. 2013;15:950–953.


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Chinese herbs for fighting COVID-19


Current evidence suggests that Chinese herbal medicine is effective in managing COVID-19 infection [1]. A large number of Chinese herb medicine and natural medicine possess certain anti-oxidation, anti-bacterial and anti-virus effects, and can be used in treating acute respiratory infection.


These are the 5 most commonly used herbs.

1. Liquorice Root (Gancao, Radix Glycyrrhizae) is traditionally used to harmonize the properties of different drugs, therefore, reduce the possible adverse effect or toxicity. It is also widely used to resolve phlegm and relieve cough. Glycyrrhetinic acid, the effective component of Liquorice Root (Gancao, Radix Glycyrrhizae), has a strong coughing-suppressing effect and mucus-clearing effect. Glycyrrhetinic acid and glycyrrhizin also help to reduce fever.


2. Baical Skullcap Root (Huangqin, Radix Scutellariae Baicalensis) can clear away heat and reduce fire according to traditional Chinese medicine(TCM) theory, thus treating fever, acute upper respiratory tract infection, and coughing with yellow phlegm. Baicalin and baicalein, the active components of Baical Skullcap Root (Huangqin, Radix Scutellariae Baicalensis), can inhibit multiple viruses and bacteria, thus inhibiting inflammation.


3. Pinellia Rhizome (Banxia, Rhizoma Pinelliae Tematae) is traditionally used to eliminate phlegm-dampness. In pharmacology, it possessed significant coughing-suppressing and mucus-clearing effects, with Forsythoside as the active component.


4. Forsythia Fruit (Lianqiao, Fructus Forsythiae Suspensae) could clear away heat and toxic material in TCM theory. It can inhibit a variety of viruses including influenza A virus, human cytomegalovirus, encephalitis B virus, respiratory syncytial virus, and herpes simplex virus, and inhibit a variety of bacteria including E.coli, staphylococcus aureus, salmonella typhi, escherichia coli, multidrug-resistant acinetobacter baumannii, and staphylococcus epidermidis [2].


5. Bitter Apricot Seed (Kuxingren, Semen Armeniacae Amarum) could be used to relieve cough and asthma, and relax bowel, thus treating cough, asthma, chest fullness, phlegm, and constipation. The main active ingredient is amygdalin, which possesses the effects of mucus-clearing and cough-reliving.


The study suggested that Chinese herbal medicine can improve symptoms, reduce the number of severe patients, shorten fever and length of hospital stay, and improve pulmonary imaging, but also possess effects of antiviral and inhibiting inflammatory reaction in the treatment of COVID-19. CHM could be considered to treat patients in both mild and critical stages of the disease.


REFERENCE:

1. Xiong X, Wang P, Su K, Cho WC, Xing Y. Chinese herbal medicine for coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Jul 2]. Pharmacol Res. 2020;160:105056. doi:10.1016/j.phrs.2020.105056

2. Shi Y., Wang X.P., Bai J.Q., Long K.H. Study on the pharmacological action of antibacterial and antiviral by Forsythia Fruit (Lianqiao, Fructus Forsythiae Suspensae) Mod. Chin. Med. 2013;15:950–953.


201 views

Comments


bottom of page