Predlogi in mnenja za ravnanje s COVID-19Slovensko združenje za kitajsko medicino in akupunkturo (SZKMA) je neprofitna, prostovoljna in samostojna organizacija, ki predstavlja kvalificirane izvajalce akupunkture in Tradicionalne Kitajske Medicine (TKM) v Republiki Sloveniji (RS) pri skupnih interesih in z zavestnim delovanjem za razvoj TKM in akupunkture v RS.


Glede na sedanjo epidemijo COVID-19 bi SZKMA rada podala mnenje in predlog, podprta z raziskavami, ki vam lahko pomagata pri jemanju strateških odločitev za boj s COVID-19.


Kot pri vsakem izbruhu novo identificiranega virusa imamo tudi pri COVID-19 omejeno farmakološko zdravljenje, ki je posledica pomanjkanja dobro izvedenih kliničnih raziskav. Večina kliničnih odločitev temelji na najboljših do sedaj razpoložljivih dokazih, ki vključujejo retrospektivne kohortne raziskave, raziskave in vivo, in vitro, in silico ter strokovna mnenja o uporabi že obstoječih protivirusnih zdravil, kot raziskavo ali na podlagi sočutja. Ker se metodološka kvaliteta obstoječih raziskav razlikuje, je potreben premislek polnega spektra dosedanjih dokazov in previdna interpretacija in dedukcija slednjih.


Pomanjkljivost močnega dokazanega zdravstvenega režima lahko, temelječ na dosedanjih raziskavah in dokazih, dopolni TKM kot dodatna terapevtska možnost pri obravnavi COVID-19.


Najbolj pogosta slika primera posameznika s COVID-19 je vročina, utrujenost, suh kašelj, zamašenost zgornjih dihal, produkcija sputuma, pomanjkanje zraka, mialgia/artralgija z limfopenijo, povečan protrombinski čas, povečan C-reaktivni protein in povečana laktatna dehidrogeneza. Razmerje z resnimi/hujšimi primeri je okoli 7-10% in povprečen čas do sprejema na intenzivni oddelek je 9,5-10,5 dni, s smrtnostjo 1-2%, odvisno od geografske lege. Podobno kot pri izbruhih novo identificiranih virusih ni dokazanega zdravstvenega režima v konvencionalni medicini in večina dosedanjih poročil o ravnanju s pacienti omenja lopinavir/ritonavir, ribavirin, beta-interferon, glukokortikoide in podporno zdravljenje s remdesivirom, trenutno v klinični raziskavi. V Ljudski republiki Kitajski je TKM predlagana kot možnost zdravljenja v državnih in provinčnih smernicah ter je množično uporabljena. Raziskava [1] je pregledala zadnje državne in provinčne smernice, retrospektivne kohortne raziskave in raziskave primerov vključevanja TKM zdravstvenemu postopku za zdravljenje COVID-19. Prav tako so preverili klinične dokaze ravnanja pri SARS in H1N1 s hipotetičnimi mehanizmi in zadnjimi in silico odkritji z namenom odkritja TKM kandidatov za možne klinične raziskave. Gleda na pomanjkljivost močnega dokazanega zdravstvenega režima, obstoječi dokazi kažejo, da bi morala biti TKM vključena kot dodatna terapevtska možnost pri ravnanju s COVID-19.


TKM pri zdravljenju pacientov okuženih s COVID-19: klinični dokazi


Aplikacija TKM zdravljenja COVID-19 (SARS-CoV-2) v večini temelji na zdravljenju SARS izbruha (SARS-CoV) v koncu leta 2002 v provinci Guangdong Ljudske republike Kitajske, ki se je naglo razširila v letu 2003. Učinkovitost TKM z bojem proti SARS okužbi je bila preučevana preko poročil posameznih primerov, serije primerov, kontroliranih opazovalnih študij in naključnih kliničnih raziskavah (RCT). Dokazi podpirajo pozitiven učinek TKM pri zdravljenju in preventivi SARS okužbe. Na primer, stopnja umrljivosti v Hong Kongu in Singapurju (kjer je bila uporabljena le konvencionalna medicina) je bila približno 18%, v primerjavi s Pekingom, kjer je bila na začetku več kot 52% do 5. maja, kjer je upadla na 4%-1% po 20. maju 2003. Dramatičen upad smrtnosti konec maja 2003 v Pekingu je povezan z uporabo TKM kot dodatek konvencionalni terapiji [2]. Podrobna razlaga mehanizmov vključitve TKM v ravnanje s COVID-19 lahko preberete v sledečem članku: “Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspective”. [3]


Smernice in raziskovalne usmeritve: integrirana medicina za boljši učinek


Trenutno je kot sosednje države tudi RS podala strategijo zajezitve za upočasnitev širjenja COVID-19. Omejitev gibanja in zapiranje trgovin bo imelo velik učinek na vsakdanje življenje in ekonomijo. Seveda bi v najboljšem primeru zajezili širjenje virusa v 14-30 dneh. Vendar pa obstaja tudi druga strategija, ki sta jo sprejeli Velika Britanija in Nizozemska, da je poleg zmerne zajezitve potrebno ustvariti tudi “čredno imuniteto”, saj nekateri modeli predpostavljajo, da bo COVID-19 ostal več kot 30 dni.


Primeri kažejo, da si velika večina pacientov opomore od COVID-19 okužbe. Republika Slovenija lahko uporabi bolj učinkovito in cenovno učinkovito metodo ravnanja z lažjimi do srednje težkimi primeri okužbe in s tem ustvari čredno imuniteto, pri tem pa prihrani resurse za ravnanje in zdravljenje težkih primerov okužbe s COVID-19. Dosedanje raziskave o uporabi TKM dokazujejo verjetnost pospešenega okrevanja in s tem zmanjšanja bremena zdravstvenega sistema.


Člani SZKMA trenutno delajo v okviru preventive in komplementarnega TKM pristopa pri sezonskih okužbah. Vendar pa je zaradi omejenih sredstev in prepoznavnosti dosedanji pristop omejen na majhno število v Novem mestu, na Dolenjski in na kitajsko skupnost v Ljubljani.