top of page
  • Aku Energija

Predlogi in mnenja za ravnanje s COVID-19Slovensko združenje za kitajsko medicino in akupunkturo (SZKMA) je neprofitna, prostovoljna in samostojna organizacija, ki predstavlja kvalificirane izvajalce akupunkture in Tradicionalne Kitajske Medicine (TKM) v Republiki Sloveniji (RS) pri skupnih interesih in z zavestnim delovanjem za razvoj TKM in akupunkture v RS.


Glede na sedanjo epidemijo COVID-19 bi SZKMA rada podala mnenje in predlog, podprta z raziskavami, ki vam lahko pomagata pri jemanju strateških odločitev za boj s COVID-19.


Kot pri vsakem izbruhu novo identificiranega virusa imamo tudi pri COVID-19 omejeno farmakološko zdravljenje, ki je posledica pomanjkanja dobro izvedenih kliničnih raziskav. Večina kliničnih odločitev temelji na najboljših do sedaj razpoložljivih dokazih, ki vključujejo retrospektivne kohortne raziskave, raziskave in vivo, in vitro, in silico ter strokovna mnenja o uporabi že obstoječih protivirusnih zdravil, kot raziskavo ali na podlagi sočutja. Ker se metodološka kvaliteta obstoječih raziskav razlikuje, je potreben premislek polnega spektra dosedanjih dokazov in previdna interpretacija in dedukcija slednjih.