top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Pristop tradicionalne kitajske medicine k porodu

Updated: Feb 28, 2021


Kitajska je ena izmed držav z najštevilčnejšim prebivalstvom na svetu z razlogom – ker ima močno orodje za pomoč pri porodu, in sicer tradicionalno kitajsko medicino, ki pomaga tako pri zdravljenju težav z menstruacijo, neplodnostjo in impotenco, preprečevanju splava in težjih porodih, kot tudi pri okrevanju po porodu. Vse to obvladujemo s tehniko, ki jo uporabljamo že na tisoče let.

Najprej zdravje

Pri razmnoževanju gre za najosnovnejši in vendar ključni živalski nagon. Postopek razmnoževanja se začne že dolgo pred spolnostjo in zanositvijo. Da se lahko razmnožujemo, moramo najprej preživeti in biti zdravi, zato je vedno dobro skrbeti za splošno zdravje, če želimo postati starš. V skladu s TKM otroci podedujejo prirojeno energijo svojih staršev. Ta posebna energija je znana kot „ledvično bistvo“, kar predstavlja najčistejšo in najmočnejšo vrsto energije. Spremeni se v gradnike ter načrt našega razvoja. Moderna znanost jih imenuje matične celice in geni. Pri bistveni ledvični energiji gre pravzaprav za temelj posameznikove energije, saj je ne moremo spreminjati in nikdar ne usahne.

Zdravje staršev v času spočetja neposredno vpliva na kakovost otrokove konstitucije. Po spočetju je pretežna naloga matere, da zarodku v devetmesečnem obdobju nosečnosti zagotavlja hranljivo in rastno energijo. Za otroka sta pomembna tudi fizično in duhovno počutje matere.

Večina bodočih staršev se udeleži predavanj o predporodni negi in pripravlja sobe za svoje otroke. Kaj pa lahko storijo, da svoje telo pred nosečnostjo pripravijo za ustvarjanje zdravega in inteligentnega otroka? Začnejo lahko s čiščenjem svojega telesa ter polnjenjem telesa z energijam, da tako ustvarijo zdravo okolje za svojega še nerojenega otroka.

Priprave za in med nosečnostjo:

 • Počivajte in občasno zadremajte.

 • Sproščajte se v naravi.

 • Zagotovite si dovolj spanca.

 • Zmanjšajte stres in količino dela.

 • Naj vas prijatelji ne strašijo z groznimi zgodbami o nosečnosti.

 • Prehranjujte se zdravo, a se izogibajte mrzli in surovi hrani.

 • Izogibajte se kofeinu in alkoholu.

 • Redno meditirajte in poskusite pozitivno razmišljati.

 • Ne kadite.

 • Obiščite akupunkturista in dajte oceniti svojo raven energije ter preverite in se soočite s potencialnimi zdravstvenimi težavami že v zgodnjem stanju.

Kakšne so koristi TKM?

 • Nudi varno lajšanje splošnih bolečin.

 • Pomaga preprečiti splav.

 • Pomaga pripraviti telo na rojstvo.

 • Pomaga pri okrevanju po rojstvu.

Kako med nosečnostjo ostati zdravi?

Obstaja veliko zeliščnih formul, s katerimi lahko zdravimo številna stanja, ki se lahko pojavijo med nosečnostjo, porodom in v poporodnem stanju. Zeliščna zdravila lahko na primer uporabljamo tudi za vzdrževanje moči in vitalnosti posameznice. Porod, dojenje in okrevanje terjajo ogromno energije Qi in krvne energije, zato se lahko kitajska zelišča predpišejo tudi za povečanje in dopolnitev Qija ter krvi, kar ženski pomaga pri okrevanju.

Je med nosečnostjo varno jemati zelišča?

Ja, nedvomno, dokler vam jih predpiše usposobljen izvajalec, ki se spozna na zelišča, ki nosečnicam predstavljajo tveganje, in jih zato ne predpiše. Med nosečnostjo delujejo zelišča kot energijska podpora. V tem času se nekatere terapije, kot sta odstranjevanje strupov in čiščenje sistema, začasno prekinejo.

Kitajska poporodna omejitev

坐月子, zuò yuè zi, dobesedno pomeni „sedeči mesec“. Kljub temu da nekatere prakse vzbujajo veliko polemik in razprav med mlajšimi in starejšimi kitajskimi generacijami, so lahko koristne tako za mater kot novorojenčka, če se izvajajo previdno in pravilno. Žalostno je videti, da številne mlajše generacije Kitajcev predvidevajo, da ima zahodnjaška kultura vedno prav in da je naprednejša, zato kitajsko poporodno omejitev smatrajo za vraževerje in srednjeveški nesmisel. Ne zavedajo se, da so lahko majhne, a pravilne navade temeljni kamen za prihodnje zdravje ali obratno.

Za več informacij o tem, kako lahko TKM pomaga pri neplodnosti ter predporodni in poporodni negi, obiščite spletno stran www.akupunkturatkm.com/nosecnost

Prevod: Klara Lubej

Vir fotografije: internet

_____________________________

The Traditional Chinese Medicine Approach to Childbirth

Well, the Chinese has one of the largest population in the world for a reason--- we have a powerful tool to assist with the childbirth--- Traditional Chinese medicine: from treatment of menstruation, infertility and impotence, to prevention of miscarriage and difficult deliveries, and not to forget the recovery of postpartum period. We have everything covered with a technique that we have been using for thousands of years.

Health first

Reproduction is the most basic and yet crucial animal instinct. And the reproduction process started long before the intercourse and conception. First, one must survive and be healthy then they can reproduce so it is always a good idea to take care of your general health if you want to be a parent. According to TCM, the child inherits inborn energies from the parents. This special energy is known as “Kidney essence” which is the most pure and powerful type of energy. It turns into the building blocks and blueprint of our development. In the name of modern science, they are stem cells and genes. Kidney essence energy is really an individual’s energy foundation—it cannot be changed and it is finite in amount.

The health of the parents at the time of conception directly affect the quality of the child’s constitution. After the conception, it is mostly the mother’s duty to provide the nourishing and growing energy for the fetus during 9 months of pregnancy. Both physical and spiritual well being of the mother are important for the baby.

While most people will do prenatal care classes and prepare a new room for their babies, what can you do to prepare your body before pregnancy to produce a healthy and intelligent baby? Let’s begin by cleaning up your body and filling up essential energies to make a healthy environment for your unborn child.

Preparing for and during pregnancy:

 • Rest and take naps.

 • Relax in nature.

 • Sleep sufficiently.

 • Reduce stress and workload.

 • Do not let fellows scare you with horror pregnancy stories.

 • Eat healthy, but avoid cold and raw food.

 • Avoid caffeine and alcohol.

 • Meditate regularly to embrace positive thoughts.

 • Do not smoke.

 • Visit an acupuncturists and assess your energy level, detect and manage potential health hazard early.

What are the benefits of TCM?

 • Offers safe relief from common complaints

 • Helps to prevent miscarriage

 • Assists in preparing the body for birth

 • Aids in post-natal recovery

How to stay healthy during pregnancy?

There are different herbal formulas to treat many of the conditions that might arise during pregnancy, delivery and postpartum. For example, herbal medicine can be used to keep up a woman's strength and vitality. Because the laboring, the breastfeeding, and recovery take great amounts of Qi and blood energy, Chinese herbs may be prescribed to boost or supplement the Qi and blood, helping the woman to recover.

Is it safe to use herbs during pregnancy?

Yes definitely, as long as it is prescribed by a trained practitioner. We are taught about potentially risky herbs for pregnant women and would avoid using them. During the terms of pregnancy, the herbs mostly work for energy support. Some therapeutic work like cleaning up toxins, purifying systems will be put on hold.

Chinese postnatal confinement

坐月子, zuò yuè zi, it means “sitting the month” when translated word by word. Despite the fact that some practices arouse plenty of controversies and debate among younger and older generations of the Chinese, it is beneficial to both the mother and newborns when implied carefully and correctly. It is sad to see that many new generation Chinese regard the Western culture to be always right and more advance so they think the custom and practice of Chinese postnatal confinement is nothing but superstition or medieval nonsense. Little do they know, small but correct habits could be the ground stone for future health or vice versa.

For more information about how TCM can help with infertility, prenatal and postnatal care, please visit www.akupunkturatkm.com/nosecnost

67 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page