top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Statini lahko podvojijo tveganje za pojav diabetesa tip 2

Updated: Dec 26, 2019


Nova raziskava je odkrila zvišano tveganje za diabetes tip 2 med ljudmi, ki jemljejo statine v trudu za zmanjšanje ravni holesterola in preprečitev srčnih bolezni.

Številni ljudje jemljejo statine za znižanje ravni holesterola in zmanjšanje tveganja za kardiovaskularne dogodke, kot so bolezni koronarnih srčnih žil in srčni napad. V Združenih državah jemlje statine 83% ljudi, starih od 40 do 59 let, ki jemljejo zdravila za zniževanje ravni holesterola.

Čeprav so statini učinkoviti pri obrambi pred kardiovaskularnimi boleznimi, so prej nekateri klinični poskusi namignili, da lahko zvišujejo tveganje za pojav diabetesa.

Nova raziskava, ki jo je vodila Victoria Zigmont, diplomirana raziskovalka javnega zdravstva na Ohio State University v Columbusu, raziskuje to povezavo še naprej. Odkritja, ki so jih objavili v reviji o diabetesu Diabetes Metabolism Research and Reviews, namigujejo, da statini res zvišujejo tveganje za to kronično stanje.

Zigmont in ekipa so preučili povezavo statinov in zvišanega tveganja za diabetes s pomočjo kartotek 4.683 moških in žensk, ki so bili brez diabetesa na začetku raziskave, vendar so bili izpostavljeni tveganju za bolezni srca. Izmed vseh udeležencev je 16% -oz. 755 ljudi - na začetku raziskave l. 2011 jemalo predpisane statine. Raziskava se je končala 2014.

Zigmontova in ekipa so prav tako upoštevali moteče dejavnike, kot so spol, starost, etničnost, izobrazba, ravni holesterola in trigliceridov, indeks telesne mase (ITM), obseg pasu in kolikokrat so udeleženci obiskali svoje zdravnike.

Analiza je razkrila, da so ljudje, ki so jemali statine, dvakrat bolj nagnjeni k diagnozi diabetesa kot tisti, ki niso jemali zdravil. Poleg tega so ljudje, ki so jemali statine več kot 2 leti, trikrat bolj nagnjeni k razvoju diabetesa.

‘’Dejavnik, ki je podaljšal rabe statina, je bil povezan z višjim tveganjem za diabetes - včasih to imenujemo od-odmerka-odvisno zvezo - v nas spodbudi misel, da je to verjetno vzročno razmerje,’’ je pojasnila Zigmontova.

Poleg tega je analiza pokazala, da je pri tistih, ki jemljejo statine, 6,5% višje tveganje za povišane ravni sladkorja, kar so preverili in določili z vrednostmi HbA1c.

‘’S tem lahko trdimo, da so statini zelo učinkoviti pri preprečevanju srčnih napadov in kapi. Ljudem ne bi nikoli priporočila, naj prenehajo z jemanjem predpisanih statinov glede na to raziskavo, vendar bi ta morala odpreti nadaljnje diskusije o preventivi diabetesa in spodbuditi ozaveščanje pacienta ter dobavitelja.’’

Victoria Zigmont

Preverite si še več:

vir: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325567.php

prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet

 

Statins may double the risk of type 2 diabetes

New research finds an elevated risk of type 2 diabetes among people who take statins in an effort to lower their cholesterol levels and keep heart disease at bay.

Many people take statins to lower cholesterol and reduce the risk of cardiovascular events, such as coronary heart disease and heart attacks. In the United States, about 83% of people between 40 and 59 years of age who take cholesterol-lowering medication are taking statins.

Although statins are effective at staving off cardiovascular disease, some previous trials have suggested that they may raise the risk of diabetes.

A new study, led by Victoria Zigmont, a graduate researcher in public health at The Ohio State University in Columbus, further explores this link. The findings, which appear in the journal Diabetes Metabolism Research and Reviews, suggest that statins may indeed raise the risk for this chronic condition.

Statins and a heightened diabetes risk

Zigmont and team examined the health records of 4,683 men and women who were diabetes-free at the start of the study but were at risk of heart disease. Of the total number of participants, 16% — or 755 people — were taking prescription statins at the start of the study, in 2011. The study ended in 2014.

Zigmont and team accounted for confounders such as gender, age, ethnicity, education, cholesterol and triglyceride levels, body mass index (BMI), waist circumference, and how many times the participants visited their doctors.

The analysis revealed that people who took statins were more than twice as likely to receive a diabetes diagnosis than those who did not take the medication. Additionally, people who took statins for longer than 2 years were more than three times as likely to develop diabetes.

"The fact that increased duration of statin use was associated with an increased risk of diabetes — something we call a dose-dependent relationship — makes us think that this is likely a causal relationship," explains Zigmont.

Additionally, the analysis revealed that those who took statins had a 6.5% higher risk of elevated blood sugar, as checks determined by HbA1c values.

"That said, statins are very effective in preventing heart attacks and strokes. I would never recommend that people stop taking the statin they've been prescribed based on this study, but it should open up further discussions about diabetes prevention and patient and provider awareness of the issue." Victoria Zigmont

READ MORE: Cholesterol and Traditional Chinese Medicine: Part 1 introduction

Cholesterol and Traditional Chinese Medicine: Part 2 of 2 treatment and case study

source: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325567.php

106 views

Commentaires


bottom of page