top of page
  • Aku Energija

Zdravljenje kapi s TKM: pregled z dokazi podprte medicine

Updated: Feb 28, 2021


Številni sploh niso seznanjeni s TKM ali so glede nje skeptični. Žal tudi znotraj kitajske družbe nekateri ljudje verjamejo, da ni kitajska medicina nič več kot primitivno vraževerje. Najpomembneje pa je, da ne verjamejo, da lahko TKM pomaga pri zdravljenju. Kljub temu pa so nekateri posamezniki, ki izkusijo ali so priča zdravilni moči TKM, zelo prepričani, da gre pri TKM za „pravo zdravljenje“. Odnos do TKM je med zdravniki in laiki različen, vse od slepega verjetja do druge strani, ki vse izjemno zanika.

Z dokazi podprta medicina je definirana kot natančna, jasna in razumna uporaba najboljših dokazov, na voljo v dani situaciji, za odločanje o negi posameznega pacienta. Praksa z dokazi podprte medicine pomeni integracijo individualnih kliničnih strokovnih znanj z najboljšimi zunanjimi kliničnimi dokazi, pridobljenimi s sistematičnim raziskovanjem. V dveh desetletjih od pojava gibanja z dokazi podprte medicine je to povzročilo spremembo paradigme, ki je postala standard moderne zdravstvene prakse, ki jo je povzdignila na višjo raven in jo naredila natančnejšo, učinkovitejšo in varnejšo.

Kljub vedno večji prisotnosti uporabe TKM in zanimanja za njene terapevtske koristi po vsem svetu, se temeljna težava, zaradi katere je zahodnjaška medicina ne priznava in ne vključuje v splošni zdravstveni sistem, skriva v pomanjkanju dokazov z vidika z dokazi podprte medicine. Da bi se lahko TKM znanstveno uporabljala za paciente, ki bi lahko imeli od nje koristi, mora dokazati svojo učinkovitost in varnost z metodami, ki jih uporablja splošna medicina, kar pomeni, da morajo ti biti skladni z medicino, podprto z dokazi.

Oglejmo si, kakšne koristi prinaša TKM pacientom, ki so doživeli kap.

Ali akupunktura in terapije, povezane z njo, dodatno koristijo pacientom z motnjo pri požiranju, ki so utrpeli kap in prejemajo običajno konvencionalno nego?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18646136