top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Akupunktura in kitajska zeliščna zdravila proti putiki

Updated: Mar 29, 2022

Putika je zelo boleča oblika vnetnega artritisa, ki nastane zaradi kopičenja kristalov sečne kisline v sklepu, pogosto v sklepu palca. Sečna kislina nastane kot stranski produkt prebave; ko telo razgradi purine-kemikalije v določenih živilih-ledvice predelajo nastalo sečno kislino, ki zapusti telo v tekočih odpadkih. Če se proizvaja preveč sečne kisline ali če so ledvice šibke in je ne morejo ustrezno predelati, se raven sečne kisline v krvnem obtoku dvigne (hiperurikemija) in v sklepih se začnejo nabirati usedline kristalov sečne kisline. Ti kristali imajo ostre robove, kar povzroča hudo bolečino in oteklino pri napadu putike.

Medtem, ko so starejši moški na splošno bolj izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj putike, lahko putika prizadene ljudi vseh starosti in spolov. Ženske pogosteje razvijejo putiko po menopavzi, ko se njihova raven sečne kisline ponavadi dvigne. Ljudje z visokim tveganjem za putiko so tisti, ki že trpijo za:

Ljudje pri katerih je putika prisotna v družini ali, ki jedo veliko mesa in/ali pijejo veliko alkohola se soočajo z večjim tveganjem za putiko. Napad putike se lahko pojavi tudi pri redni uporabi diuretikov.

Teorija TKM o putiki

Klinične lastnosti putike kot so pogosti napadi otekline, pordelosti, vročine in bolečine v sklepih in nepravilno gibanje okončin z vidika TKM uvrščajo putiko v kategorijo “bi-sindroma”. Starodavna klasika TKM Suwen (Knjiga navadnih vprašanj) navaja, da je “bi-sindrom posledica kombiniranega napada vetra, mraza in vlage.” Teorija TKM označuje več notranjih patogenih procesov, ki se lahko pojavijo znotraj organskih sistemov. TKM gleda na putiko kot na problem vlage in vročine in/ali stagnacije in kopičenja sluzi v sklepih. Napadi vetra, mraza in vlage na meridiane na površinske predele telesa kot so stopala in roke, vodijo do stagnacije vitalne energije (qi) in krvnega obtoka.

Mnogi ljudje, ki trpijo za putiko imajo tudi druge zdravstvene težave kot sta hipertenzija ali sladkorna bolezen. Tako izvajalec TKM išče tudi temeljne vzroke teh zdravstvenih težav in jih bo hkrati zdravil z akupunkturo in zelišči. Cilj akupunkture in zeliščnih dodatkov je vedno znova spraviti nazaj v harmonijo vse sisteme. Zelišča TKM za pomoč pri putiki bodo okrepila vranico, ledvice in jetra, odstranila toploto in vlago ter izboljšala krvni obtok.

Sestavine, ki se pogosto uporabljajo v formulah TKM pri zdravljenju putike [1]

 • Tongfeng dekokcija

  • Odstranjevanje toplote in odvajanje vlage, odpravljanje motnosti in poglabljanje kolateral za ustavitev bolečine.

  • Učinkovito znižuje indeks akutnega vnetja v krvi pacienta, zavira vnetni odziv telesa, zavira napredovanje bolezni in znižuje raven sečne kisline.

 • Wuwei Xiaodu dekokcija

  • Odstranjuje toploto in razstruplja

  • Zniževanje IL-10 ravni na normalno, povečanje indeksa fagocitoze in stopnje fagocitoze makrofagov, ki se poveča.

 • Zhuye Shigao dekokcija

  • Odstranjuje toploto in hrani Yin, poživlja vranico in izloča vlago.

  • Izboljšanje hitrosti sedimentacije eritrocitov ter ravni C -reaktivnega proteina in zmanjšuje pojavnost nezaželenih učinkov.

 • Spremenjena Guizhi Shaoyao Zhimu dekokcija

  • Odstranjuje toploto in hrani Yin, odganja veter in mraz, odvaja vlago in poglablja kolaterale, da ustavi bolečino.

  • Zmanjšuje ravni levkocitov, CRP, IL-6, IL-8, ESR in SUA ter zavira vnetje in presnovo sečne kisline.

Akupunktura za putiko

Akupunktura je učinkovita pri zdravljenju akutnih napadov putike. Ugotovljena je bila pomembna tehnika akupunkture, ki je še posebej koristna pri zmanjševanju bolečine in vnetja. V objavljeni raziskavi z naslovom Klinično opazovanje zdravljenja akutne putike z akupunkturo [2], je bilo ugotovljeno, da tehnika obkrožitvene akupunkture znatno poveča učinkovitost zdravljenja pri lajšanju akutnega napada putike. Študija dokazuje, da akupunktura, še posebej tehnika obkrožitvenega iglanja, izboljša krvni obtok in zmanjšuje vnetja.

Sistematični pregledi študij [3] , ki so povezane z zdravljenjem putike z akupunkturo TKM so pokazali, da so se bolniki, ki so prejemali akupunkturo in zelišča, na splošno odrezali bolje kot tisti, ki so prejemali tipično medicinsko terapijo. Študije so merile “resolucijo” napada putike; kar pomeni ali sta se bolečina in oteklina popolnoma zmanjšali v 24 urah. Izmerili so tudi zmanjšanje ravni sečne kisline v krvi pred in po zdravljenju. Glede na obe merili so imeli bolniki, ki so prejeli zdravljenje putike z TKM, boljše rezultate kot tisti, ki so jemali zahodna zdravila kot sta kolhicin in alopurinol.

Akupunktura proti putiki v moji bližini

Čeprav je zdravljenje putike lahko težavno zaradi dejstva, da putika običajno ni edina zdravstvena težava, ki zahteva pozornost, je dobra novica to, da je putika ena redkih vrst artritisa, ki jo je mogoče obrniti. Celovit pristop, ki upošteva prehrano, življenjski slog in druge zdravstvene težave osebe, je najboljši način za preprečevanje intenzivne bolečine putike. Akupunktura in TKM ponujata solidno alternativno metodo zdravljenja, ki lahko lajša putiko in izboljša vaše splošno zdravje, brez nezaželenih stranskih učinkov.


[1] Chi, X., Zhang, H., Zhang, S. et al. Chinese herbal medicine for gout: a review of the clinical evidence and pharmacological mechanisms. Chin Med 15, 17 (2020). https://doi.org/10.1186/s13020-020-0297-y

[2] Yin Y, Zhang HX, Zhang TF. [Clinical observation on electroacupuncture combined with medicine for treatment of acute gouty arthritis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2005 Oct;25(10):683-5. Chinese. PMID: 16318122.

[3] Lu WW, Zhang JM, Lv ZT, Chen AM. Update on the Clinical Effect of Acupuncture Therapy in Patients with Gouty Arthritis: Systematic Review and Meta-Analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:9451670. doi:10.1155/2016/9451670

 

Acupuncture and Chinese herbal medicine for gout

Gout is a very painful form of inflammatory arthritis caused by the buildup of uric acid crystals in a joint, often the big toe joint. Uric acid is formed as a byproduct of digestion; when the body breaks down purines–chemicals in certain foods–the resulting uric acid is processed by the kidneys and leaves the body in liquid waste. If too much uric acid is being produced, or if the kidneys are weak and unable to process it adequately, the level of uric acid in the bloodstream rises (hyperuricemia), and deposits of uric acid crystals begin to gather in the joints. These crystals have sharp edges, which are what cause the severe pain and swelling of a gout attack.While older men are generally at higher risk for developing gout, gout can affect people of all ages and genders. Women are more likely to develop gout after menopause, when their uric acid levels tend to rise. People who are high risk for gout are those who already suffer from:

 • Obesity

 • Diabetes

 • Heart failure

 • High blood pressure

 • Kidney disease

People who have a family history of gout, or who tend to eat a lot of meat and/or drink a lot of alcohol also face a higher risk for gout. Regular use of diuretics can precede attacks of gout.

TCM theory on gout

From a TCM viewpoint, the clinical features of gout, such as frequent attacks of swelling, redness, heat and pain in the joints, and improper movement of limbs, place gout in the category of "bi-syndrome." The ancient TCM classic Suwen (The Book of Plain Questions) states that "bi-syndrome is due to a combined attack of wind, cold and dampness evils." TCM theory designates several internal pathogenic processes that can occur within the organ systems. TCM views gout as a problem of dampness and heat, and/or stagnation and buildup of phlegm in the joints. Attacks on the meridians in the superficial areas of the body such as the feet and hands by wind, cold and dampness evils lead to stagnation of vital energy (qi) and blood circulation. Many people who suffer from gout also have other health problems like hypertension or diabetes. So, the TCM provider is also looking at the root causes of those health issues and will treat those with acupuncture and herbs at the same time. The goal of acupuncture and herb supplementation is always to bring all of the systems back into harmony. TCM herbs to help gout will work to strengthen the spleen, kidneys, and liver, clear heat and dampness, and improve blood circulation.

Ingredients of commonly used TCM formulas for the treatment of Gout [1]

 • Tongfeng Decoction

  • Clearing away heat and draining dampness, eliminating turbid and dredging the collaterals to stop pain.

  • Effectively reducing the acute inflammation index in the patient’s blood, inhibiting the body’s inflammatory response, inhibiting the progression of the disease, and reducing uric acid level.

 • Wuwei Xiaodu Decoction

  • Clearing away heat and detoxifying.

  • Reducing the IL-10 level to be normal, increasing phagocytosis index and phagocytosis rate of macrophages, thereby enhancing.

 • Zhuye Shigao Decoction

  • Clearing away heat and nourishing Yin, invigorating the spleen and excreting dampness.

  • Improving erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein levels, and reducing the incidence of adverse reactions.

 • The modified Guizhi Shaoyao Zhimu Decoction

  • Clearing away heat and nourishing yin, dispelling wind and cold, draining dampness and dredging the collaterals to stop pain.

  • Reducing the levels of leukocyte, CRP, IL-6, IL-8, ESR, and SUA, and inhibiting inflammation and uric acid metabolism.

Acupuncture for gout

Acupuncture is found effective for the treatment of acute gout attacks. An important acupuncture technique was found particularly helpful in the reduction of pain and inflammation. In findings published in research entitled Clinical Observation on Treatment of Acute Gout With Acupuncture[2], the surround-acupuncture technique significantly boosted treatment efficacy for acute gout attack relief. The study demonstrates that acupuncture, especially the surround-needling technique, improves blood circulation and reduces inflammation.

A systematic review of studies[3] relating to TCM treatment of gout with acupuncture showed that patients receiving acupuncture and herbs fared better overall than those in the control group being given typical medical therapy. The studies measured the “resolution” of an attack of gout; meaning, whether or not the pain and swelling was completely reduced within a 24-hour period. They also measured the reduction of uric acid levels in the blood before and after treatment. According to both measures, patients who received TCM treatment for gout had better results than those taking western medicines like colchicine or allopurinol

.Acupuncture Near Me for Gout

While treating gout can be tricky due to the fact that it is usually not the only health issue that needs attention, the good news is that gout is one of the few types of arthritis that can be reversed. A holistic approach that takes into consideration a person’s diet, lifestyle, and other health problems is the best way to keep the intense pain of gout at bay. Acupuncture and TCM offer a solid alternative treatment method that can relieve gout and improve your overall health, all without unwanted side effects.

168 views

Comments


bottom of page