top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Ali akupunktura pomaga pri bolečinah v hrbtu

Updated: Apr 29

Akupunktura in bolečina v hrbtu

Bolečina v hrbtu (predvsem v spodnjem predelu hrbta) je pogosta kronična težava z bolečinami. Akupunktura je starodavna kitajska telesna terapija, ki je postala popularna in dobro raziskana oblika za obvladovanje bolečine. [Preberi več: Kako akupunktura pomaga pri išiasu]

Kako akupunktura pomaga pri lajšanju bolečin v hrbtu

Akupunktura je tradicionalna terapija, ki temelji na ideji o energijah v telesu. Zdravljenje je sestavljeno iz vstavljanja iglic na različne akupresurne telesne točke. Izurjen akupunkturist se bo pri zdravljenju osredotočil na energijske (oz. v kitajski mediciniQi’) točke. Slednje se imenujejo tudi meridiani, kjer imajo nekatere posebno korist pri bolečinah živcev in mišic hrbta.

Ali akupunkturo podpira tudi znanost?

Ni povsem razumljeno, kako akupunktura deluje. Vendar obstaja nekaj načinov, za katere je akupunktura smatrana kot učinkovita pri obvladovanju bolečin v hrbtu:

  • stimulira živčni sistem. Vzdražne točke, ki jih stimuliramo z akupunkturo, lahko sprostijo določene kemikalije iz hrbtenjače, mišic in možganov. Nekatere izmed njih bi lahko bile že naravno protibolečinske.

  • Sprostitev kemikalij, ki so podobne opioidom, proizvedene v telesu. Vzporedno že prej omenjeni teoriji lahko akupunktura sprošča protibolečinske kemikalije. V telesu so proizvedene naravno in imajo podobne lastnosti kot opioidni analgetiki (npr. hidrokodon in morfin).

  • Sprosti nevrotransmiterje. To so hormoni, ki po telesu pošiljajo sporočila, ta pa regulirajo vklop/izklop mehanizem različnih živčnih končičev. Akupunktura lahko stimulira nekatere od slednjih, ki sprožijo ‘izklop’ bolečine.

  • Sproži elektromagnetne impulze v telesu. Ti impulzi lahko pomagajo telesu in njegovim načinom obvladovanja bolečine, vključno s sprostitvijo endorfinov.

Glede na to, kako deluje, so raziskave glede akupunkture za lajšanje bolečin v hrbtu pokazale odlične rezultate z zelo nizkim tveganjem za stranske učinke.

Kaj morate vedeti o bolečini v hrbtu in akupunkturi

Akupunktura je varen postopek in terapija, ko obiskujete izurjenega in akreditiranega akupunkturista. Ljudje, ki so bili deležni akupunkture, včasih poročajo o bolečinah, modricah in manjših krvavitvah na akupunkturnih mestih. Te težave bi morale kmalu izginiti, in sicer v nekaj dneh. Prav tako ne predstavlja tveganja vsesplošnemu zdravju.

Če ste noseči, bi lahko določene vrste akupunkture stimulirale popadke in porod. O nosečnosti se z akupunkturistom predhodno pogovorite.Če jemljete antikoagulante oz. redčilce krvi ali pa imate motnje s krvavenjem, akupunktura predstavlja zdravstveno tveganje. O svojih težavah in zdravilih se nujno pogovorite s svojim akupunkturistom pred terapijo. Čeprav redko, lahko med terapijo pride do krvavitve.

Iglice morajo biti sterilne in namenjene enkratni uporabi. Vendar se prepričajte, da so akupunktura mesta po vsaki terapiji čista, da preprečite tveganje za vnetje. Tveganje za vnetje je sicer majhno, če obiskujete dobro izurjenega akupunkturista.

Bistvo

Akupunktura je lahko uspešna zanesljiva oblika terapije za kronično bolečino v hrbtu. Pomaga lahko pri bolečinah v ali spodnjem ali zgornjem delu hrbta. Raziskave so pokazale, da lahko pomaga številnim ljudem. Za lajšanje bolečin v hrbtu bila lahko bi bila celo boljša kot so zdravila.

Učinkovitost akupunkture je podprta z raziskavami in kvalificiranimi, dobro izurjenimi profesionalci, ki lahko zagotovijo varno zdravljenje. Imejte v mislih, da eno akupunkturno zdravljenje ne zagotavlja zdravila za bolečine v hrbtu. Medtem ko je lajšanje bolečin domnevno uspešno, je precej verjetno, da boste potrebovali več terapij. Za najboljši rezultat je običajno potrebnih več terapij preko daljšega časovnega obdobja.

Četudi je bila vaša prva terapija uspešna, pričakujte, da bo potrebno opraviti več obiskov. Prav tako pričakujte, da lahko in ponavadi tudi se bolečina vrne. Če se povrne, si boste morali rezervirati drugo serijo terapij. Večina ljudi bo vlagala v enotedenske terapije, dokler ne izkusijo napredka. Potem si rezervirajo terapije s čedalje večjimi razmiki, kakor je vsak drug teden, nato enkrat mesečno.


Vir:

 

Does Acupuncture Help Back Pain?

Acupuncture and back pain

Back pain (especially lower back pain) is a common chronic pain issue. Acupuncture is an ancient Chinese physical therapy that has become a popular and well-researched method for managing this pain.

How acupuncture helps back pain

Acupuncture is a traditional therapy based on the idea of energetics in the body. Treatment consists of inserting needles at various pressure points on the body and through the skin. A professional acupuncturist will target energy (or “qi” in Chinese medicine) points for treatment. These are also called meridians, with some being of special benefit to painful nerves and muscles in the back.

Is acupuncture backed by science?

It’s not completely understood how acupuncture works. But, there are a few ways by which acupuncture is thought to work for back pain:

  • Stimulates nervous system. Trigger points stimulated by acupuncture could release chemicals from the spinal cord, muscles, and brain. Some of these could be naturally pain-relieving.

  • Releases opioid-like chemicals produced in the body. Along the same lines as the theory above, acupuncture may release pain-relieving chemicals. These naturally occur in the body and have similar properties to opioid pain relievers. (Hydrocodone or morphine are examples.)

  • Releases neurotransmitters. These are hormones that send messages regulating the on/off mechanisms of various nerve endings. Acupuncture may stimulate some that shut off pain.

  • Triggers electromagnetic impulses in the body. These impulses can help speed the body’s way of handling pain, including the release of endorphins.

Regardless of how it works, trials on acupuncture for treating back pain show great results with very little risk of side effects.

What you should know about back pain and acupuncture

Acupuncture is a safe procedure and therapy when you see a professional certified acupuncturist. People who have received acupuncture sometimes report soreness, bruising, and minor bleeding at puncture sites. These issues should clear up and go away in a few days.

It also poses little to no risk to overall health. If you’re pregnant, certain types of acupuncture could stimulate labor and delivery. Talk to your acupuncturist about your pregnancy beforehand.

If you take blood thinners or have a bleeding disorder, acupuncture poses some health risks. Make sure to discuss your issues and medications with your acupuncturist before therapy. Bleeding can happen during the therapy, though this is rare.

Needles must be sterile and disposable. But, make sure to keep puncture sites clean after each session to prevent risk of infection. Risk of infection is small if you see a well-trained professional.

The bottom line

Acupuncture can be a successful go-to therapy for chronic back pain. It can apply to either lower or upper back pain. Research shows that it could be helpful for many people. It could even be better for back pain than certain medications.

The efficacy of acupuncture is backed by research, and a qualified, well-trained professional, can provide safe treatment. Keep in mind that one acupuncture treatment does not provide a cure for back pain. While relief is reportedly successful, it’s likely you’ll need long-term treatment. Acupuncture commonly takes numerous treatments over time for the best outcome.

Even if your first session was successful, expect to schedule more appointments. Also, expect that pain can and does usually return. If it does, you’ll have to schedule another series of sessions.Most people may invest in a weekly session until they experience improvement. Afterward, they start scheduling sessions further apart, such as every other week, then monthly.


Reference:


Recent Posts

See All

コメント


bottom of page