top of page
  • Aku Energija

Akupunktura za zdravljenje migrene: priporočilo Ameriške fundacije za migreno

Updated: Nov 24, 2022

To je preveden članek iz American Migraine Foundation (Ameriške fundacije za migreno), ki se mi zdi zelo jasno napisan za vsako osebo, ki ni seznanjena z rabo akupunkture za zdravljenje migrene. Na koncu članka so omenjeni mešani učinki akupunkture na migreno. To je nekaj, kar v moji ordinaciji pogosto srečam. Več vam bom pojasnila v prihajajočem članku ‘resničnih primerov zdravljenja migrene s pomočjo TKM.

Vodič po akupunkturi za paciente z migreno