top of page
 • Writer's pictureAku Energija

TKM akupresurne točke in zelišča za zdravljenje migrene in glavobolov

Updated: Nov 24, 2022


Težave z migreno in s tem povezano dolgoročno tveganje

Migrena se lahko kaže v različnih simptomih, pogostosti, trajanju in intenzivnosti. Veliko pacientov prav tako poroča o pojavu ‘aure’. Aura se običajno kaže kot motnja vida, kot npr. bliski svetlobe, lebdeče meglene packe v vidnem polju ali slepe točke. Nekateri pacienti na delih telesa doživljajo tudi ščemenje in otrplost. Migrene so lahko izčrpajoče in trajajo več ur dnevno. Bolečina je lahko vse od zmerne do močne, to pa lahko spremlja slabost, bruhanje in preobčutljivost na svetlobo in/ali na zvok.

Migrena je povezana z dvakratno povečanim tveganjem za ishemično možgansko kap, ki se pojavlja samo med ljudmi, ki trpijo za migreno z aurami. Naši rezultati prav tako kažejo večje tveganje pri ženskah, tveganje pa je še nadaljnje povečano, ko gre za migreno pri ljudeh, ki so mlajši od 45 let, kadilci in ženske, ki uporabljajo oralno kontracepcijo. [1]

Varno in učinkovito zdravljenje migrene s TKM in akupunkturo

Glede na raziskavo s pregledi, ki so jo izvedli raziskovalci z Duke University Medical Center, je akupunktura učinkovitejša od zdravil, ko pride do zmanjševanja resnosti in pogostosti kroničnih glavobolov.[2] Odkrili so, da je 62 odstotkov pacientov akupunkture poročalo o olajšanju od glavobolov, medtem ko je o tem poročalo le 45 odstotkov ljudi, ki so jemali zdravila. Ti pacienti akupunkture so prav tako opisali boljše fizično počutje v primerjavi s skupino z zdravili.

Akupunktura je učinkovita pri vseh vrstah glavobolov, med njimi tudi glavobolih zaradi napetosti, migrenskih glavobolih, glavobolih v skupkih, post-traumatskih glavobolih in glavobolih, ki so povezani z boleznimi zaradi težav s sinusi, visokim krvnim pritiskom ali spalnih motenj. Akupunktura lahko bolniku zmanjša povprečno letno število dni z glavoboli, prav tako lahko zmanjša količino zdravil, ki jih mora vzeti in bolniških dopustov. Za razliko od sintetičnih zdravil, ki lahko pri pacientu povzročijo ponoven in še močnejši glavobol, je akupunktura varna, nežna in takorekoč nima stranskih učinkov. [3]

Domača zdravila za migreno

Kronična migrena je zapleteno zdravstveno stanje, ki zahteva sistematično odpravljanje s pomočjo dobro izurjenega TKM izvajalca, vendar je tu tudi nekaj stvari, ki jih lahko storite zase tudi sami za dnevno odpravljanje migrene in hitro olajšanje simptomov.

1. Takojšnja osvežitev

Na senca vtrite eterično olje poprove mete, da si olajšate migrensko bolečino, ki je povezana s slabostjo.

2. Akupresurna masaža

3. Čaj iz krizanteme in svežega ingverja

Krizantema je učinkovita pri čiščenju odvečne vročine v predelu glave. Vzemite 3-5 cvetov rože in jih namočite v vroči vodi za 3 minute. Ne namakajte je predolgo, saj se bosta s tem njen okus in narava spremenila in postala bo manj učinkovita. Če imate občutljiv želodec ali slabost, potem dodajte noter še 3 sveže rezine ingverja.

4. Sproščujoča nožna kopel

Ob večerih namakajte svoja stopala v kadi tople vode s ščepcem soli, da zasidrate in preusmerite ognjeno energijo in s tem negujete ledvični meridian. Preveč aktiven ogenj in šibke ledvice so običajno neravnotežje, ki po TKM teoriji povzroča migrene.

5. Prehrana

Naučite se več o bolj zdravi prehrani za daljše življenje na sledeči povezavi:

6. Izogibajte se sprožilnim dejavnikom, kot so:

Mononatrijev glutamat (MSG), aspartam ter ostala umetna sladila in konzervansi; alkohol in kofein; kontracepcijske tabletke; arašidi, čili in pekoča hrana

Čaj krizanteme, paketek za nožno kopel in individualizirana TKM zdravljenja so na voljo v našem centru, zato nas prosim za dodatne informacije kontaktirajte.

Prevod: Tanja Topić

Viri:

1. BMJ 2009; 339:b3914 Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis Markus Schürks, instructor, Pamela M Rist, doctoral student, Marcelo E Bigal, director, Julie E Buring, professor, Richard B Lipton, professor, Tobias Kurth, senior researcher

2. https://anesthesiology.duke.edu/?p=530

3. https://www.actcm.edu/blog/acupuncture-effective-for-treatment-of-headaches/

 

TCM Acupoints and herbs for migraine and headache

The migraine problem and associated long term risk

Migraines can range in symptoms, frequency, duration and intensity. Many patients will present with an ‘aura’. An aura mainly presents as visual disturbances like flashing of light, floaters, or blind spots. Some patients will experience tingling and numbness in their body. Migraines can be debilitating and last several hours or days. Pain can be moderate to intense and may be accompanied by nausea, vomiting, light and/or sound sensitivity.

Migraine is associated with a twofold increased risk of ischemic stroke, which is only apparent among people who have migraine with aura. Our results also suggest a higher risk among women and risk was further magnified for people with migraine who were aged less than 45, smokers, and women who used oral contraceptives.[1]

Safe and effective treatment of migraine with TCM and acupuncture

According to a review study conducted by Duke University Medical Center researchers, acupuncture is more effective than medication in reducing the severity and frequency of chronic headaches.[2] The researchers found that 62 percent of the acupuncture patients reported headache relief compared to only 45 percent of people taking medication. These acupuncture patients also reported better physical well-being compared to the medication group.

Acupuncture is effective for all types of headaches, including tension headaches, migraine headaches, cluster headaches, post-traumatic headaches and disease-related headaches due to sinus problems, high blood pressure or sleeping disorders. Acupuncture can reduce the number of headache days that a person has per year, as well as reduce the amount of medication they need and days off work. Unlike synthetic drugs, which can lead to patients experiencing a “rebound” headache, acupuncture is safe, gentle and has virtually no side effects. [3]

Home remedies for migraine

Chronic migraine is a complicated health condition that requires systematic management by a well-trained TCM practitioner, but there are something you may do by yourself as a daily management and fast relief of symptoms.

 1. Instanting refreshing Rub peppermint oil into the temples to ease migraine pain and associated nausea.

 2. Acupoint massage Please watch our video for demonstration https://www.facebook.com/AKUENERGIJA/videos/332808360802719/

 3. Chrysanthemum and fresh ginger tea Chrysanthemum is good at clearing the excessive heat in the head region. Use 3-5 pieces of flower and soak into hot water for 3 minutes. Do not over soak it as the flavour and nature change and become less effective. If you have a weak stomach or have nausea, put also 3 slices of fresh ginger inside.

 4. Calming footbath Soak feet in a tub of warm water with a pinch of salt in the evenings to anchor and redirect the fire energy and nourish the kidney meridian while overactive fire and weak kidney is a common imbalance that causes migraine in TCM theory.

 5. Diet Learn more about a healthy diet for longevity at this link https://www.akupunkturatkm.com/zdravaprehrana

 6. Avoid triggering factor

 • Monosodium glutamate (MSG) and aspartame and other artificial sweeteners and preservatives;

 • Alcohol and caffeine;

 • Contraceptive pills;

 • Peanuts, chilly and spicy food.

Chrysanthemum tea, foot bath pack and individualized TCM treatment is available at our center, please do not hesitate to contact us for more information.

References:

1. BMJ 2009; 339:b3914 Migraine and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis Markus Schürks, instructor, Pamela M Rist, doctoral student, Marcelo E Bigal, director, Julie E Buring, professor, Richard B Lipton, professor, Tobias Kurth, senior researcher

2. https://anesthesiology.duke.edu/?p=530

3. https://www.actcm.edu/blog/acupuncture-effective-for-treatment-of-headaches/

497 views

Comments


bottom of page