top of page
  • Aku Energija

Akupunktura učinkovita pri kroničnih mišičnoskeletnih bolečinah pri prebolelih za rakom


Elektroakupunktura in ušesna akupunktura oz. aurikuloterapija sta učinkovitejši kot običajna oskrba pri lajšanju kroničnih mišičnoskeletnih bolečin pri prebolelih za rakom - glede na študijo, ki je bila na spletu objavljena 18. Marca na JAMA Oncology.Jun J. Mao, M.D. iz centra za rakava obolenja v New Yorku, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, je s kolegi ocenjeval učinkovitost elektroakupunkture (pri 145 pacientih) oz. ušesne akupunkture (pri 72 pacientih) pri lajšanju kronične mišičnoskeletne bolečine pri pacientih, ki so preboleli raka. Napredek glede olajšanja slednje oblike bolečine so vrednotili v 12. tednu terapije.


V tej randomizirani klinični študije je sodelovalo 360 različnih pacientov, ki so preboleli raka. Pacienti, ki so bili deležni elektroakupunkture in ušesne akupunkture, so kazali znatno večje olajšanje bolečin glede na številčno oceno bolečine. Primerjala se je bolečina na začetku terapije in bolečina pri 12. tednu terapije, kjer so rezultate medsebojno primerjali še s pacienti, ki so bili deležni običajne oskrbe.


Raziskovalci so odkrili, da je elektroakupunktura olajšala intenzivnost bolečine za 1,9 točke, medtem ko ušesna akupunktura za 1,6 točke v primerjavi z običajno oskrbo od začetka do 12. tedna. Ušesna akupunktura se ni izkazala za neinferiorno elektroakupunkturi. Neželeni stranski učinki so bili blagi, kjer je 10,5 % pacientov prejemalo ušesno akupunkturo in 0,7 % elektroakupunkturo in so zaradi neželenih dogodkov prenehali s terapijo.


Preiskovalci so zaključili:

“V tej randomizirani klinični študiji sta pri pacientih, ki so preboleli raka in so trpeli za kronično mišičnoskeletno bolečino, elektroakupunktura in ušesna akupunktura dosegli boljše olajšanje bolečine kot običajna oskrba. Vendar ušesna akupunktura po učinkovitosti ni prevladala nad elektroakupunkturo in je pri pacientih povzročila več neželenih stranskih učinkov.”

Viri: Effectiveness of Electroacupuncture or Auricular Acupuncture vs Usual Care for Chronic Musculoskeletal Pain Among Cancer Survivors The PEACE Randomized Clinical Trial Jun J. Mao, MD, MSCE1; Kevin T. Liou, MD1; Raymond E. Baser, MS2; et alTing Bao, MD, DABMA, MS1; Katherine S. Panageas, DrPH2; Sally A. D. Romero, PhD, MPH3; Q. Susan Li, MS1; Rollin M. Gallagher, MD, MPH5; Philip W. Kantoff, MD4 JAMA Oncol. Published online March 18, 2021. doi:10.1001/jamaoncol.2021.0310


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Acupuncture effective for chronic muscular pain in cancer survivors


Electroacupuncture and auricular acupuncture are more effective than usual care at reducing chronic musculoskeletal pain in cancer survivors, according to a study published online on March 18th in JAMA Oncology.


Jun J. Mao, M.D., from the Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City, and colleagues assessed the effectiveness of electroacupuncture (145 patients) or auricular acupuncture (143 patients) versus usual care (72 patients) for chronic musculoskeletal pain in cancer survivors. Improvement in musculoskeletal pain was assessed at week 12.


In this randomized clinical trial of 360 diverse cancer survivors, patients receiving electroacupuncture and auricular acupuncture had significantly greater reductions in pain scores from baseline to week 12 compared with patients receiving usual care.


The researchers found that electroacupuncture reduced pain severity by 1.9 points and auricular acupuncture reduced severity by 1.6 points from baseline to week 12 compared with usual care. Auricular acupuncture was not non-inferior to electroacupuncture. Adverse events were mild, with 10.5 percent of patients receiving auricular acupuncture and 0.7 percent of patients receiving electroacupuncture discontinuing treatments due to adverse events.


The investigators concluded:

“In this randomized clinical trial among cancer survivors with chronic musculoskeletal pain, electroacupuncture and auricular acupuncture produced greater pain reduction than usual care. However, auricular acupuncture did not demonstrate noninferiority to electroacupuncture, and patients receiving it had more adverse events.”

Reference: Effectiveness of Electroacupuncture or Auricular Acupuncture vs Usual Care for Chronic Musculoskeletal Pain Among Cancer Survivors The PEACE Randomized Clinical Trial Jun J. Mao, MD, MSCE1; Kevin T. Liou, MD1; Raymond E. Baser, MS2; et alTing Bao, MD, DABMA, MS1; Katherine S. Panageas, DrPH2; Sally A. D. Romero, PhD, MPH3; Q. Susan Li, MS1; Rollin M. Gallagher, MD, MPH5; Philip W. Kantoff, MD4 JAMA Oncol. Published online March 18, 2021. doi:10.1001/jamaoncol.2021.0310

Comments


bottom of page