top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Psihologija hujšanja in ohranjanje rezultata

Updated: Aug 23, 2023

Diete in hujšanje sta vroči temi, ki nikoli ne izzvenita. Kamorkoli se obrnete, nekdo oglašuje dieto: ketogeno dieto z visoko vsebnostjo maščob in nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, paleo dieto oz. “dieto jamskega človeka”, navadne diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov ali maščob, veganske, fleksitarjanske ali mediteranske diete. Medtem ko nekateri s številnimi od teh diet shujšajo, jih zelo malo dejansko dolgoročno ohrani težo. V metaanalizi 29 dolgoročnih študij hujšanja se je več kot polovica izgubljenih kilogramov povrnila v dveh letih, v petih letih pa se je povrnilo več kot 80 % izgubljenih kilogramov. To pomeni, da je po naših najboljših ocenah le eden od petih posameznikov s prekomerno telesno težo uspešen pri dolgoročnem hujšanju. Če ste preizkusili že vse diete in vadbene načrte, pa ne morete shujšati, je morda na vaši poti psihološka ovira ali preprosto porušen odnos do hrane same.

Zakaj nam spodleti pri hrani in dietah

Vemo, da obstaja nekaj dokazanih korakov za hujšanje. To so zdrava in uravnotežena prehrana, pitje vode, dovolj spanja in telesna vadba. Toda tudi če sledite tem korakom, se vam včasih zdi, da se na tej poti spopadate s težavami ali da izgubljate motivacijo?

No, obstaja pomemben del, ki ga pri prizadevanju za izgubo telesne teže izpuščate. To je miselnost pri hujšanju. Če nimate prave miselnosti za ohranjanje zdravega življenjskega sloga, je hujšanje lahko precejšen izziv.

Psihologija hujšanja v nekaterih pogledih deluje proti vam, v drugih pa lahko deluje v vašo korist. Da bi premagali oviro, morate najprej ugotoviti, kaj sploh je ta ovira.

Razmišljanje "vse ali nič"

Psihologi uporabljajo izraz "kognitivno izkrivljanje" za vztrajne pretirane misli, ki niso v skladu z dejanskim dogajanjem v resničnem svetu. Ljudje, ki med poskusi hujšanja razmišljajo v smeri "vse ali nič", verjamejo, da so na podlagi izbire hrane bodisi popolnoma uspešni bodisi popolnoma neuspešni. Če razmišljate na vse ali nič, se verjetno težko vrnete k zdravemu načinu prehranjevanja, ko si privoščite manjše razvajanje. Namesto tega boste najverjetneje vrgli puško v koruzo in se prenajedli na podlagi domneve, da je vaša dieta popolnoma neuspešna.

Negativna telesna samopodoba

Če poskušate spremeniti velikost in obliko svojega telesa, morda niste zadovoljni s trenutnim videzom. Seveda ni nič narobe, če želite izboljšati svoje zdravje ali videz. Toda če je vaša telesna samopodoba negativna, to lahko ovira vaš napredek in škoduje vaši samozavesti. Tisti, ki doživljajo zaskrbljujoče skrbi glede teže in oblike, se lahko v javnosti tudi sramujejo, izogibajo dejavnostim zaradi nizke samopodobe in imajo pretirane občutke debelosti po jedi. Osredotočijo se lahko na nizkokalorično hrano namesto na hrano, bogato s hranilnimi snovmi, in živila označujejo kot "dobra" ali "slaba", namesto da bi pripravili načrt popolnih in uravnoteženih obrokov.

Stres

Študije so pokazale, da lahko prenajedanje postane kronični mehanizem za obvladovanje stresnih situacij v življenju. Ta strategija je lahko pogostejša pri tistih, ki že imajo prekomerno telesno težo.

Problematično pa ni le prenajedanje. Ko se počutite bolj zaskrbljeni, se bo vaša izbira hrane verjetno spremenila. Ne samo, da pod stresom pojeste več, ampak tudi zaužijete živila, ki se jih običajno izogibate zaradi hujšanja ali zdravstvenih razlogov (živila, ki imajo običajno več kalorij in dodanega sladkorja).

In nazadnje, ko ste pod stresom, vaše telo proizvaja več kortizola, kar lahko povzroči povečanje telesne teže. Mnogi ljudje, ki poskušajo shujšati, vendar so pod stresom, morda ne bodo opazili sprememb v svoji telesni teži, kar nikakor ni povezano z njihovimi prizadevanji, temveč je povezano z odzivom našega telesa na stres. Stres je lahko velika ovira za ljudi, ki poskušajo shujšati ali postati bolj zdravi. [Preberi več: Obvladovanje stresa: kako zmanjšati, preprečiti in prenašati stres]

Kdaj poiskati pomoč

Če se pri vas pojavijo vztrajne negativne misli o vašem telesu, morate nujno poiskati pomoč usposobljenega strokovnjaka za duševno zdravje. Če poskušate nadzorovati svoje telo z dietami in vadbo, lahko to zelo negativno vpliva na vaš odnos do hrane in telesne dejavnosti, ki bi morala prispevati k splošnemu dobremu počutju in ne le k številki na tehtnici.

Zaveza k življenjskemu slogu

Dolgoročno uravnavanje telesne teže pogosto zahteva več kot le to, da se držite določene količine kalorij in vadbe. Potrebujete strukturo, s katero boste ohranili zmanjšano telesno težo. Uporaba TKM, kot so načela uravnotežene prehrane, redne terapije z akupunkturo, izboljšanje metabolizma in splošnega zdravja z zelišči TKM, so le nekateri primeri, kako lahko TKM pomaga pri nadzoru telesne teže. [Preberi več: Kako do prave miselnosti za hujšanje]

 

The Psychology Behind Weight Loss And Maintaining The Result

Dieting and weightlosing is a hot topic that never fades. Everywhere you turn someone’s advertising a diet: high-fat, low-carb ketogenic diet; paleo “caveman diet”; plain low-carb or low-fat diets, or vegan, flexitarian or Mediterranean regimens. While some do lose weight on many of these diets, very few of them actually keep the weight in the long run. In a meta-analysis of 29 long-term weight loss studies, more than half of the lost weight was regained within two years, and by five years more than 80% of lost weight was regained. This means that based on our best estimates, only one in five individuals who is overweight is successful in long-term weight loss. If you've tried every diet and exercise plan and can't lose weight, there may be a psychological block in your way or simply a broken relationship with food itself.

How We Fail With Food and Dieting

We know that there are a couple of proven steps to lose weight. These are eating a healthy and balanced diet, drinking water, getting enough sleep, and exercising. But even if you follow these steps, do you sometimes feel like you struggle or lose motivation along the way?

Well, there’s an important part you’re missing out on while trying to lose weight. It’s the weight loss mindset. If you don’t have the right mindset to maintain a healthy lifestyle, losing weight can be challenging.

The psychology of weight loss works against you in some ways, but it can work for you in others. In order to get past your roadblock, you'll first need to figure out specifically, what that roadblock is.

All-or-Nothing Thinking

Psychologists use the term "cognitive distortion" to refer to persistent exaggerated thoughts that are not in line with what is actually going on in the real world. People who experience all-or-nothing thinking while trying to lose weight believe that they are either a complete success or a total failure based on their food choices. If you practice all-or-nothing thinking, you probably struggle to return to a healthy eating pattern after enjoying a small indulgence. Instead, you are likely to throw in the towel and overeat based on the assumption that your diet is a complete failure.

Negative Body Image

If you are trying to change your body size and shape, you may be less than satisfied with how it looks in its current state. Of course, there is nothing wrong with wanting to improve your health or your appearance. But if your body image is negative, it can hinder your progress and damage your self-esteem. Those experiencing distressing preoccupations about weight and shape may also experience embarrassment in public, avoidance of activity due to self-consciousness, and excessive feelings of fatness after eating. They may focus on low-calorie foods instead of nutrient-rich ones and label foods as "good" or "bad" rather than making a complete and balanced meal plan.

Stress

Studies have found that overeating can become a chronic coping mechanism for managing life's stressors. The strategy may be more common among those who are already overweight.

And it's not just overeating that can be problematic. Your food choices are likely to change when you feel more anxious. Not only do you tend to eat more when stressed, but the foods consumed are foods that are normally avoided for weight loss or health reasons (foods that are typically higher in calories and added sugar).

Lastly, when stressed your body produces more cortisol which can lead to weight gain. Many people who are trying to lose weight, but are stressed may not see a change in their weight which is completely unrelated to their best efforts but rather related to our body's response to stress. Stress can be a big roadblock for people trying to lose weight or get healthier.

When to Seek Help

It's vital that if you experience persistent negative thoughts about your body, you seek the help of a qualified mental health specialist. Trying to control your body with diets and exercise can severely negatively impact your relationship with food and physical activity, both of which should contribute to overall wellbeing beyond a number on the scale.

A lifestyle commitment

Long-term weight control often requires more than sticking to a set number of calories and an exercise regimen. You need a structure in place to maintain the weight loss. Using the TCM principles of balanced diet, attending regular sessions of acupuncture, improving metabolism and general health with TCM herbs are a few examples on how TCM can help with weight control.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page