top of page
  • Writer's pictureAku Energija

TKM bi lahko skrival ključ do zdravljenja diabetesa

Updated: Dec 17, 2021

Pri pacientih diabetesa tipa 2, ki so zdravljeni z zdravilom tradicionalne kitajske medicine skupaj s protidiabetičnim zdravilom, je za tretjino manj verjetno, da bodo trpeli za hipoglikemijo, utrujenostjo ali lakoto. Odkritje je bilo predstavljeno s strani raziskovalcev Univerze v Queenslandu in Univerze v Pekingu, ki izvajajo največje znanstvene raziskave, da bi preizkusili zdravilno vrednost kitajskih zdravil.

Študija je vključevala nadzorovan klinični poskus z 800 odraslimi bolniki diabetesa tipa 2, kjer so primerjali učinkovitost protidiabetičnega zdravila glibenklamida kot samostojno zdravljenje in zdravljenje skupaj s kitajskimi zdravili.

Dr. Paul, ki je direktor Queensland Clinical Trials and Biostatistics Centre v UQ’s School of Population Health, pravi, da so rezultati pokazali sledeče: pri pacientih, ki so bili zdravljeni s tradicionalno kitajsko medicino, je bilo za tretjino manj verjetno, da bodo doživeli hipoglikemijo- nevarno nizke ravni krvnega sladkorja- kot pri pacientih, ki so bili zdravljeni samo z Glibenklamidom.

“Prav tako je bilo zanje manj verjetno, da bodo doživeli ostale simptome diabetesa, ki vključujejo utrujenost, lakoto in srčne palpitacije, “ je dejal Dr. Paul.

“Tradicionalna kitajska medicina je na Kitajskem in drugje po svetu že dolgo uporabljena za zdravljenje diabetesa, vendar so bili dokazi o varnosti in učinkovitosti skromni.”

“Ta pomanjkljivost znanstvenega razumevanja je povzročila skepticizem in kriticizem o TKM.”

Dr. Paul je izjavil, da je za interpretacijo že samo tega, kako je TKM delovala pri zmanjševanju hipoglikemije, potrebnih več raziskav. Vendar je že samo ta raziskava poudarila potencial TKM pri zapolnitvi primanjkljaja na področju zdravljenja v državah v razvoju, kjer se diabetes pojavlja v epidemičnih razponih.

“Velika večina ljudi v državah v razvoju je odvisna od zeliščne medicine za zgolj osnovno zdravstveno oskrbo,” je rekel dr. Paul.

“Odkritja te raziskave bodo lahko izboljšala varno dobavo učinkovite zdravstvene oskrbe ljudi, katerim bi bil sicer dostop do zdravljenja onemogočen.”

Ta raziskava je največji znanstveno izoblikovan poskus, ki ocenjuje varnost in učinkovitost tradicionalne kitajske medicine pri glikemičnem nadzoru pri pacientih z diabetesom tipa 2.

Citacija: Ji L, Tong X, Wang H, Tian H, Zhou H, Zhang L, et al. (2013) Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine for Diabetes: A Double-Blind, Randomised, Controlled Trial. PLoS ONE 8(2): e56703. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056703

Vir:

https://www.uq.edu.au/news/article/2013/03/chinese-medicine-may-hold-key-treating-diabetes

prevod: Tanja Topić vir fotografij: internet

 

Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine for Diabetes: A Double-Blind, Randomised, Controlled Trial

Type 2 diabetes patients treated with traditional Chinese medicine alongside anti-diabetic drugs are a third less likely to experience hypoglycaemia, fatigue and hunger. The findings have been presented by researchers from The University of Queensland and Peking University, who are conducting the largest scientific study to trial the treatment value of Chinese medicines.

The study involved a controlled clinical trial of 800 type II diabetic adults, comparing anti-diabetic drug Glibenclamide as a stand-alone treatment and treatment with Glibenclamide in conjunction with traditional Chinese medicine.

Dr Paul, who is Director of the Queensland Clinical Trials and Biostatistics Centre in UQ’s School of Population Health, said results showed patients treated with traditional Chinese medicine were more than a third less likely to experience hypoglycaemia – dangerously low levels of blood sugar – than those treated with Glibenclamide only.

“They were also less likely to experience other symptoms of diabetes, including fatigue, hunger and palpitation,” Dr Paul said.

“Traditional Chinese medicine has long been used to treat diabetes in China and around the world but until now there has been a lack of evidence regarding its safety and efficacy.

“This absence of scientific understanding has caused scepticism and criticism about traditional Chinese medicine.”

Dr Paul said more studies were needed to interpret just how traditional Chinese medicine worked to reduce hypoglycaemia, but the study results highlighted its potential to reduce the treatment gap in developing countries where diabetes was at epidemic proportions.

“A vast majority of people in developing countries depend on herbal medicine for basic health care,” Dr Paul said.

“The findings of this study may improve the safe delivery of effective health care to people who may otherwise be unable to access treatment.”

The study is the largest scientifically designed clinical trial evaluating the safety and efficacy of traditional Chinese medicine on glycaemic control in patients with type 2 diabetes.

Citation: Ji L, Tong X, Wang H, Tian H, Zhou H, Zhang L, et al. (2013) Efficacy and Safety of Traditional Chinese Medicine for Diabetes: A Double-Blind, Randomised, Controlled Trial. PLoS ONE 8(2): e56703. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056703

Source: https://www.uq.edu.au/news/article/2013/03/chinese-medicine-may-hold-key-treating-diabetes

Σχόλια


bottom of page