Ali je lahko kitajska medicina uporabljena kot preventiva proti bolezni koronavirus 2019 (COVID-19)?IZVLEČEK (povzeto po https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32065348)


CILJ

Od decembra 2019, ko se je virusna bolezen korona 2019 (COVID-19) pojavila v Wuhanu, se je bolezen hitro razširila na skoraj vse dele Kitajske. Temu so sledili preventivni programi, ki so kot preventivo priporočali kitajsko medicino (KM). Z namenom pridobitve dokazov o utemeljenosti priporočil CM, smo pregledali starodavno klasiko o študijah človeka.


METODE

Iz različnih podatkovnih baz in spletnih strani, objavljenih do 12. februarja 2020, so pridobili različne zgodovinske zapise iz klasik KM glede preventive in zdravljenja vnetij, klinične dokaze iz KM glede preventive resnejšega akutnega respiratornega sindroma (SARS) in gripe H1N1 ter preventivnih programov KM, ki so jih izdali zdravstveni uradi na Kitajskem vse od izbruha COVID-19. Raziskovalni dokazi so vključevali podatke iz kliničnih raziska, kohortnih ali drugih populacijskih raziskav, ki so za preventivo proti nalezljivim virusnim boleznim dihal uporabljale KM.


REZULTATI

Raba KM kot oblika preventive proti epidemiji nalezljivih bolezni se je pojavila že v starodavni kitajski praksi, kar so citirali v Huangdijevi interni klasiki (Huang Di Nei Jing); tu so zapisani tudi učinki preventive. Izvedene so bile 3 študije glede KM kot preventive za SARS in 4 študije za gripo H1N1. Nihče izmed sodelujočih, ki je bil deležen KM, v 3 študijah ni zbolel za SARS. Pojavnost gripe H1N1 v skupini s KM je bila znatno manjša kot pri skupini brez KM (relativno tveganje 0,36; interval zaupanja pri 95% 0,24-0,52; n=4). Za preventivo proti COVID-19 so bili v 23 kitajskih provincah izdani KM programi. Glavni princip rabe KM je krepitev Qija za zaščito pred zunanjim patogenom, razbliniti veter in ohladiti vročino (izraza za obrambo pred patogenom, op.prev.) ter odstranitev vlažnosti. Najpogosteje rabljena zelišča vključujejo Radix astragali (Huangqi), Radix glycyrrhizae (Gancao), Radix saposhnikoviae (Fangfeng), Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Baizhu), Lonicerae Japonicae Flos (Jinyinhua), in Fructus forsythia (Lianqiao).


SKLEP

Glede na zgodovinske zapise in dokaze glede preventive pred SARS in gripo H1N1 pri človeku bi lahko bila kitajska zeliščna formula alternativni pristop za preventivo pred COVID-19 pri populaciji z visokim tveganjem. Bodoče in dosledne raziskave bodo potrebne za potrditev potencialnega preventivnega učinka KM.


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Can Chinese Medicine Be Used for Prevention of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)?


ABSTRACT


OBJECTIVE

Since December 2019, an outbreak of corona virus disease 2019 (COVID-19) occurred in Wuhan, and rapidly spread to almost all parts of China. This was followed by prevention programs recommending Chinese medicine (CM) for the prevention. In order to provide evidence for CM recommendations, we reviewed ancient classics and human studies.


METHODS

Historical records on prevention and treatment of infections in CM classics, clinical evidence of CM on the prevention of severe