top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Zdravje je skrb za osebo, ne za bolezen

Updated: Dec 26, 2019


Jožica, 53 let, se je vedno počutila utrujeno in je na stalni črti pridobivala na telesni teži vse od svojih 40-ih let naprej. Ko je pred dvema mesecema prvič prišla na pregled, mi je povedala, da ji je zdravnik postavil diagnozo visoke ravni krvnega sladkorja. To je zanjo pomenilo, da bi sledila stopinjam svoje matere in se doživljenjsko zavezala zdravilom. Njena telesna teža je bila prekomerna. Vsak dan je bila njena pot do službe dolga, kar je za posledico prineslo manj časa za telovadbo. Njena služba je bila prav tako stresna in doma je morala poskrbeti še za dva otroka. Od doma odide zgodaj in pride nazaj pozno. Jožica se je zavedala, da je počela ravno napačne stvari. Njena utrujenost je pogosto pomenila poseganje po sladkarijah ali čokoladnih ploščicah, da bi lahko na delu zdržala tudi popoldne. Vendar je preveč zaposlena, da bi prenehala s slabimi navadami. Dnevno potrebuje 3 kave, da lahko shaja s svojim ritmom. Ko pa se je za trenutek ustavila in naredila pregled nad svojim življenjem, in je za nekaj dni vpeljala dobre odločitve za spremembo svojega življenjskega sloga, kot so redni in sveže pripravljeni obroki, občasna telovadba, se je počutila veliko bolje. Vendar teh odločitev ni mogla ohraniti.

Vam to zveni znano? Žalostno in zaskrbljujoče je, da so primeri, kot je Jožičin, zelo pogosti. Kar je še huje je, da se seznam bolezni nadaljujejo od diabetesa naprej vse do simptomov menopavze, izgorelosti, hipertenzije, težav z razpoloženjem in tako naprej.

Zdravljenje, ki ga predpišem za primere, kot je ta, se vedno začne z določitvijo in ureditvijo pričakovanj. Številni ljudje se poslužijo TKM samo zato, ker želijo nekaj storiti. Vedo, da nekaj ni v redu in so željni te stvari spreobrniti v zopet pravilne. To je nevarna želja. Zapomnite si, nihče ne more najti poti ven, če se jasno ne zaveda, kje je. Kar je še vedno huje je, da dandanes veliko informacij o zdravju samo povzroča hrup. Medtem ko veliko ljudi želi najti način, kako si utreti pot skozi svoje stanje, imajo pogosto v rokah napačen zemljevid.

Kako vas lahko TKM vodi po pravi poti do zdravja? Najprej se morate zavedati, da TKM ni čarobno zdravilo. Veliko vam lahko ponudimo za raznovrstna stanja, vendar to ne deluje tako, kot bi samo potegnili zajca iz klobuka. Kronične bolezni so po naravi večplastne, zato je pristop, ki se osredotoča le na površinsko patologijo, bodisi je to nižanje krvnega pritiska, sladkorja ali pridobivanje energije, že na začetku obsojen na propad. Ena največjih kreposti kitajske medicine je njena očitna zmožnost stabiliziranja procesa bolezni s spodbujanjem celotnega zdravja osebe. Vsi smo si različni. Vsak se drugače odziva na okolje, zato so tudi naši vzorci neravnotežja drugačni. Točna zelišča, prehrana, telovadba in izvedba akupunkture- vse to, kar bo pomagalo stanju osebe, bo za vsakemu posamezniku drugače predpisano. Vedno si morate poiskati dobro izurjenega izvajalca TKM za pravilno diagnozo in svetovanje.

Dobre novice so, da se primeri, kot je Jožičin, običajno izboljšajo v obdobju od 3 do 6 mesecev, ko telo začenja kazati dobre spremembe, kot je boljša prebava in globlji spanec. Traja sicer veliko dlje, da se tudi globlje prenovite in ponovno zgradite svoj sistem. Kakorkoli, učinek povrnitve vaše energije, uživanje v trenutkih s svojimi otroki in družino, boljši rezultati na delovnem mestu ali pa preprosto najdena pot do notranjega miru, vse to naredi celoten proces vreden truda.

prevod: Tanja Topić

 

Health is a care of the person, not the disease

Jožica, 53, always felt tired and had been putting on weight steadily since her early 40s. When she first came to see me two months ago, her doctor had told her that her blood sugar levels were too high. Jožica was now about to follow in the footsteps of her mother and commence a lifetime of medication. She was overweight. She had a long commute to work every day, leaving little time for exercise. Her job is stressful and she has 2 children to take care at home. She arrives early and leaves late. She has a lot of issues and low immunity, Jožica knows she is doing all the wrong things. Her tiredness means she often reaches for a sugar fix or chocolate bar to push her along in the afternoon. But she is too busy to stop. She needs to drink 3 coffee per day to keep her going. When Jackie does stop for a moment to reflect, and for a few days makes good lifestyle choices such as eating regular, freshly prepared meals and taking a little exercise, she feels so much better, but she can’t seem to sustain it.

Sounds familiar? It is sad and worrying that case like Jožica is very common. What worse is that beside from diabetes, the list could extend also to menopause symptoms, burnout, hypertension, mood issues and so on.

My treatment for cases like this always start with expectation management. Many people come to TCM only because they want to “do something”. They know that something is not good and they are so eager to turns things right again. This is a dangerous idea. Remember, no one can find a way out unless they know clearly where they are. Worse still, many health information nowadays are indeed health noise. While many people want to find ways to gaze through their difficult condition, they have the wrong map on hands.

How TCM can lead you the right way to health? First of all, TCM is not magical cure. We have much to offer for various conditions but it does not work like pulling a rabbit out of a hat. Chronic diseases are multifactorial by nature, so an approach that focuses only on the endpoint pathology, whether is it a lowered blood pressure, blood sugar or regain energy, is doomed for failure. One of the great strengths of Chinese medicine is its apparent ability to stabilize the disease processes by promoting the general health of the individual. We are all different. We all respond differently to our environment and our patterns of disharmony are unique. The precise herbs, diet, exercise and acupuncture regime that will help a person’s condition will be different to that which will help another person. You should always look for a well-trained Chinese medicine practitioner for proper diagnosis and advice.

The good news is, usually for case like Jožica, with a period of three to six months, their body slowly shows good changes like better digestion and deeper sleeps. It takes much longer time to deeply renovate and rebuild your system. However, the effect of bringing your life back, enjoying time with your kids and family, taking you to a higher level at work or simply finding a way of inner peace will make the whole process worth it.

162 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page