top of page
 • Aku Energija

Koristi rabe bele potonike (Bai Shao)

Updated: Oct 25, 2021Bela potonika, ki je znana tudi pod imenom Bai Shao, je široko rabljena v kitajski medicini. Niso zgolj lepe cvetlice s čudovitim vonjem, ampak v kitajski medicini je korenika bele potonike zelo visoko cenjena zaradi svojega širokega spektra koristi. Bela potonika spada k imenu Paeonia lactiflora Pall., trajnica iz družine Ranunculaceae. Korenika se klinično predpisuje v sušeni, ocvrti ali z alkoholom obdelani obliki. Po naravi je korenika bele potonike blago mrzla, po okusu grenka in kisla, terapevtski učinki pa se manifestirajo z delovanjem na jetrni in želodčni meridian. Namreč obogati telesno tekočino, nežno ohladi kri in nahrani jetrni in želodčni sistem. Glede na njeno vsestransko naravo se pojavlja v številnih kitajskih zeliščnih formulah. Kombiniranje takšnega učinkovitega zelišča z drugimi, kot sta Dang Gui in sladki koren, lahko ponudi spekter različnih koristi.


Ključni učinki bele potonike

 • Krvni tonik: to pomeni, da pomiri krvno energijo, kar se uporablja pri obravnavi artritisa, revmatoidnega artritisa, slabokrvnosti, utrujenosti, putike, vnetja, alergijskega odziva, kronične vročine in nespecifičnih nevropatskih bolečin zaradi preveč segretega jetrnega sistema ali preveč aktivne krvne energije. Potonika pomaga pri zmanjšanju vnetja in kaže lastnosti antispazmodika, prav tako pa se je izkazala kot koristna pri lajšanju nevropatskih bolečin. Prav tako je rabljena kot topična oblika zdravljenja hemoroidov.

 • Prebavne in črevesne težave: Potonika lahko neguje želodčni sistem. V tradicionalnem sistemu se jo smatra za koristno pri odpravljanju zaprtosti in blaženju razdražljivega črevesja, ki ga je sprožilo vnetje.

 • Nevropatska bolečina in glavoboli: za potoniko se smatra, da pomaga pri lajšanju nevropatske bolečine in migrenskih glavobolov, ki so se pojavili zaradi šibke jetrne jin energije.

 • Stres: Stres je najbolj soroden jetrnemu sistemu. Ko je oseba pod stresom, je aktivirana jetrna ognjena energija. Preveč aktivirana jetra lahko hitro dosežejo izgorelost. Potonika pa je adaptogeno zelišče. Adaptogeni pomagajo telesu pri boju proti učinkom stresa in mu omogočajo normalno delovanje med travmatičnim obdobjem. Pomaga pri ohranjanju ravnovesja v živčnem sistemu, ko ste pod stresom.

 • Suhe ali rdeče oči: potonika vzdržuje zdrav vid zmanjšuje pogostost pojava suhih oči, očesnega pritiska ali rdečih oči, saj so glede na TKM teorijo oči vhod v jetrni sistem.

 • Reproduktivni sistem: potonika vzdržuje zdrav reproduktivni sistem s krepljenjem krvi in pomiri jetrni sistem, ki je bil preaktiven zaradi stresa, kar izboljšuje cirkulacijo. To je pomembno za reševanje številnih težav reproduktivnega sistema, kot so PCOS, plodnost, menopavza, endometrioza in dismenoreja (boleča menstruacija).

Kako bela potonika deluje, da sproži takšne koristne učinke? Vsebuje učinkovino, ki se imenuje paeoniflorin, za katero so klinične izkušnje in raziskave pokazale, da v kombinaciji z drugimi zelišči (večinoma sladkim korenom) znižuje raven testosterona. Ti dve učinkoviti zelišči spodbujata testosteron, ki je nastal v jajčnikih, v konverzijo v estrogen. Znižanje testosterona okrepi ovulacijo, kar nudi nadaljnje koristne učinke na plodnost.

Omenili smo že, da potonika vsebuje paeoniflorin. Začetne raziskave predlagajo, da apliciranje specifičnega kozmetičnega proizvoda, ki vsebuje 0,5% paeoniflorina, v obdobju 8 tednov lahko zmanjša intenzivnost obraznih gub.

Mišični krči. Začetne raziskave so predlagale, da uživanje specifične kombinacije potonike in sladkega korena lahko olajša mišične krče pri ljudeh z jetrno cirozo in pri ljudeh, ki so deležni hemodialize.

Revmatoidni artritis (RA). Zgodnje raziskave predlagajo, da uživanje proizvoda, ki vsebuje potoniko skupaj z učinkovino metotreksat, v obdobju 3 mesecev lahko zmanjša testne markerje zatekanja pri ljudeh z RA bolj, kot če bi uživali zgolj meotreksat. Kljub temu se za uživanje tega proizvoda s potoniko in metotreksatom ni pokazalo, da bi bilo učinkovitejše pri lajšanju simptomov RA, kot če bi uživali samo metotreksat. Neželeni učinki, stranski učinki in opozorila Klinične demonstracije so pokazale, da je poparek korenike bele potonike znotraj predpisanega odmerka varen, četudi je poparjen visok odmerek (manj kot 30g) ali uživan preko daljšega obdobja, je za posameznika zelo malo verjetno, da bi doživel neželene učinke. Nosečnice naj bi uporabljale koreniko bele potonike pod strokovnim nadzorom. Zaradi svojih lastnosti hlajenja in negovanja vode bi ljudje s šibko prebavno močjo lahko doživeli blažjo vznemirjenost v želodcu ali blago diarejo po zaužitju; vendar se to težavo lahko odpravi s prilagoditvijo odmerka in kombiniranjem zelišč, kar izvede kvalificiran zeliščar.


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


 

Benefits Of White Peony (Bai Shao)

White Peony, popularly known as Bai Shao is a widely used herb in Chinese Medicine. White Peonies are not just beautiful flowers with a lovely smell, the root of peony in Chinese Medicine is regarded very highly thanks to its range of benefits. White peony root belongs to the root of Paeonia lactiflora Pall., a perennial herbal plant of the Ranunculaceae family. The root is prescribed in dried, fried or alcohol processed form clinically. White peony root is mild cold in nature, bitter and sour in flavour, and mainly manifests its therapeutic actions in the Liver and Stomach meridians. White peony root enriches fluid, gently cools the blood and nourishes Liver and Stomach systems. Given its versatile nature white peony (Bai Shao) features in many Chinese Herbal formulas. Combining this potent herb with others such as Dang Gui and Liquorice can offer a range of different benefits. Key Benefits Of White Peony

 • Blood Tonic: A blood tonic means that it cools down the Blood energy which is used for rheumatism, arthritis, rheumatoid arthritis, anaemia, fatigue, gout, inflammation, allergic reactions, chronic fever, and unspecific nerve pain due to an overheated Liver system or overheated Blood energy. Paeonia helps to decrease inflammation and shows antispasmodic properties and has shown to be soothing nerve pain. It is also used as a topical treatment for haemorrhoids.

 • Digestive and Intestinal Issues: Paeonia can nourish the Stomach system. It is regarded in traditional systems as being useful for constipation and irritable bowel caused by inflammation.

 • Nerve Pain and Headaches: Paeonia is thought to help nerve pain and migraine headaches caused by weak Liver Yin energy.

 • Stress: Stress is the most related to the Liver system. When a person is under stress, the Liver Fire energy is activated. An overstimulated Liver could easily burnout. Paeonia is an adaptogenic herb. Adaptogens help the body combat the effects of stress and enable the body to function normally during traumatic periods. Paeonia helps maintain the balance of the nerves when you’re under stress.

 • Dry or red eyes: Paeonia supports healthy vision by reducing the incidence of dry eyes, pressure in the eye or redness of the eye because the eyes are the opening of the Liver system according to TCM theory.

 • Reproductive System: Paeonia supports a healthy reproductive system by tonifying the Blood and clam the Liver system therefore improves circulations. It is important for various form of reproductive system issues like PCOS, fertility, menopause, endometriosis and dysmenorrhea (painful menstruation).

How Does White Peony Work To Offer These Benefits?

 • White peony contains a compound called paeoniflorin, clinic experience and research has shown that white peony in combination with other herbs (mainly liquorice) reduces testosterone levels. These two potent herbs promote Testosterone produced by the ovaries to convert to Estrogen. The lowering testosterone boosts ovulation offering further fertility benefits.

 • Peony contains a chemical called paeoniflorin. Early research suggests that applying a specific cosmetic product containing 0.5% paeoniflorin for 8 weeks might reduce facial wrinkles.

 • Muscle cramps. Early research suggests that taking a specific combination of peony and liquorice might ease muscle cramps in people with liver cirrhosis and in people undergoing hemodialysis.

 • Rheumatoid arthritis (RA). Early research suggests that taking a product containing peony along with the drug methotrexate for 3 months might reduce test markers of swelling in people with RA better than taking methotrexate alone. However, taking this peony product with methotrexate does not appear to improve symptoms of RA better than methotrexate alone.

Adverse Effect, Side Effects and Cautions Clinical demonstrations show that white peony root decocted within the suggested dose is safe, even if it is decocted in high dose (below 30g) and consumed for a long period, individuals are unlikely to have adverse reactions. Pregnant women should use white peony root under straight monitoring. Due to its cool and water nourishing properties, people with weak digestive power could have slight Stomach upset or mild diarrhoea after taking white peony root but it could be easily managed with a proper adjustment dosage and combination of herbs by a qualified herbalist.

339 views

Comments


bottom of page