top of page
 • Aku Energija

Post-COVID simptomi - premagajte jih s TKM in akupunkturo

Updated: Nov 3, 2021

Že vse od oktobra Slovenija trpi za posledicami drugega vala izbruha COVID-19. Vse od takrat je k nam prišlo že več pacientov, ki trpijo za posledicami, težavami po ozdravljenju za COVID. Sicer je še prezgodaj, da bi lahko sama zbrala dovolj primerov in jih podala v poročilu. Sem pa našla zelo zanimiv članek indijskega zdravnika (direktor oddelka za akupunkturo v bolnišnici v Delhiju (Sir Ganga Ram Hospital)), ki je delil svojo izkušnjo s primeri pacientov, ki so preboleli COVID-19.

Potem ko pacienti okrevajo za COVID-19, se pojavijo številne težave. Najobičajnejše, ki vztrajajo tudi po dveh tednih od prvega negativnega testa, so:

 1. kašelj z bolečim grlom

 2. utrujenost

 3. post-COVID-19 bolezni pljuč

 4. tesnoba, depresija, nespečnost

 5. kognitivne motnje, ki so podobne zmerni travmatični možganski poškodbi

 6. prebavne težave, kot so napihnjenost, razdražljivo črevesje, slabost in bruhanje, bolečina v trebuhu

Težava z vztrajnim kašljem po okrevanju za COVID-19 je pogosta. Odkrili so, da je akupunktura 90% učinkovita pri takšnih primerih in brez stranskih učinkov. Običajno bodo pacienti tipično poročali o suhem kašlju, razdraženosti grla in pičla količina bele sluzi. V akupunkturni skupini so bili pacienti deležni terapije na točkah Lu.10, Lu.1, Lu.5, Lu.6, Lu.7, ST.25, ST.36 in T.40. Skupno so bili deležni 10 terapij, kjer je vsaka trajala 30 minut. V skupini z zdravili so pacientom trikrat dnevno predpisali kapsule Metoksifenamina, ki naj bi jih jemali 10 dni. Uspešnost je bila 70%.

Zaradi pomanjkanja qi energije se pri pacientih pojavi tudi utrujenost, saj je os hipotalamus-hipofiza premalo aktivna. V obdobju dveh tednov so vsak teden po pet dni bili deležni akupunkture na izbranih točkah, in sicer P.6, ST.36, SP.6, Liv.3, Ren.4, Du.20, Ub.23. 80% pacientov je pokazalo izboljšanje v simptomih utrujenosti.

Po diagnozi pljučne bolezni zaradi COVID-19 je lahko slednja učinkovito obravnavana z akupunkturo in moksanjem. Princip zdravljenja zajema spodbujanje, regulacijo in stimulacijo telesne samoregulacijske funkcije. Večina teh pacientov ima simptome, ki so podobni COPD zaradi škode na pljučnem parenhimu, ki jo povzroči pneumonitis.

Tesnoba, depresija in nespečnost so tudi skupne takšnim pacientom. Učinkovito jih lahko obravnavamo s stimuliranjem določenih akupresurnih točk, ki sproščajo melatonin in hormon sreče, serotonin. Veliko pacientov, ki je okrevalo za boleznijo COVID-19, je poročalo o trajajočem učinku na miselnost - kot so težave s spominom in nesposobnost daljše osredotočenosti. To povzroči telesni odziv na okužbo, kar vodi do pojava lepljivosti, gostosti v krvi. To je predvsem vidno pri pacientih, ki so bili na intenzivni negi.

Zgodnje študije tega problema so pokazale, da je akupunktura na točkah LI.4, Li.11 DU.20, ST.36, ST.40, GB.34 shishencong, P.6, H.7, Du.16, Liv.3 izboljšala kognitivne sposobnosti. Terapije so trajale v obdobju štirih tednov, kjer so bile terapije petkrat tedensko in vsaka je trajala 30 minut. Simptomi post-COVID-19 prebavnih težav, kot so slabost, bruhanje, izgubo apetita, napihnjenost, trebušne bolečine in razdražljivo črevesje, vztrajajo dalj časa. Pacienti so bili deležni akupunkture trikrat tedensko v obdobju štirih tednov.

Glavni vzrok za pojav teh simptomov je učinek COVID-19 na vranico, želodec in jetra. Akupunktura spodbuja trebušno peristaltiko pri pacientih s šibko prebavno premičnostjo in zavira peristaltiko pri pacientih z akutno začetno prebavno premičnostjo. Skoraj 70-80% pacientov je pokazalo olajšanje simptomov z akupunkturo, ki je varno in učinkovito zdravljenje brez kakršnih stranskih učinkov.


vir: https://www.newindianexpress.com/magazine/2020/aug/02/acupuncture-effective-in-covid-19-recovery----2177001.html


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet

 

TCM and acupuncture for post COVID managment


Slovenia has been suffering from a severe second wave of COVID-19 outbreak since October. Since then, more and more patients have come to me for post COVID problems. It is too soon for me to collect enough cases for a report, so I did some research and found a very interesting article from an Indian doctor (Head of the Department of Acupuncture, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi) who shared his experience in dealing with post-COVID illness. As patients recover from Covid-19, there are multiple issues they suffer. The commonest ones persisting even after two weeks of testing negative are:

 1. cough with a sore throat

 2. fatigue

 3. post-Covid-19 lung disease

 4. anxiety, depression, insomnia

 5. cognitive issues similar to moderate traumatic brain injury

 6. digestive problems like bloating, irritable bowel, nausea and vomiting, abdominal pain


The problem of persistent cough after recovering from a Covid-19 attack is common. Acupuncture is found to be 90 percent effective in such cases without side effects. Patients will typically complain of dry cough, throat irritation and scanty white phlegm. In the acupuncture group, patients were needled at Lu.10, Lu.1, Lu.5, Lu.6, Lu.7, ST.25, ST.36 and T.40. The total treatment sessions were 10 and each session was 30-minute long.


In the medication group, patients were given Methoxyphenamine capsules thrice a day for 10 days and the success rate was 70%. Patients develop fatigue following Covid-19 illness due to the depletion of their Qi because of hypoactivity of the Hypothalamic-pituitary axis. Acupuncture was given at selected acupoints P.6, ST.36, SP.6, Liv.3, Ren.4, Du.20, Ub.23 for five days in a week for two weeks, and 80% of patients showed improvement in fatigue levels. After getting Covid-19, lung disease can be effectively tackled using acupuncture and moxibustion. The principle is to promote, regulate, and stimulate the body’s self-regulating function. Most of these patients have symptoms similar to COPD due to damage to lung parenchyma caused by pneumonitis.


Anxiety, depression, and insomnia are common in such patients and these can be effectively tackled by stimulating specific acupoints that release melatonin and the happy hormone, serotonin.


Many patients who have recovered from Covid-19 illness complain of a lingering cognitive impact—problems with their memory and inability to stay focussed. This is caused due to the body’s response to infection which leads to blood becoming extremely sticky. This is particularly seen in patients who stayed in the ICU.


Early studies on this problem have shown that acupuncture given at points LI.4, Li.11 DU.20, ST.36, ST.40, GB.34 shishencong, P.6, H.7, Du.16, Liv.3, improved cognitive ability. Treatment was given over four weeks, five days a week, for a 30-minute session. Post Covid-19, digestive symptoms such as nausea and vomiting, loss of appetite, bloating, abdominal pain and irritable bowel persist. Patients were given acupuncture thrice a week for four weeks. The major cause of these symptoms is the impact on the spleen, stomach, and the liver. Acupuncture promotes gastric peristalsis in subjects with low-intensity gastric motility and suppresses peristalsis in those with acute initial motility. Almost 70-80% patients showed improvement in their symptoms with acupuncture, which is a safe, efficacious treatment without any side effects.

462 views

Comments


bottom of page