top of page
  • Writer's pictureAku Energija

TKM zdravljenje hladnih rok in stopal

Updated: Jan 1, 2023

Nekatere ljudi ves čas zebe, čeprav so drugi v redu. Lahko imajo mrzle dlani, stopala ali oboje. Včasih lahko mraz odpravimo z dodatnim slojem plašča ali odeje. V nekaterih primerih pa dlani ali stopala ostanejo hladni tudi v poletnih mesecih. Po teoriji tradicionalne kitajske medicine vztrajno mrzle okončine, tj. mrzle dlani in stopala, običajno kažejo na notranje neravnovesje, zastoj krvi ali pomanjkanje Qi-ja.

Isti simptomi, različni vzroki

Zdravstvene težave, kot so Raynaudov sindrom, hipotiroidizem, pomanjkanje B-12 in anemija, povzročajo slabo prekrvavitev okončin ter hladne dlani in stopala. Enako velja za TKM. Čeprav je simptom podoben, sta lahko vzrok in zdravljenje različna. Uporaba neprimerne metode ni le nekoristna, temveč lahko celo poslabša stanje.

Pogosta TKM neravnovesja in njihovi temeljni vzroki:

  1. Pomanjkanje janga Yang predstavlja aktivacijo in toploto telesa; pomanjkanje pomeni, da je raven nižja od optimalne. Energija jang je kot energija ognja, ki ogreje in osvetli telo. Ko smo energijsko polni, se počutimo povzdignjeno, motivirano in toplo. V nasprotnem primeru smo površni, počasni in hladni. Pogost vzrok za pomanjkanje energije jang je pretirano izpostavljanje ali pretirano uživanje mrzlega. Na primer, če se premalo oblečemo za hladno ali vetrovno vreme ali uživamo preveč surove zelenjave ter preveč hladne hrane/pijače.

  2. Stagnacija krvi Kri v naša tkiva prenaša hranila in goriva, ki jih nato zamenja za odpadne snovi ter jih odnese. Zaradi različnih razlogov imamo lahko premalo hranilnih snovi, preveč odpadkov ali šibko cirkulacijo, zaradi česar kri ne doseže določenega dela telesa. Ker so okončine najbolj oddaljene od srca, so pogosto prvi znak vsesplošne težave.

  3. Pomanjkanje Qi-ja Qi je oblika življenjske energije, ki vzdržuje naš krvni obtok. Brez energije Qi nam primanjkuje goriva, da bi pridelali ogenj, krvi pa primanjkuje moči za črpanje. Dva glavna vira energije Qi sta naše dihanje in uživanje hrane. Pomanjkanje Qi-ja je lahko posledica prevelike ali premajhne telesne vadbe, neustrezne ali nezadostne prehrane. [Preberite si o pomanjkanju Qi energije: kaj to je in kako jo obvladati] [Preberite si o Jing, Qi in Shen: trije zakladi v tradicionalni kitajski medicini]

  4. Kronične bolezni, poškodbe, prirojena ali okoljska tveganja Življenje v hladnem, vetrovnem ali vlažnem okolju zagotovo odvzame več toplote iz našega telesa. Na splošno ženske pogosteje trpijo zaradi preobčutljivosti na mraz kot moški. Včasih je to stanje prirojeno, posledica travm ali kroničnih bolezni.

Recepti za ogrevanje mrzlih dlani in stopal?

Če je torej težava v mrazu, se moramo samo ogreti? Da in ne. Povsem običajno je, da si kot zdravilo za hladno vreme privoščimo zeliščni čaj ali zimske začimbe. Vendar ne pozabite, da so hladne okončine le površinski simptom. Temeljni vzroki se razlikujejo od osebe do osebe. Na primer, topla skodelica čaja je prijetna, vendar če pijete zeleni čaj, ki je po naravi hladen, lahko še dodatno poškoduje vašo energijo jang (želodčni ogenj). Ali če uporabljate začimbe vroče narave, kot so cimet, klinčki, muškatni orešček, lahko tvegate, da boste segreli napačen sistem ali razdražili toksine skladiščenja toplote. Če nekdo na primer uživa preveč surove hrane in ima hladen želodec, uživanje cimeta za ogrevanje ledvičnega sistema ni najprimernejše. Lahko namreč še bolj izgori energijo jin v ledvicah in s tem vpliva na regeneracijo krvi. V drugem primeru, če so mrzle okončine posledica toksinov, ki odlagajo toploto in blokirajo meridiane, to pomeni, da je toplotna energija izpodrinjena. Preveč toplote je na napačnem mestu (predstavljajte si, da gori električna postaja, ki prekine normalno oskrbo z električno energijo), potem bo v takem primeru dodajanje več ognjenih začimb stanje le še poslabšalo. [Preberi še: Hrano je potrebno skuhati]

Tukaj je seznam varne in koristne samooskrbe hladnih okončin

TKM zdravljenje hladnih rok in stopal

Kot omenjeno zgoraj, vzroki za mrzle okončine so zelo različni. Zato zdravnik TKM pripravi individualni načrt in zagotovil ustrezno zdravljenje, kot so kitajska zeliščna zdravila, akupunktura, moxibustija, strganje, aerobna vadba, kopel za noge in prilagoditev prehrane.

 

TCM Treatment For Cold Hand And Feet

Some people feel cold all the time even when other people are fine. They might have cold hands, cold feet or both. Sometimes the coldness can be resolved by an extra layer of coat or blanket. But in some case, the hand or feet remains cold even during the Summer months. According to the Traditionally Chinese Medicine theory, persistently cold extremities,i.e. the cold hands and feet, usually indicate an internal imbalance, stagnation of Blood or Qi deficiency.

Same symptoms, Different causes

Health concerns like Raynaud's syndrome, hypothyroidism, B-12 deficiency, and anemi, all risks poor circulation to the extremities and result in cold hands and feet. The same goes for TCM. While the symptom is similar, the cause and management could be different. Using the inappropriate method is not only useless, but could even make the situation worse.

Here are the common TCM imbalance the their corresponding root causes:

  1. Yang deficiency Yang represents the activation and warmth of the body; deficiency means it is less than optimal level. Yang energy is like the Fire energy that warms and lights up or body. When we are energies, we feel uplifted, motivated and warm. Otherwise, we are sloppy, sluggish and cold. Common cause of Yang deficiency is by over exposed or over consuming coldness. For example, under dressing for cold or windy weather, or eating too much raw vegetables, too much cold food/drinks.

  2. Stagnation of Blood Blood carries the nutrients and fuels to our tissues then exchange for waste and carry them away. For different reasons, we might have too little nutrients, too much waste or weak circulation power making the blood not reaching certain part of the body. Since the extremities are the furtherest away from the heart, they are often the first sign of the overall problem.

  3. Qi deficiency Qi is a form of vital energy that keeps our circulation up and going on. Without the Qi energy, we lack the fuel to burn in to Fire and the Blood lacks power to be pumped. The two main source of Qi energy is our breathing and food intake. Qi deficiency could result from too much or too little exercise, inappropriate or insufficient diet. [Read more about Qi deficiency: what is it and how do you manage it] [Read more about Jing, Qi & Shen: The Three Treasures in Traditional Chinese Medicine]

  4. Chronic illness, Injuries, Congenital or Environmental risks Living in cold, windy or dump enviroments would defiintely take up more heat from our body. In general, women are more likely to suffer from cold intolerance than men. Sometimes, the condition is congential or caused by traumas or chronic illness.

Warming recipes for the Cold Hand And Feet?

So if the problem is coldness, we should just warm it up? Yes and no. It is quite common to have herbal tea or winter spices as a cold weather remedy. But do mind that cold extremities are only the superficial symptom. The root causes varies from person to person. For example, a warm cup of tea is nice but if you are drinking green tea, which is cool in nature, it might damage your Yang energy (Stomach Fire) further. Or if you are using the hot nature spices like cinnamon, cloves, nutmeg, you could risk heating the wrong system or aggravate the dump-heat toxins. For example, someone eats too much raw food and has a cold Stomach, eating cinnamon to warm the Kidney system is not the most suitable. It migh even further burns out the Kidney Yin energy thus affecting the Blood regeneration. In another case, if the cold extremeties are caused by dump-heat toxins blocking the meridians, it means the heat energy is displaced. There are too much heat in the wrong place (imagine an electrical sub-station is on fire cutting off the normal electricity supply) then in such case, putting more Fire spices will only make the situation worse. [Read more: Cook your food]

Here Are A List Of Safe And Useful Self-Management For Cold Extremities

TCM Treatment For Cold Hand And Feet

As mentioned above, the cause of cold extremities is very diverse. Therefore, the TCM practitioner will make individualized plan and provide the corresponding treatmeats like chinese herbal medicine, acupuncture, moxibustion, scraping, aerobic exercise, foot bath, and diet adjustments.


265 views

Kommentare


bottom of page