S TKM pomahajte v slovo zamrznjeni rami

Updated: Dec 26, 2019


Že preprost gib z dvignjeno roko je lahko boleč in težaven za paciente, ki trpijo za zamrznjeno ramo. Omejeno gibanje rok lahko prav tako povzroči ogromno neugodnosti za posameznikov vsakdan, kot je oblačenje ali umivanje zob.

Zamrznjena rama je pogosto uporabljen termin za adhezivni kapsulitis, ki poimenuje odebelitev in kontrakturo ramenske kapsule, vezivnega tkiva okoli kostne strukture ramenskega sklepa. Zamrznjena rama je običajno boleča, vendar sta togost in omejitev gibanja primarni značilnosti, ki sta posledica kontrakture kapsule in sta pogosto primerjani z občutkom imobilizacije ob ‘zamrznitvi’ in občutkom sprostitve ob ‘odtajanju’. Motnja se običajno pojavi pri ljudeh, starejših od 40 let, predvsem pri ženskah; določene bolezni zvišajo pogostost pojava zamrznjene rame, predvsem diabetes in bolezni ščit