top of page
  • Writer's pictureAku Energija

Ventuze: kaj so in kakšni so učinki?

Updated: Jan 9, 2023

Ste kdaj na plaži že videli kakšne športnike, zvezdnike ali znance, ki so na hrbtu imeli popolne rdeče ali temno vijolične kroge, ter se vprašali, ‘Kaj se jim je zgodilo?’ Eden izmed mojih pacientov mi je pripovedoval o svoji prigodi: točno takšne kroge je (po terapiji z ventuzami) pokazal svojemu vnuku, fant pa se je prestrašil in mislil, da je poškodovan. Nato mu je ded razložil: ‘’Ne skrbi, to je samo zaradi mojih terapij z ventuzami za bolečine v hrbtu, ki mi res pomagajo.’’

Kaj je terapija z ventuzami?

Ventuze so rabljene skupaj z akupunkturo in zeliščno prakso kot ena izmed tehnik holističnega zdravljenja. Tehnika vključuje majhne steklene lončke ali bambusove kozarčke kot sukcijsko orodje, ki na površini kože povzročajo sukcijo. Proces ustvarjanja delnega vakuuma povleče kožo navzgor, kar stimulira krvni pretok v spodaj ležeči muskulaturi. Prekinja stagnacijo krvi in odmašuje žile tako, da navzgor proti površju vleče kri, ki maši in zaustavlja pretok, energijo ali vlago. Pri tehniki suhih ventuz terapevt samo položi sukcijske kozarčke na kožo. Pri mokrih ventuzah pa izvajalec naredi na koži najprej majhen rez in nato nanje položi sukcijske kozarčke, da ven povlečejo manjše količine krvi.

Kaj so ti krogi?

Ventuze tipično za sabo pustijo znake, ki po barvi segajo vse od svetle rožnate do temno vijolične, kar je odvisno od, kot temu pravimo mi, ‘’krvne stagnacije’’, ki se odvija v našem pacientu. Krvna stagnacija je običajen vir bolečine, ki se lahko pojavi kjerkoli v telesu. Ko kri ni primerno pretočna, se nabira in brez naravnega gibanja ne more hraniti mišic in sklepov, kar se lahko odraža v bolečini. Ventuze pomagajo pri ponovni vzpostavitvi prostega gibanja krvi in sproščanju zategnjenosti, kar vašemu telesu omogoča, da se samo pozdravi.

Kakšen je pravzaprav namen ventuz?

Ventuze se lahko uporablja tudi na druge načine in na različnih delih telesa. Lahko se jih pusti na določenem mestu za zdravljenje izoliranih mišičnih skupin ali pa se jih uporabi skupaj z masažnim oljem ali losjoni in se jih premika po večji površini, kot je npr. hrbet. To je tehnika ‘drsečih lončkov.’

Poleg tega so za lajšanje mišičnih bolečin in zategnjenosti ventuze lahko uporabljene pri interni medicini za prebavne ali ginekološke motnje ali probleme pljuč ter kože. Iz telesa pomagajo odplakniti toksine. Po terapiji z ventuzami popijte veliko vode. [Preberi še: Koliko vode naj bi popili? Razumevanje vodne energije s TKM]

Ventuze se prav tako uporabljajo za:

Ali obstajajo tveganja pri tehniki ventuz?

Večina strokovnjakov se strinja, da so ventuze varne. Dokler osebe, ki je zdravljena, ne motijo krožna obarvanja (ki zbledijo po nekaj dnevih ali tednih), so stranski učinki omejeni zgolj na ščipanje, ki se ga občuti med sukcijo kože. Sicer je precej neobičajno, da bi ventuze povzročale kakršnekoli težave (zelo redko se je poročalo o kakršnikoli kožni okužbi).

 

Cupping: What Is It And What Does It Do?

Have you ever seen some athletes or celebrities or just some acquaintance on the beach with perfect red or dark purple circles on their back and wonder "what happened to them?" One of my patients told me that when he showed these marks to his grandson, the boy thought that he was injured. And then my patient explained to his grandson and said, “don’t worry, it is just cupping therapy for my back pain and it helps”.

What Is Cupping Therapy?

Cupping therapy has been used alongside acupuncture and herbal practice as a technique as part of holistic treatment. It's application involves the use of small glass cups or bamboo jars as suction devices which apply suction to the surface of the body. The action of creating a partial vacuum draws up the skin, stimulating blood circulation in the underlying musculature. It breaks up stagnation and congestion by drawing congested blood, energy or other humors to the surface. In dry cupping, the therapist will simply place the suction cups on the skin. In wet cupping, the practitioner will make a small incision on the skin and then apply the suction cup to draw out small amounts of blood.

What are those circles?

Cupping typically leaves a mark varying in color from light pink to dark purple which depends on the amount of what we call "blood stagnation" that is occurring in our patient.Blood stagnation is a common source of pain which can occur anywhere in the body. When the blood isn't flowing properly it collects, and without natural movement it can't nourish the muscles and joints which can result in pain. Cupping helps to restore the free movement of blood and helps to soften tension, allowing your body to heal itself.

What is cupping supposed to do?

Cups can also be used in different ways and on different parts of the body. They can be left stationary to treat isolated muscle groups or they can be used with massage oil or lotion, and moved over a larger surface such as the back. This technique of "sliding cups”.

In addition to relieving muscle pain and tension, cupping can be used for internal medicine for digestive or gynecological disorders or problems of the lungs and skin. It helps to flush out toxins from the body, so if you have had cupping therapy done, make sure to drink plenty of water afterwards. [Read more: How much water should I drink? Understanding Water energy with TCM]

Cupping has also been used for

Are there risks involved with cupping?

Most experts agree that cupping is safe. As long as those treated don’t mind the circular discolorations (which fade over a number of days or weeks), side effects tend to be limited to the pinch experienced during skin suction. It’s quite unusual that cupping causes any serious problems (though, rarely, skin infections have been reported).

Comments


bottom of page