top of page
  • Aku Energija

Smuti - morda ne tako zdrav, kot si mislite

Updated: Dec 26, 2022

Smutiji imajo ugled zdravega napitka. So osvežilno hladni, so v zabavnih in sadnih okusih. Postali so celo tako popularni, da jih najdemo tudi v restavracijah s hitro hrano in trgovinah z živili - celo v kavarnah. Vendar so strokovnjaki mnenja, da smutiji niso vedno tako zdravi, kot bi morda pričakovali, saj kot dejavnika tveganja navajajo zobno gnilobo in visoko vsebnost sladkorja.

Vsebnost sladkorja v smutijih je lahko visoka

Če sadje zmiksate skupaj, se sladkorji iz celičnih sten sprostijo in postanejo ‘prosti sladkorji’. Ti prosti sladkorji vsebujejo tudi katerikoli dodan sladkor (vključno z medom in javorjevim sirupom) in so oblika sladkorja, ki bi se ji morali izogniti z namenom zaščite zob, hkrati pa tudi znižanja vnosa energije, kar pomaga pri ohranjanju zdrave telesne teže. Četudi smutiju dodate zelenjavo, kot npr. špinačo ali zeleno, bi še vedno zelo verjetno imel visoko vsebnost sladkorjev.

Pazite na velikost porcije

Glede na nacionalni vodič zdravega prehranjevanja iz VB je ena porcija smutija (ali soka) SAMO 150ml. To je enako majhni pločevinki kokakole in manj kot polovica standardne velikosti pločevinke pijače z mehurčki. To je manjše kot majhna steklenička smutija, ki jo lahko kupite in zagotovo veliko manjša kot ta, ki jo bi kupili v kavarni.

TKM pogled na smutije

Po kitajski medicini sta vranica in želodec glavna sistema prebave. Pod nadzorom imata prenos in preoblikovanje vsega, kar pojemo in popijemo, v energijo in kri. Vranični in želodčni sistem predvsem ne marata hladnih, surovih in težkih živil, ker jih je telesu toliko težje prebaviti. V vsakem od nas je ‘prebavni ogenj’, ki mora ostati prižgan, da se za gladek potek prebave v telesu zadrži dovolj toplote. Koncept je podoben konceptu komposta na našem vrtu. Višja je temperatura, lažje se spojine razgradijo.

Ko pojemo nekaj hladnega, surovega ali težjega, nam to ošibi ‘prebavni ogenj’, s tem pa morata vranica in želodec porabiti več energije zaradi kompenzacije. To se pogosto odraža v utrujenosti, napihnjenosti/prebavnih vetrovih, šibki aktivnosti črevesja, meglenem/nejasnem miselnem procesu, pomanjkanju motivacije in koncentracije itd.

Zdrav smuti glede na TKM

Če so vam smutiji res tako pri srcu, je tu nekaj nasvetov, vrednih razmisleka:

  • ne uporabljajte ledu, hkrati pa uporabite čim manj surovega sadja

  • pijte ga pri sobni temperaturi

  • prizadevajte si, da to ne bo prvo živilo, ki ga zaužijete zjutraj

  • dodajte nekaj toplote z rabo svežega ingverja [Preberite si tudi o ginsengu in njegovih koristih za zdravje]

  • izognite se mlečnim izdelkom in jih zamenjajte z mandljevim mlekom, riževim mlekom ali sojinim mlekom

  • zmanjšajte vnos/uživajte ga v zmernih količinah tekom zimskim mesecev [Preberite si še o zimskem zajtrku za hladna zimska jutra]

  • ob zaužitju smutija, ga v tistem dnevu uravnovesite z drugimi toplimi napitki in kuhanimi živili

Kaj jesti za zajtrk namesto smutija?

 

Smoothies might not be as healthy as you think

Smoothies have a reputation as a healthy drink. They’re refreshingly cool, come in fun, fruity flavors. They’re so popular that you can now find them at fast-food restaurants, grocery stores - even coffee shops. However, experts tell us smoothies aren’t always as healthy as you might expect, pointing to tooth decay and high sugar intake as risk factors.

Smoothies could be high in sugar

If you blend fruit, the natural sugars are released from within the cell walls of the fruit and become “free sugars”. Free sugars include any added sugars (including honey and maple syrup) and are the kind we should all be cutting down on to protect our teeth as well as lower our energy intake to help maintain a healthy weight. Even if they have some added vegetables like spinach or kale, they are still likely to be high in sugar.

Mind the portion

According to the UK national Eatwell Guide, a serving of smoothie (or juice) is ONLY 150ml. That’s the same as a “mini” can of cola and less than half the size of a standard can of soft drink. It’s smaller than the little smoothie bottles you can buy and almost certainly a lot smaller than one you’d buy in a café.

TCM's view on smoothie

In Chinese Medicine, the Spleen and Stomach are the major systems for digestion. It is in charge of transporting & transforming all that you eat and drink into energy and blood. The Spleen and Stomach system particularly dislikes things that are cold, raw and heavy because they are much more difficult for your body to process. There is a ‘digestive fire’ in each of us that needs to stay lit to provide the warmth necessary for digestion to work smoothly. The concept is similar to the compose in our garden. The warmer the temperature, the easier it is to break down the substances.

When we eat something cold, raw or heavy, it lessens our ‘digestive fire’ and the Spleen and Stomach have to spend extra energy to compensate. It often results in fatigue, bloating/gas, loose bowel movements, foggy/unclear thinking, lack of motivation and concentration, etc.

A TCM healthy smoothie

If you really love your smoothies so much, here are some tips to think about:

What to eat for breakfast instead of Smoothies?


567 views

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page