8 nasvetov za zdravo ščitnico

Updated: Dec 26, 2019


Naša ščitnica je odgovorna za več stvari. Regulira naš metabolizem, telesno težo drži v mejah zdravega, proizvaja energijo, ohranja naše razpoloženje uravnovešeno in poleg tega tudi pomaga pri zagotavljanju zdravega nočnega spanca in zdrave prebave. V bistvu ščitnica igra vlogo pri skoraj vsakem fiziološkem procesu. Zato se lahko ob neoptimalnem delovanju v vašem življenju ustvari prava zmešnjava, zaradi česar se počutite povožene, stresirane, nesrečne ali nezdrave.

1. Izogibajte se goitrogenom v določenih zelenjavah

Goitrogeni so kemične snovi, ki motijo telesno absorpcijo joda. Zato se izogibajte uživanju slednjih živil v surovi obliki: brokoli, zelje, cvetača, repa, arašidi, redkev, soja, špinača in kodrolistni ohrovt . Res je, da s perspektive TKM vedno opogumljamo ljudi naj redno jedo tople in kuhane obroke. To pomaga pri vzdrževanju našega prebavnega zdravja.

2. Jejte morsko zelenjavo

Morska zelenjava je dober naravni vir joda za pomoč pri delovanju ščitnice. Z vidika TKM lahko številne morske zelenjave v našem telesu pomagajo prečistiti vodno energijo. Vključevanje morske zelenjave v vaš jedilnik je lahko tako preprost kot:

  • Z dodatkom koščka alge kombu skledi fižola ali juhi med kuhanjem

  • Po solati ali še vroči hrani si potresite granule alge kelp, kot da bi uporabili sol

  • Naredite si zavitek iz alg nori (to je ovoj, s katerim se dela zavitek sušija)

3. Zmanjšajte vnos sladkega in slanega

Raziskave so pokazale, da hitri porasti inzulina uničujejo ščitnično žlezo. Hitri porasti sladkorja povzročijo, da naše nadledvične žleze izločajo preveč kortizola. Težava je v tem, da če se dnevno kortizola porabi preveč (zaradi dnevnega uživanja sladkorja), potem to zavira delovanje hipofize, kar v zameno vpliva na delovanje ščitnice.

4. Odložite mobilni telefon

Vemo že o povezavi med telefoni in možganskim rakom. Vendar ko je telefon prislonjen k ušesu, je ta mala radiacijska naprava prav tako izjemno blizu ščitnice. Dobra alternativa temu je, da si priskrbite slušalke, medtem ko govorite po telefonu.

5. Poiščite si načine, da se boste sprostili in razstrupili

Stres je eden izmed največjih škodljivcev ščitnici. Večina Slovencev je pod kroničnim stresom zaradi službe ali družine. Konstantna doza stresnih kemikalij, adrenalina in kortizola, ki ga proizvajajo vaše nadledvične žleze, tvori interakcije s ščitničnimi hormoni, kar vodi do bolezni ščitnice. Poiščite načine, da se boste razstrupili in destresirali, zato da vaše telo ne bo tako preobremenjeno s stresom. Preberite si več o globoki sprostitvi.

6. Poiščite si dobrega holističnega izvajalca, ki bo poiskal poglavitne vzroke za vaše težave s ščitnico

Vaše težave s ščitnico ne bodo izginile same od sebe, razen če zdravite poglavitne vzroke. Dober holistični izvajalec bo delal z vami tako, da bo poiskal globlje ležeče težave, ki povzročajo nadaljnje probleme in deloval v smeri do rešitve, ki bo delovala za vsakega posameznika.

7. Jejte zdrave maščobe

Maščobe so za proizvodnjo hormonov nujne. Občasno uporabite malo masla, ki je iz mleka krav, ki so bile na pašniku, malo svinjske masti, mastne ribe in tudi vse vrste semen so dober vir zdravih maščob. Kakorkoli, če ste že razvili hipertiroidizem, se morate najprej razstrupiti s pomočjo izurjenega profesionalca, šele potem lahko v svoj jedilnik vključite arašide, orehe in pršut.

8. Zavedajte se prehranskih dodatkov in kemikalij

Izogibajte se vsem oblikam procesirane hrane, umetnim sladilom, BPA, kapsulirani hrani in kemičnim dodatkom, ki motijo delovanje ščitnice. Osredotočite se raje na zdravo in neprocesirano hrano in prehrano ter si ustvarite preprosto ščitnici prijazno preoblikovanje življenjskega stila, ki lahko pomagajo tej mojstrski žlezi.

vir foto: internet

prevod: Tanja Topić

8 Healthy Tips for Thyroid

Our thyroid is responsible for a lot of things. It regulates your metabolism, keeps you at a healthy weight, makes energy, keeps your moods balanced and even, helps you get a sound night’s sleep and helps you have good digestion. In fact, your thyroid plays a part in almost every physiological process. That why, when it’s not working optimally, it can create a real mess in your life and leave you feeling run down, stressed out, unhappy and unhealthy.

1. Avoid Goitrogens from certain vegetables

Goitrogens are chemical substances that interfere with the body's iodine absorption. Hence avoid foods like broccoli, cabbage, cauliflower, turnips, peanuts, radishes, soybeans, spinach and kale in their raw form. Indeed, in the view of TCM, we always encourage people to eat warm and cooked meal in a regular time. This helps is to maintain our digestive vitality.

2. Eat Sea Vegetables

Sea vegetables are a good natural source of iodine to support the thyroid. In the view of TCM, many sea vegetables can help purify the water energy in our body. Incorporating some sea veggies into your diet can be as simple as:

  • Adding a piece of kombu to a pot of beans or soup during cooking

  • Sprinkle kelp granules over your salads or hot dishes just like you would use salt

  • Making a nori wrap (this is what’s used to wrap sushi roll)

3. Reduce sweet and sugar

Studies have shown that repeated insulin spikes tend to destroy the thyroid gland. Sugar spikes cause our adrenal glands to secrete excess cortisol. Problem is, if cortisol is overused (from eating sugar daily), it suppresses the pituitary function, which in turn affects the function of the thyroid.

4. Drop the cell phone We already know about the connection between cell phones and brain tumors. But this little radiation machine that you hold up to your ear is awfully close to your thyroid gland as well. A good alternative is to get a headset to use while speaking on the phone.

5. Find ways to De-Stress and Detox Stress is one of the worst thyroid offenders. Most Slovenians are under chronic stress from work or family. The constant supply of stress chemicals, adrenaline and cortisol, produced by your adrenal glands interferes with thyroid hormones and leads to thyroid disease. Find ways to de-stress and detox so your body isn’t as overburdened with stresses. Read more about Deep State Relaxation.

6. Find a good holistic practitioner to seek out the root causes of your thyroid issues Your thyroid problems will not go away unless the root causes are addressed. A good holistic practitioner will work with you to discover the underlying issues that are causing the problem and work towards a solution that works for you individually.

7. Eat Healthy fats Fats are essential to healthy hormone production. Occasionally, use a little bit grass-fed butter, a little pork fat, oily fish as well as all kinds of seeds are good sources of healthy fats. However, if you have already develop hyperthyroidism, you first need a detox from a trained professional before integrating peanuts, walnuts, prosciutto into your diet.

8. Aware of food additives and chemical Avoid all forms of processed food, artificial sweeteners, BPA encapsulated food and chemical additives which interfere with thyroid function. Focus on whole foods and nutrition, and make simple thyroid friendly lifestyle modifications which can help this 'mastergland'.

#SamopomočSelfhelp #BolezniščitniceThyroiddiseases

408 views
Informacije
Storitve

064 259 185 | info@akupunkturatkm.com 
PE Novo mesto: Ulica talcev 9, 8000 Novo mesto
PE Ljubljana: Tacenska cesta 135a, 1000 Ljubljana

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© 2017 by HKG izobraževanje in svetovanje, Ka Pik Cheng, s.p.