top of page
 • Writer's pictureAku Energija

Zelišča in prehrana za zdravljenje IBS in prebavnega sistema

Updated: Nov 23, 2023

Sindrom razdražljivega črevesja se zelo dobro odziva na zdravljenje s kitajsko medicino zaradi njenega edinstvenega pogleda na naše telo. Vendar pa kar zadeva zdravljenje IBS, ni univerzalnega pristopa, ki bi ustrezal vsem. Sindrom razdražljivega črevesja je kompleksna disharmonija. Bistveno je, da zdravnik uporabi ustrezne metode ocenjevanja bolnika (diagnostika jezika, pulza, pogovor, poslušanje, palpacija), da lahko predpiše individualizirane recepte za akupunkturne točke in zelišča. [Preberite si več IBS-u s stališča TKM] [Preberite si več o diagnostiki TKM]

Kratek uvod v običajno uporabljena zelišča za IBS

Vlažna vročina v debelem črevesju: ta vzorec IBS se kaže z bolečinami v trebuhu in vztrajno diarejo s pekočim občutkom. Blato je običajno lepljivo in smrdi.

Da Huang | Rabarbara
 • suši vlažno vročino preko blata

 • odstrani vročino in zmanjša strupenost

 • suši vročino in očisti nakopičene snovi

Primanjkljaj qija vranice: ta oblika IBS se prevladujoče kaže z utrujenostjo, šibkostjo v okončinah, letargijo, prebavnimi vetrovi in napihnjenostjo. Vzorec se lahko pojavlja in izginja ter se poslabša v času preobremenjenosti ali stresa.

Bai Zhu | Atractylodes (White) Rhizome

Hladen želodec, znan tudi kot primanjkljaj janga v želodcu: jin in jang sta dinamična nasprotnika, ki opisujeta in definirata drug drugega. Jang v telesu ustvarja toploto in ‘ogenj’, ki tekočine in hrano pretvarja v snovi in energijo, ki jih telo potrebuje. Kadar je funkcija janga šibka, počasna, utrujena in zaustavljena:

Sheng Jiang | sveži ingver
 • nežno segreje želodčni sistem, da zagotovi energijo za prebavo

Gan Jiang | posušeni ingver
 • močna ognjena energija za tako želodčni kot tudi vranični sistem

Stagnacija jetrnega qija: ta vzorec IBS je močno povezan s stresom in čustvi, ki jih spremljajo razdražljivost, depresija in nihanje razpoloženja. Poleg tega se simptomi pogosto pojavljajo v času ciklusa. Blato je lahko podobno bobkom in se težko izloča, ob menstruaciji pa postane tekoče.

Chai Hu | prerast
 • ublaži jetrno qi stagnacijo

 • pomaga pri cirkulaciji qija v želodčnem in vraničnem sistemu

Odvečna ognjena energija v jetrnem sistemu: ta vzorec se pogosto združuje z avtoimunskimi motnjami, alergijami ali občutljivostjo na hrano oz. hiperaktivnimi histaminskimi odzivi.

Zhi Zi | gardenija
 • suši vlažno vročino v jetrnem in srčnem sistemu

 • eliminira razdražljivost

To je le kratek uvod o zeliščih. V dejanski praksi pacienti dobijo mešanico 5-10 zelišč glede na svoje zdravstveno stanje. Zelišč ne jemljite sami brez pregleda pri izvajalcu TKM.

Preprosti predlogi, ki jih lahko izvajate sami, da pospešite zdravljenje IBS

 1. Jejte redne obroke Zajtrk, kosilo in večerjo s toplo hrano. Če bi lahko naredili le eno stvar, da bi izboljšali svojo prebavo, je to prva stvar, ki bi vam jo priporočila. Sistem res ljubi rednost in disciplino. [Preberi več: TKM prehranski nasveti] [Preberi več: Kdaj jeste, je prav tako pomembno kot to, kaj jeste] [Preberi več: Cirkadiani ritmi in telesna ura kitajske medicine]

 2. Usedite se in jejte počasi Energija prebave se poveča, ko ste mirni, sproščeni in osredotočeni. Zato poskusite ostati stran od televizije in telefona, ko jeste. Poleg tega poskusite tudi ne klepetati in govoriti, medtem ko jeste.

 3. Izogibajte se začinjeni hrani Doda preveč ognjene energija in zlahka sproži alergijske reakcije.

 4. Izogibajte se hladni in surovi hrani Preveč surove in hladne hrane ugasi ključen prebavni ogenj. Dolgoročno lahko nepopolna prebava vodi tudi v kopičenje toksinov in pridobivanje teže.

 5. Izogibajte se mlečnim izdelkom in hrani, prebogati s sladkorjem Mlečni izdelki obsegajo vse, kar je narejeno iz mleka, ne glede na vrsto mleka, sira ali jogurta. Pod hrano, ki je prebogata sladkorjem spada vse sočno in sladko sadje, poleg so vštete tudi sladice in čokolada. Ta vrsta hrane proizvaja preveč vlažne-vročine, te pa se je težko znebiti.

 6. Jejte hrano, ki je lahko prebavljiva Dodajte lahko prebavljive juhe, ki temeljijo na mesni juhi z zelenjavo in rižem. Dobra izbira je tudi otroška hrana. [Poglejte si naša video recepta za: rižev congee in jajčne rezance v juhi]

 7. Povečajte količino vlaknin Najboljši način za to je, da svojo zeleno zelenjavo nežno kuhate. Skrči se, zato lahko v enem grižljaju pojeste večjo količino. Poleg tega pa je kuhana zelenjava lažje prebavljiva. Ne pozabite je jesti z žitaricami, da si zagotovite črevesno peristaltično gibanje.

 8. Ne jejte pozno Poskusite jesti ne preveč blizu s svojim časom za spanje. Vaše telo ima namreč med spanjem kopico regenerativnega in čistilnega dela. Če boste jedli prepozno, bo telo preusmerilo energijo s pomembnih opravil.

 9. Izvajajte blage vaje Qigong, joga, taj či, meditacija in sproščujoči sprehodi ne lajšajo samo stresa, ampak tudi lajšajo gibanje gladkih mišic. Izogibajte se intenzivnih in napornih športov, saj prebavnemu sistemu odvzamejo energijo.

Potrebujete več informacij? Kontaktirajte nas za konzultacijo, da si pridobite posebej prilagojen načrt za svoje zdravstveno stanje.

 

Herbs and food for IBS and digestion system

Irritable Bowel Syndrome is very responsive to Chinese medicine due to its unique perspective on our body. However, in terms of treatment for IBS, there is no one-size fit all approach. Irritable Bowel Syndrome is a complex disharmony. It is essential that the practitioner uses appropriate methods of assessment (tongue, pulse, interviewing, listening, palpation) in order to prescribe individualized prescription on acupoints and herbs. [Read more about TCM understanding on IBS] [Read more about TCM diagnostics]

A brief introduction of common herbs used for IBS

Damp Heat in the Large Intestine: This pattern of IBS presents with abdominal pain and diarrhea with urgency and a burning sensation. The stools are usually smelly and sticky.

Da Huang | Rhubarb

 • Drains damp-heat via the stool

 • Clears heat and reduces fire toxicity

 • Drains heat and purges accumulations

Spleen Qi Deficiency: This form of IBS presents predominantly with fatigue, weakness of limbs, lethargy, gas and bloating. The pattern may come and go, becoming worse in times of overwork or stress.

Bai Zhu | Atractylodes (White) Rhizome
 • Tonifies the Spleen system

 • Strengthen the Qi energy

 • Dries dampness

Cold stomach, also known as Stomach Yang Deficiency: Yin and Yang are dynamic opposites that describe and define each other. Yang functions in the body to create warmth and the ‘fire’ that transforms fluids and food into substances and energy the body needs. When this Yang function is weak, slow, tired and withdrawn.

Sheng Jiang | Fresh Ginger
 • Gently warm the Stomach system to provide the digestion power

Gan Jiang | Dry Ginger
 • Strong Fire energy for both Stomach and Spleen system

Liver Qi Stagnation: this pattern of IBS is highly related to stress and emotion which are accompanied by irritability, depression and mood swings. Also, it often shows symptoms around the cycle. Stools may be pellet like and difficult to move and then become loose around menstruation.

Chai Hu | Bupleurum
 • Relieves liver Qi stagnation

 • Assist the Qi circulation in Stomach and Spleen system

Excessive Fire energy in Liver system: this pattern often combines with autoimmune disorders, allergies or food sensitivities–hyperactive histamine responses.

Zhi Zi | Gardenia
 • Drains Liver and Heart system damp heat

 • Eliminates irritability

It is just a brief introduction of herbs. In the actual practice, patients will get a mixture of 5-10 herbs according to the situation. One should not take herbs without a TCM practitioner check-up.

Simple recommendations that you can do by yourself to speed up the recovery of IBS

 1. Eat regular meals Breakfast, lunch and dinner with warm food. If you could do one thing to improve your digestion–this would be the first thing I would recommend. The system really loves regularity and discipline. [Read more: TCM Dietary advice] [Read more: When you eat is just as important as what you eat] [Read more: Circadian Rhythms and the Chinese Medicine Body Clock]

 2. Sit down and eat slowly Digestion power increases when you are calm, relaxed and focused. So try to stay away from your TV and phone when you eat. Also, try not to chat and talk while eating.

 3. Avoid spicy food It gives too much Fire energy and easily triggers allergic reactions.

 4. Avoid cold and raw food Too many raw or cold foods put out the necessary and essential digestive fire. In the long run, incomplete digestion also leads to toxin accumulation and weight gain.

 5. Avoid dairy and heavy sugar Dairy means anything made of milk, no matter which type of milk, cheese or yogurt. Heavy sugar are those juicy and sweet fruit, also dessert and chocolate. This kind of food produces much damp-heat in the body that are difficult to get cleaned.

 6. Eat food that is easy to digest Add in easy to digest broth based soups with vegetables and rice. Baby food is also a good choice. [Watch our video recipes for: Rice congee and Egg noodles in soup]

 7. Increase fiber This best way to do so is by gently cooking your green vegetables. They shrink so you can eat larger amount in one bite. Also cooked greens are easier to be digested. Remember to eat with grains to provide the power of gut movements.

 8. Don’t eat late Try not to eat too close with your sleeping time. Your body actually has plenty of regeneration and cleaning work to do while sleeping. Eating too late will divert the energy from those necessary tasks.

 9. Do gentle exercise Qigong, yoga, Tai Chi, meditation and relaxing walks not only relieve stress but also facilitate smooth muscle movement. Do avoid vigorous and heavy sports because it takes away energy from the digestion system.

Need more information? Contact us for a consultation to get a tailor made treatment plan for your condition.

Comments


bottom of page