top of page
 • Aku Energija

Akupunktura izboljšuje atletsko zmogljivostAkupunktura, ki je v tradicionalni kitajski medicini rabljena že stoletja, pridobiva na priljubljenosti in prepoznavnosti kot oblika pomoči in način osvojitve boljše atletske zmogljivosti. Rabljena skupaj s konvencionalno obliko terapije, akupunktura znatno izboljša učinek zdravljenja športnih poškodb.


Cilj večine akupunkturnih zdravljenj športnikov je zvišati stopnjo fleksibilnosti, krvne cirkulacije in zbistriti misli. Pa vendar akupunkturna terapija ne bo nadomestila športnikovega ogrevanja, temveč ga kvečjemu dopolnila.


1. Akupunktura POSPEŠUJE OKREVANJE


Okrevanje je ime igre za uspešno treniranje. Akupunktura sprošča in z energijo napolni izmučene mišice in sklepe s sproščanjem kortizola: naravnega protivnetnega hormona, ki ga proizvajajo vaše nadledvične žleze.


 • Akupunktura deluje tudi tako, da vpliva na mišično oksigenacijo [1].

 • Akupunktura znatno zviša maksimum kapacitete zmogljivosti in zmogljivost na anaerobnem pragu. To pomeni funkcionalno izboljšanje atletove hemodinamike in mehanizma metabolizma [1].

 • Akupunktura zamakne utrujenost, povezano s športom, tako da prelaga točko upadanja mišične moči [2][3][4].

 • Protokol tradicionalne akupunkture dovoljuje zvišanje mišične zmogljivosti in moči. Pri vzdržljivostnih aktivnostih je akupunktura izboljšala hemodinamične parametre [5].


2. Akupunktura NUDI ZDRAVLJENJE za športne poškodbe


Akupunktura lajša težave s komprimiranimi območji, poškodovanimi mišicami, kostmi, tetivami, mehkim tkivom in notranjimi organi - in sicer s stimuliranjem živcev in sproščanjem naravnih kemikalij, ki pomagajo lajšati bolečino, kot so endorfini in serotonin. To odpira omejene ali ovirane poti, kjer je poškodba blokirala zdrav pretok energije.


 • Akupunktura je zmanjšala bolečino pri pacientih s plantar fasciitis (bolečine v predelu stopalnega loka in pete) [6].

 • Elektroakupunktura je imela pri pacientih z akutnim lumbalnim pretegom boljše terapevtske učinke kot zdravila, tako kratko- kot dolgoročno [7].

 • Akupunktura je zmanjšala vnos NSAID in olajšala bolečine pri pacientih z razpokami v golenici [8].

 • Akupunktura je zmanjšala bolečino patelofemoralnega bolečinskega sindroma [9].

 • Akupunktura je bila učinkovita za bolezni mehkega tkiva [10].


3. Akupunktura pozitivno vpliva na telesno in psihološko dobro počutje


Čeprav določena stopnja tekmovalne anksioznosti lahko celo pozitivno vpliva na atletski nastop, imajo številni atleti z izkušnjami tesnobe nenadzorovana negativna čustva in kognicijo, ki imajo na njihov nastop neobvladljive učinke.


 • Akupunktura zmanjšuje nivo tesnobe pred tekmovanjem [11].

 • Endokrini in imunološki markerji so pokazali, da akupunktura učinkovito vpliva na telesno in mentalno dobro počutje športnikov med tekmovanjem [12].

 • Akupunktura prispeva k izboljšanju zmogljivosti in izvedbe s pozitivnim spreminjanjem atletovega subjektivnega dojemanja mišične napetosti in utrjenosti [13].


prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet


reference:

[1] Kaneko Y, Kime R, Furuya E, Sakamoto A, Katsumura T. Effects of Acupuncture Stimulation on Muscle Tissue Oxygenation at Different Points. Adv Exp Med Biol. 2016;923:327‐333. doi:10.1007/978-3-319-38810-6_43

[2] Benner S, Benner K. Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch Akupunktur im Ausdauersport [Improved performance in endurance sports through acupuncture]. Sportverletz Sportschaden. 2010;24(3):140‐143. doi:10.1055/s-0029-1245406

[3] Gao M, Yang HY, Liu TY, et al. Zhongguo Zhen Jiu. 2010;30(4):313‐317.

[4] Medicine & Science in Sports & Exercise. 49(2):378–383, FEBRUARY 2017

DOI: 10.1249/MSS.0000000000001111

[5] APA Ahmedov, Shahin Ergogenic Effect of Acupuncture in Sport and Exercise: A Brief Review, Journal of Strength and Conditioning Research: May 2010 - Volume 24 - Issue 5 - p 1421-1427

doi: 10.1519/JSC.0b013e3181d156b1

[6] Zhang, Shi Ping et al. “Acupuncture treatment for plantar fasciitis: a randomized controlled trial with six months follow-up.” Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM vol. 2011 (2011): 154108. doi:10.1093/ecam/nep186

[7] Yao-chi W, Bi-meng Z, Chong-miao W, Jun-feng Z, Ping S, Liu GZ. Zhongguo Zhen Jiu. 2007;27(1):3‐5.

[8] Callison, Matt. "Acupuncture & tibial stress syndrome (shin splints)." The Journal of Chinese Medicine, no. 70, 2002, p. 24+. Gale OneFile: Health and Medicine

[9] Jensen R, Gøthesen O, Liseth K, Baerheim A. Acupuncture treatment of patellofemoral pain syndrome. J Altern Complement Med. 1999;5(6):521‐527. doi:10.1089/acm.1999.5.521

[10] Yuan CX, Xing JH, Yan CY. Observations on clinical therapeutic effect in treating soft tissue injuries by acupuncture, with pain threshold and electromyography as parameters. J Tradit Chin Med. 1989;9(1):40‐44.

[11] Journal of Complementary and Integrative Medicine, Volume 14, Issue 1, 20150085, eISSN 1553-3840, DOI: https://doi.org/10.1515/jcim-2015-0085

[12] Medicine & Science in Sports & Exercise. 35(8):1296-1302, AUGUST 2003

DOI: 10.1249/01.MSS.0000078934.07213.25

[13] Clinical Journal of Sport Medicine. 18(1):76-80, JANUARY 2008

DOI: 10.1097/JSM.0b013e31815ed6a9 

Acupuncture Improves Athletic Performance


Acupuncture, used in traditional Chinese medicine for centuries, is gaining popularity as a means of pursuing improved athletic performance. When combined with conventional medicine therapy, acupuncture largely improves the effect of treatment for sports injuries.


The goal of most athletic acupuncture treatments is to increase one’s flexibility, circulation, and mental clarity. The acupuncture treatment will not replace an athlete’s warm-up, but rather, complement it.


1. Acupuncture PROMOTES RECOVERY


Recovery is the name of the game for successful training. Acupuncture relaxes and re-energizes your over-worked muscles and joints by stimulating cortisol: a natural anti-inflammatory hormone that your adrenal glands produce.


 • Acupuncture acts also by influencing muscle oxygenation [1].

 • Acupuncture significantly increases maximum performance capacity and performance at the anaerobic threshold. This translates as a functional improvement in the athletes haemodynamic and metabolic mechanisms [1].

 • Acupuncture creates a delay in sports related fatigue, by postponing the descending point of muscle strength [2][3][4].

 • Traditional acupuncture protocol allows an increase of muscular strength and power. In endurance activities, acupuncture treatment improved haemodynamic parameters [5].2. Acupuncture PROVIDES HEALING for injuries.


Acupuncture soothes compromised areas, injured muscles, bones, tendons, soft tissue and internal organs, by stimulating nerves and releasing natural chemicals that help relieve pain, like endorphins and serotonin. This opens restricted or obstructed paths where an injury has blocked the healthy flow of energy.


 • Acupuncture reduced pain in patients with plantar fasciitis [6].

 • Electroacupuncture had better therapeutic effects than medication, both in the short and long term, in patients with acute lumbar strain [7].

 • Acupuncture reduced NSAID intake and relieved pain in patients with shin splints [8].

 • Acupuncture reduced the pain of patellofemoral pain syndrome [9].

 • Acupuncture was effective for soft tissue disease [10].


3. Acupuncture positively influences physical and psychological well-being.


Although a certain level of competitive anxiety may increase performance, many athletes with anxiety experience uncontrolled negative feelings and cognition that in turn can have overwhelming effects on their performance.


 • Acupuncture reduces anxiety prior to competition [11].

 • Endocrine and immunologic markers evidenced the fact that acupuncture effectively affects the physical and mental well-being of athletes during competition [12].

 • Acupuncture contributes to the improvement of performance by positively changing the athlete’s subjective perception of muscle tension and fatigue [13].


Reference:

[1] Kaneko Y, Kime R, Furuya E, Sakamoto A, Katsumura T. Effects of Acupuncture Stimulation on Muscle Tissue Oxygenation at Different Points. Adv Exp Med Biol. 2016;923:327‐333. doi:10.1007/978-3-319-38810-6_43

[2] Benner S, Benner K. Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch Akupunktur im Ausdauersport [Improved performance in endurance sports through acupuncture]. Sportverletz Sportschaden. 2010;24(3):140‐143. doi:10.1055/s-0029-1245406

[3] Gao M, Yang HY, Liu TY, et al. Zhongguo Zhen Jiu. 2010;30(4):313‐317.

[4] Medicine & Science in Sports & Exercise. 49(2):378–383, FEBRUARY 2017

DOI: 10.1249/MSS.0000000000001111

[5] APA Ahmedov, Shahin Ergogenic Effect of Acupuncture in Sport and Exercise: A Brief Review, Journal of Strength and Conditioning Research: May 2010 - Volume 24 - Issue 5 - p 1421-1427

doi: 10.1519/JSC.0b013e3181d156b1

[6] Zhang, Shi Ping et al. “Acupuncture treatment for plantar fasciitis: a randomized controlled trial with six months follow-up.” Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM vol. 2011 (2011): 154108. doi:10.1093/ecam/nep186

[7] Yao-chi W, Bi-meng Z, Chong-miao W, Jun-feng Z, Ping S, Liu GZ. Zhongguo Zhen Jiu. 2007;27(1):3‐5.

[8] Callison, Matt. "Acupuncture & tibial stress syndrome (shin splints)." The Journal of Chinese Medicine, no. 70, 2002, p. 24+. Gale OneFile: Health and Medicine

[9] Jensen R, Gøthesen O, Liseth K, Baerheim A. Acupuncture treatment of patellofemoral pain syndrome. J Altern Complement Med. 1999;5(6):521‐527. doi:10.1089/acm.1999.5.521

[10] Yuan CX, Xing JH, Yan CY. Observations on clinical therapeutic effect in treating soft tissue injuries by acupuncture, with pain threshold and electromyography as parameters. J Tradit Chin Med. 1989;9(1):40‐44.

[11] Journal of Complementary and Integrative Medicine, Volume 14, Issue 1, 20150085, eISSN 1553-3840, DOI: https://doi.org/10.1515/jcim-2015-0085

[12] Medicine & Science in Sports & Exercise. 35(8):1296-1302, AUGUST 2003

DOI: 10.1249/01.MSS.0000078934.07213.25

[13] Clinical Journal of Sport Medicine. 18(1):76-80, JANUARY 2008

DOI: 10.1097/JSM.0b013e31815ed6a9


55 views

Comments


bottom of page