Premagovanje zimske otožnosti


​​Krajši dnevi in nižje temperature zime so tu - in tako je tudi porast števila sezonsko razpoloženjskih motenj (SAD). Ali se vam zdi, da nimate motivacije in imate depresivne občutke brez očitnega razloga? Ste razdražljivi? Trpite za pomanjkanjem spanja ali slabo koncentracijo? Možno je, da ste nagnjeni k SAD.

Tukaj je 8 nasvetov TKM, ki vam pomagajo odpraviti simptome ali vsaj olajšati intenzivnost SAD:

1. Ne bodite strogi do sebe TKM verjame, da je zima čas, ko smo tiho in ohranjamo energijo. Zato je normalno, da so ljudje “relativno nižje” (več yin energije). Zato si prosim omogočite prilagoditve vaše dnevne rutine, da imate zagotovo dovolj počitka, ustrezno prehrano in primerno krepitev energije.

2. Ujemite sončno svetlobo ali poskrbite za imitacijo svetlobe Svetloba je v teoriji TKM energija yang. Uživajte v popoldanski sončni svetlobi kadar je le možno. Če naravna sončna svetloba ni na voljo, poskusite uporabljati Lightbox (“svetlobna škatlica”), od 30 do 60 min dnevno. Tisti, ki vstajate zgodaj, poskusite dobiti simulator zore (nočna lučka, povezana z budilko, ki posnema sončni vzhod in vas zbudi postopoma).

3. Jejte zdravo Zdrava prehrana bo stabilizirala vaše razpoloženje, dala več energije in dvignila raven imunskega sistema med zimo. Pazite pa se želje po sladkem in uživanju alkohola. Jejte redne in tople obroke. Preberite več o zdravem prehranjevanju.

4. Moksajte se Moksibustija je tehnika TKM, ki vključuje vžiganje divjega pelina, majhnega, spužvastega zelišča, ki pospeši zdravljenje in krepi energijo. Prinaša energijo ognja/yang in pomaga pri cirkulaciji. Brezplačna navodila za uporabo mokse dobite v naši ordinaciji. Lahko pa s pomočjo interneta sami najdete lokacije točk: ST-36, BL-23 in CV-4.

5. Uporabljajte več začimb Uporabite malo več začimb za energijo ognja/yang. Npr. 3 rezine svežega ingverja prelijete z vročo vodo ali črnim čajem, kot napitek. Črni poper, rožmarin in origano med kuhanjem. Namesto kuhanega vina, je jabolčni sok s klinčki, ingverjem in cimetom, odlična izbira, ki greje v primeru, da ste dolgo na prostem. Bodite pa pozorni, prekomerna uporaba začimb lahko pokuri tisto dobro energijo.

6. Negujte svoje telo Zima je najboljši čas za polnjenje vaše ledvične vode/energije yin. Črni sezam, orehi in goji jagode so tisti najlažje dostopni. Ko ste žejni pijte toplo vodo počasi in v manjših količinah. Prekomerno pitje vode lahko prav tako oslabi delovanje ledvične energije.

7. Način, kako dvigniti svojo energijo, izberite previdno Ja, kava je poceni in lahko dostopna. Ampak brez primerne podpore vaši pravi energiji, je kava kot slab bančni delavec, gledano na daljše časovno obdobje, da vas v energijski dolg. Rezervirajte si konzultacije TKM in s tem priskrbite vam prilagojeno mešanico za dvig energije. Preberite več o 7 korakov do zmanjšanja pitja kave

8. Telovadite redno in nežno Hitrejša hoja nekje 35 minut na dan, 5 krat na teden ali 60 minut na dan, 3 krat na teden izboljša simptome blage do zmerne depresije. Telovadba pod svetlobo luči je lahko še bolj primerna za sezonsko depresijo. V primeru, da že trpite za kronično utrujenostjo, izgorelostjo ali močno depresijo, je priporočljivo, da si namenite dovolj počitka in da omejite intenzivnost vadbe.

 

Beating the winter blues

The shorter days and colder weather of winter is here — and so is the increase in Seasonal Affective Disorder (SAD). Are you are feeling unmotivated and depressed for no apparent reason? Are you irritable? Do you suffer from lack of sleep or lapses in concentration? Chances are you might be prone to SAD.

Here are 8 TCM tips to help you fight off symptoms or at least ease the intensity of SAD:

1. Be easy on yourself TCM believes that winter is the time to be quiet and preserve energy, so it is normal that people are “relatively low” (more Yin energy). So please allow adjustments for your daily routine to make sure enough rest, appropriate diet and suitable energy boosting.

2. Get sunlight or light stimulation Light is the Yang energy in TCM theory. Enjoy an afternoon sunbath whenever possible. If natural sun is not available, try using a lightbox 30 minutes to 1 hour each day. For people who need to get up early for work, try to get a dawn simulator [a bedside light, connected to an alarm clock, that mimics a sunrise and wakes you up gradually].

3. Eat healthily A healthy diet will stabilize your mood, give you more energy and boost your immunity system during winter. Be aware of sweet craving and alcohol consumption. Eat warm meals regularly.

Read more about healthy eating. Read more about healthy eating on our website.

4. Do moxibustion Moxibustion is a traditional Chinese medicine technique that involves the burning of mugwort, a small, spongy herb, to facilitate healing and energy boosting. It brings the Fire/Yang energy and helps with blood circulation. Free moxa guide is available in our ordination. Or you can do some research on the internet for the location of ST-36, BL-23 and CV-4.

5. Spice it up Use a little bit more spice for the Fire/Yang energy. For example, 3 slices of fresh ginger in hot water or black tea for a drink. Black pepper, rosemary and oregano for cooking. Instead of the cooked wine, clove, ginger and cinnamon in warm apple juice is also a great warming drinks if you stay outdoor for a long time. But be aware, over using spice could burn up the good energy.

6. Nourish yourself Winter time is the best for filling your Kidney Water/Yin energy. Black sesame, walnut and goji are the easily available. Drink warm water slowing and moderately when you feel thirsty. Over drinking of water could weaken your Kidney energy.

7. Choose energy boosting wisely Yes, coffee is cheap and easily available, but without suitable support to your real energy, coffee is like a bad banker to put you on energy debt in the long run. Get a TCM consultation and your customized energy boosting mixture.

Read more about 7 steps to Cut Down on Coffee Consumption.

8. Exercise gently and appropriately Walking fast for about 35 minutes a day five times a week or 60 minutes a day three times a week improves symptoms of mild to moderate depression. Exercising under bright lights may be even better for seasonal depression. However, if you already suffer from chronic fatigue, burnout or strong depression, it is advisable for you to get more rest and limit the intensity of exercise.

#SamopomočSelfhelp

111 views