top of page
 • Aku Energija

Kako lahko zeliščna medicina pomaga pri uravnavanju hormonov

Updated: Mar 15, 2022
Hormoni so znani kot kemični prenašalci sporočil, ki vplivajo na delovanje naših organov in celic. Do hormonskega neravnovesja pride, ko telo proizvede preveč ali premalo določenega hormona. V kitajski medicini ta pojav opišejo kot stanje, ko energiji jin in jang nista več uravnovešeni.


Do hormonskih neravnovesij lahko pride zaradi številnih razlogov, vendar se najobičajnejše pripetijo zaradi določenih sestavnih delov življenjskega sloga, kot so preveč stresnih dejavnikov, slaba prehrana, slabo zdravje, pretirana telovadba, jemanje predpisanih zdravil in nakopičenost toksinov, kar nas na koncu vrže iz ravnotežnega stanja.


Razumevanje cilja kitajske medicine


精 Jin (esenca) je oblika vitalne energije, ki se skladišči v ledvičnem sistemu. Jin energija je zadolžena za ohranjanje telesnega ravnovesja. Ledvični sistem igra ključno vlogo pri regulaciji hormonov, saj je zelo povezan z endokrinim sistemom. Ledvični sistem lahko nadzoruje spolne žleze, hipotalamus, hipofizo, nadledvične žleze in ščitnico.


Skupaj z ledvičnim sistemom je s hormonskim sistemom zelo močno povezan tudi jetrni sistem, ki je prav tako odgovoren za metabolizem in čustva. Ko je jetrna energija ovirana, bo to privedlo do pretiranega ali nezadostnega proizvajanja hormonov.


Včasih jin energijo imenujejo tudi vodna energija. Obstaja več različnih tipov vodne energije, kjer je jin najčistejša oblika in predstavlja prirojeno moč. Je zelo pomembna zaloga vitalne energije. Vendar je slednja omejena, torej če oseba pretirano in prehitro porablja to energijo, se bodo pojavile težave. Zato je v kitajski medicini cilj obnovitev jin energije in uravnovesiti jin in jang energiji.


Kako lahko kitajska medicina pomaga pri vzpostavljanju hormonskega ravnovesja


Ko obiščete izvajalca kitajske medicine, bo ta preučil vaš dnevni življenjski slog, prehrano in opazoval vaš srčni utrip ter pogledal vaš jezik. Ta ocena mu omogoča diagnosticiranje vzroka za hormonsko neravnovesje in natančno določil pomanjkanja v telesu, ki povzročajo to neravnovesje.


Akupunktura in zeliščna medicina sta najvarnejši in učinkoviti obliki naravnega zdravljenja za hormonsko neravnovesje. Akupunktura deluje tako, da aktivira kroženje energije, ki lahko uravnovesi nepravilnosti, kot tudi pomiri um.


Obstaja razpon zelišč, ki so učinkovite pri uravnavanju hormonov v naši ordinaciji. Njihovo uživanje je preprosto in stroškovno učinkovito. Zelišča so testirana na težke kovine in ostale škodljive snovi, tako da so varna za uporabo. Korist kombiniranega režima zdravljenja z zelišči je ta, da z zdravljenjem nadaljujete tudi po akupunkturi. V seznam, ki ga lahko najdete spodaj, smo vključili najpopularnejše in najučinkovitejše dodatke, kar se tiče uravnavanja hormonov, poleg tega pa tudi zelišča, ki vam bodo lahko koristila.


Top 5 zelišč za uravnavanje hormonov


 • Chai Hu

Zelo učinkovit pri lajšanju stagnacije jetrne qi energije. Najobičajnejše zelišče za lajšanje stresa, razdražljivosti, depresije itd.

 • Dang Gui

Krepi kri in poskrbi za harmonijo v krvi, prav tako pospešuje krvno cirkulacijo.

 • Xi Yang Shen (ameriški ginseng)

Ameriški ginseng lahko obogati qi energijo, ki krepi moč cirkulacije. Je primeren za poživljanje jin energije.

 • Bai Shao (korenika bele potonike)

Bela potonika neguje kri in regulira menstrualne težave zaradi slabokrvnosti. Prav tako miri jetrni ogenj in ima učinek lajšanja stresa.

 • Shen Di Huang

Pomembno zelišče za ledvično vodno energijo. Telo lahko prečisti vročine, ohladi kri, neguje jin energijo in generira telesne tekočine.prevod: Tanja Topić

vir fotografij: internet

 

How herbal medicine can help balancing hormones


Hormones are known as the chemical messengers that influence how our organs and cells behave. A hormone imbalance occurs when a body produces too much or too little of a certain hormone. In Chinese Medicine this is when Yin and Yang are no longer in balance.


Hormone imbalances can occur for a variety of reasons, but typically occur due to lifestyle habits such as too much stress, a poor diet, ill health, excessive exercise, prescription medicines and a toxic overload that end up throwing us ‘out of whack’.


Understand the goal of Chinese Medicine


精Jing (essence) is a form of vital energy that is stored in the Kidney system. Jing is incharge of keeping your body balanced. Kidney system plays a vital role in the regulation of hormones, it is closely related to the endocrine system. The Kidney system can control the sex glands, hypothalamus, pituitary, adrenal and thyroid.


Along with the Kidney system, Liver system is also closely connected to hormone balance and also responsible for metabolism and emotions. When Liver energy is congested, it would over or under produce the necessary hormones.


Jing is sometimes referred as Water energy. There are different types of Water energy, Jing is the purest one and the congenital power. It is a very important vital energy storage. However, the amount of storage is limited so if a person is using up too much and too quickly, problem will arise. Therefore, the goal in Chinese Medicine is to restore Jing and balance Yin and Yang.


How Can Chinese Medicine help with Hormone Balance


When you visit a Chinese Medicine practitioner, they will examine your day to day lifestyle, diet as well take your pulse and look at your tongue. This examination will allow them to diagnose the cause of hormonal imbalance and pinpoint the deficiencies that are causing this imbalance.


Acupuncture and herbal medicine is the most safe and effective form of natural treatment for hormone imbalance. Acupuncture works by activating energy circulation which could balance the irregularities as well as calming and soothing the mind.


There are a range of herbs which are effective in balancing hormones at our ordination. They are easy to consume and very cost effective. The herbs are tested for heavy metal and other harmful substances so they are safe to use. The benefit of combining an herbal supplement regimen is that you carry on with the treatment even after your acupuncture session. We have included our most popular and effective natural hormone balancing supplements below along with herbs you may find useful.


Top 5 Herbs To Balance Hormones


 • Chai Hu

Very effective in relieving Liver Qi stagnation. The most common herb to treat stress, irritability, depression, etc.

 • Dang Gui

Tonifies the blood and harmonizes the blood and promote the circulation of blood.

 • Xi Yang Shen (American Ginseng)

American Ginseng can enrich the Qi energy that helps with the power of circulation. It is suitable for vitalizing the Yin energy.

 • Bai Shao (White Peony root)

Bai Shao nourishes the blood and regulates menstrual problems due to blood deficiency. It also calms the Liver Fire and gives a stress-relief effect.

 • Sheng Di Huang

Important herb for Kidney Water energy. It can clear Heat, cool Blood, nourish Yin and Generate Fluids.


452 views

Commenti


bottom of page